Daniel Kolenda

Rád bych PODĚKOVAL všem našim přátelům a partnerům!

Přehled Ibadan 2021, Nigérie

4. den

Tato žena byla v roce 2009 na evangelizační kampani s Reinhardem Bonnkem. V té době byla neplodná, ale v modlitbě se jí podařil průlom a představila zde svého syna.

4. den

Maminka s dítětem. Dítě mělo předtím záchvaty a nyní je uzdraveno a bez záchvatů.

Ibadan, Nigérie – závěrečný den

Masivní sklizeň

Zde v nigerijském Ibadanu právě skončila další masivní evangelizační kampaň, které jsou vlajkovou lodí naší služby. Ćtyři dny shromáždění celkem navštívilo 1,2 miliónů lidí a ačkoliv se karty rozhodnutí ještě počítají, jsem si jistý, že výsledný součet registrovaných rozhodnutí pro Krista půjde do stovek tisíc! Dnešního setkání se zúčastnilo mnoho vlivných církevních a vládních představitelů Nigérie, včetně guvernéra státu Oyo a jeho manželky. Dav byl neskutečně obrovský - něco nevídaného od začátku pandemie COVID (podívejte se na ohromující fotografie)!

Naposledy jsem z celého srdce kázal evangelium a zástupy lidí našly cestu do Ježíšovy náruče. Modlili jsme se za nemocné a Bůh se mocně pohnul!

Jeden pozoruhodný zázrak se stal vojákovi, který měl před třiceti lety nehodu na motocyklu. Následkem toho měl propadlou lebku (jizvy po ní jsou stále jasně viditelné) a v noze měl zasazenou kovovou tyč, která mu ztěžovala chůzi. Před několika dny spadl do příkopu a těžce se zranil. Ježíš ho však na kampani nadpřirozeným způsobem zcela uzdravil. Říkal, že tyč v noze už necítí. Nic ho teď nebolí a nohy dokáže normálně používat. Dokonce začal poskakovat po pódiu. Tento tvrdý muž plakal radostí, když děkoval Bohu za své uzdravení.

Dnes večer jsme vyslechli mnoho dalších úžasných svědectví a na konci shromáždění se tvořily dlouhé fronty lidí čekajících na to, že vydají svědectví. Když jsem se zeptal, kolik lidí během kampaně přijalo uzdravení, zvedly se doslova tisíce rukou. Řekl jsem lidem, aby dali ruce dolů. Aby nedošlo k omylu, upřesnil jsem to. „Pokud jste měli před naší modlitbou nějaký problém ve svém těle a nyní, po modlitbě, váš problém zmizel a vy víte jistě, že jste byli uzdraveni, ukažte mi svou ruku.“ Výsledek byl stejný. Tisíce lidí zvedly ruce.

Navíc studenti Bootcampu, kteří zde byli v terénu, v posledních třech týdnech uskutečnili více než 1 800 evangelizací (výjezdů s evangelizačními kamiony, dětských kampaní a evangelizací po vesnicích)! Viděli také spoustu zachráněných lidí a byli svědky nesčetných zázraků. Dnes odpoledne jsme společně s celým týmem (bylo nás téměř 200) povečeřeli a několik studentů se podělilo o jedna z nejpozoruhodnějších svědectví, jaká jsem kdy slyšel. O některá z nich se s vámi plánuji v následujících dnech podělit. Tuto sobotu čeká studenty, kteří dokončili své zasvěcení, slavnostní graduace, po níž vyrazí do evangelizační služby! Toto jsou dny sklizně!

Velice vám děkuji za vaši podporu prostřednictvím modliteb a finančních darů. Učinili jsme obrovský dopad pro Boží království a stovky tisíc lidských životů byly změněny pro věčnost. Za několik dní budu cestovat do Jižního Súdánu na poslední evangelizační kampaň naší služby tohoto roku.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
spolu s celým týmem CfaN 

3. den

Třetí den ráno jsme zaznamenali největší účast na Konferenci ohně CfaN!

Ibadan už nikdy nebude stejný! Třetí den ráno jsme zaznamenali největší účast na Konferenci ohně CfaN! Také večer se zástup lidí shromážděných na evangelizační kampaň opět podstatně rozrostl! Plocha evangelizační kampaně pulzovala energií, zatímco Eddie James, vedoucí chval církve Nations Church a týmu Nations Worship vedl obrovský zástup shromážděných lidí do mocného uctívání.

Zaznělo jasné poselství evangelia, pálily se čarodějnické předměty a davem se prohnal masový křest Duchem svatým. Byli jsme svědky mnoha zázraků, uzdravení a spasení ve jménu Ježíše!

3. den

Po dobu 14 let neslyšel na levé ucho. Daniel jeho sluch ověřuje na pódiu. Teď už slyší.

3. den

Dříve nemohla chodit bez hole. Daniel po ní chce, aby se bez hole prošla po pódiu.

3. den

Historický den

Dnes se přepsala další kapitola historie CfaN! Stalo se to na velkém finále Konference ohně dnes ráno v Ibadanu, Nigérii. Konference ohně jsou události určené jen pro registrované delegáty – především pastory, biskupy a církevní vedoucí. Dnes ráno se konference zúčastnilo více než 150 000 delegátů, což z ní učinilo největší Konferenci ohně v historii CfaN! Kázali Peter Vandenberg, John Darku (náš africký ředitel), Levi Lutz (ředitel Bootcampu CfaN) a já. Tým služebníků však sestával z více než 100 studentů, absolventů a koučů Bootcampu CfaN. Během závěrečného setkání všichni procházeli masivním zástupem a kladli jsme ruce na stovky a tisíce delegátů. Byl to epický závěr, který proměňoval životy přítomných Božích mužů a žen.

Plocha evangelizační kampaně večer pulzovala energií. Eddie James, vedoucí chval církve Nations Church a týmu Nations Worship vedl obrovský zástup shromážděných lidí do mocného uctívání. Potom jsem kázal o moci Ježíšovy krve. Poté jsem obdržel seznam známých místních kleteb, které jsem jmenovitě (v místním jazyce) vyvolal a zlomil jejich moc ve jménu Ježíše. Čarodějnické předměty (jako modly, amulety, fetiše, čarodějné kameny a další) jsme pálili ve velkých kovových bubnech (viz Sk 19,19). Poté jsem se modlil nad zástupem, aby přijal vylití Ducha svatého. Proběhl hromadný křest Duchem a mnoho tisíc lidí bylo naplněno až k přetékání.

Nakonec jsem se modlil za nemocné a děly se úžasné zázraky. Tady je jen ukázka:

 • První svědectví bylo od manželky mého tlumočníka, která byla uzdravena z bolestivých žaludečních vředů!
 • Muž, který byl zcela hluchý na levé ucho, byl uzdraven a nyní slyší dokonale.
 • Ženě dnes večer náhle zmizel bolestivý myom (kterým trpěla 10 let).
 • Žena trpící 5 let rakovinou prsu byla uzdravena.
 • Starší paní, která nemohla chodit bez bolesti a pomoci hole, dnes večer bez bolesti běhala a tančila po pódiu.

Zítra proběhne závěrečný večer kampaně zde v Ibadanu. Město se už otřásá a věřím, že to nejlepší teprve přijde. Prosím, nepřestávejte se za nás modlit.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
spolu s celým týmem CfaN 

3. den - Dnes ráno / Konference ohně

U mikrofonu je evangelista Daniel Kolenda a mluví o Duchu svatém

2. den - Ibadan, Nigérie

Zpráva o tom, co Ježíš dělá, se roznesla po celém Ibadanu v Nigérii. Ježíš se pohybuje, od hluchých uší, které se otevírají, až po rakovinu!

2. den

Pozoruhodné svědectví vyprávěla žena, která měla rakovinu prsu. Svědčila o tom, že během modlitby zmizel velký nádor i se všemi bolestmi.

2. den

Hluché ucho mladého muže nyní slyší, stejně jako velmi mnoho dalších uší.

2. den – Ibadan, Nigérie

Období sklizně

Zprávy o Ježíšově mocném jednání se roznesly po celém Ibadanu v Nigérii. Celé město je plné vzrušení. Dav se dnes večer podstatně rozrostl a bylo cítit hmatatelné očekávání a víra. Když jsem kázal evangelium, uslyšeli byste spadnout špendlík. Lidé se vpíjeli do Božího slova. Když jsem jim dal příležitost na Slovo zareagovat, rozrazili dveře a vtrhli do Božího království. Jaká radost být hlasatelem dobré zprávy v období sklizně!

Dnes večer se událo příliš mnoho zázraků, než abychom se o každém jednotlivě zvládli zmínit. Mezi několika výjimečnými svědectvími bylo několik příběhů lidí, kterým zmizely nádory a myomy.

 • Pozoruhodné svědectví vyprávěla žena, která měla rakovinu prsu. Svědčila o tom, že během modlitby zmizel velký nádor i se všemi bolestmi.
 • Hluché ucho mladého muže nyní slyší, stejně jako velmi mnoho dalších uší.
 • Muž znehybněný na jedné straně po mrtvici byl uzdraven a nyní může hýbat rukama i nohama a chodit bez berlí.

Zítra je závěrečný den Konference ohně. Také na večerním shromáždění budeme lámat kletby a modlit se za vylití Ducha svatého na lidi. Nepřestávejte se prosím za nás modlit, zejména za ochranu pro náš tým. Děkujeme.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
spolu s celým týmem CfaN

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

2. den - Dnes ráno

Konference ohně s Levim Lutzem

Day 1

Rain Can't Stop Jesus!

Žena, která 10 let trpěla těžkou artritidou, byla zcela uzdravena a zbavena bolesti. Společně jsme tančili na pódiu!

Starší žena, která byla úplně slepá, nyní vidí.

Žena, která byla částečně hluchá na levé ucho, byla uzdravena.

1. den

Sprchy požehnání

Píšu vám z Ibadanu, Nigérie, kde právě skončil první večer naší kampaně. Už jsou to téměř dva roky, co jsme byli naposledy zde v Nigérii. Jaká radost být zpět! Duchovní hlad a víra Nigerijců mě velice inspirují.

Když jsme dnes večer vjeli na evangelizační plochu, byli jsme ohromeni. Plocha je naprosto obrovská a stejně velký byl i zástup. Plocha má téměř stejné rozměry jako ta, na které před lety proběhla kampaň tisíciletí v Lagosu s rekordními počty účastníků i spasených! V duchu ji už vidím, jak je zaplněná do posledního místečka a Ježíš je nad tímto městem oslavován jako nikdy předtím.

Když jsem vystoupil na pódium, abych kázal, začalo silně pršet. Člověk by čekal, že se dav stojící pod širým nebem rozprchne do všech stran a bude hledat úkryt. Namísto toho nikdo neodešel a ani se nepohnul. Vlastně se mi zdálo, že déšť jen posílil jejich důvěru, že se s nimi Pán dnes večer setká.

Když jsem se modlil za nemocné, viděli jsme úžasné zázraky:

 • Starší žena, která byla úplně slepá, nyní vidí.
 • Mladý muž, který byl od narození shrbený, se dnes poprvé postavil rovně! Už ho nic nebolí a jeho držení těla je dokonalé!
 • Žena, která byla částečně hluchá na pravé ucho, byla uzdravena.
 • Žena, která 10 let trpěla těžkou artritidou, byla zcela uzdravena a zbavena bolesti. Společně jsme tančili na pódiu!

A mnoho dalších…

Celkem se dnešního setkání zúčastnilo více než 145 000 lidí (náš výpočet). To je opravdu vynikající, zvláště když vezmeme v úvahu, že se jednalo o zahajovací shromáždění, které se konalo uprostřed prudkého lijáku! Stačí se podívat na přiložený obrázek. Je to epické, a to je teprve začátek!

Prosím, modlete se za nás. Nepřítel se nám staví na odpor na každém kroku, ale my ho ve jménu Ježíše zatlačujeme zpět a brány pekel proti nám neobstojí!

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Daniel Kolenda 
Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

Darovat

1. den

Zobrazení

Konference ohně - 1. den

Právě teď probíhá Konference ohně a tisíce lidí naslouchají vyučováním Petera Vandenberga a Johna Darku.

Závěrečné přípravy

V Ibadanu se věci hýbou kupředu velkými kroky. Hliníková konstrukce pro naše zvukové věže a obrovské plátno je již na místě. Půda je poměrně mokrá. Modlete se s námi za dobré a suché počasí.

Déšť nám to ztěžuje.

Tým CfaN dorazil do Ibadanu

11. – 14. listopad

Odpočet kampaně v Ibadanu

Dnes mám pro vás velice vzrušující zprávu! Konečně můžeme po mnoha měsících vyčkávání kvůli globální pandemii oznámit, že v listopadu proběhne v Ibadanu, Nigérii tradiční Velká evangelizační kampaň CfaN!

Velké evangelizační kampaně jsou vlajkovými loděmi CfaN. Naše služba je právě díky nim známá a jsou velice důležitou součástí naší strategie Desetiletí dvojnásobné sklizně. Právě na masivní kampaně vyjíždějí naše kombajny, aby během pouhých pěti dní požaly do Božího království stovky tisíc duší.

Jistě si dokážete představit, jak už jsme všichni nažhavení a jak se nadšeně připravujeme na událost, o které víme, že bude opravdu veliká!

Zpátky do Ibadanu

CfaN Gospel Campaign in Ibadan, Nigeria 2001
CfaN Gospel Campaign in Ibadan, Nigeria 2009

Nebude to poprvé, co CfaN navštíví třetí největší město Nigérie, Ibadan. V letech 1990, 2001 a 2009 jsme zde pořádali rozsáhlé kampaně. Na posledních dvou se sešly jedny z největších davů v historii CfaN. V roce 2001 přišlo na jedinou bohoslužbu 1,3 milionu lidí. To je pohled - a zvuk - který je nezapomenutelný.

Od naší poslední návštěvy se město samozřejmě rozrostlo. Nyní ve městě samotném (nepočítaje okrajové části) žije přes 3,6 milionu obyvatel, což je zhruba tolik jako v Berlíně. Jelikož od naší poslední návštěvy uplynulo dvanáct let, jasně jsme cítili, jak nám Pán říká, že nastal čas vrátit se do této rušné africké metropole.

Obdivuhodné zapojení církví

Jak víte, při organizaci evangelizační kampaně vždy úzce spolupracujeme s místními církvemi. Pro akci takového rozsahu jsou zapotřebí tisíce, ba dokonce desetitisíce poradců, uvaděčů a služebníků zajišťujících následnou péči o nově obrácené. Práce na přípravě sborů začíná dlouho před samotnou akcí, kdy po celém městě probíhají pravidelná setkání a školení.

K naší velké radosti nám ředitel africké kampaně John Darku sdělil, že se zapojil rekordní počet sborů. Na kampani spolupracuje více než 6 000 sborů a pocit očekávání je přímo hmatatelný.

Dokonalé místo konání

Najít správné místo pro uspořádání tak rozsáhlé akce není snadné. Ale Bůh má vše pod kontrolou a nám se podařilo zajistit vynikající místo s prostorem potřebným k pojmutí davu. Je to také místo, které nevyžaduje velké přípravy, jako je například srovnávání terénu nebo odstraňování obrovských hromad odpadků - což náš tým musel udělat v minulosti již mnohokrát. Děkujeme tedy Pánu za jeho zaopatření a víme, že On je ten, kdo nám připravuje cestu.

Získávání duší již začalo

V týdnech před hlavní kampaní se do ulic, předměstí a vesnic vydala více než stovka evangelistů a studentů Evangelizačního Bootcampu. Pořádají minikampaně, dětské kampaně a výjezdy všude, kde mohou, a už viděli tisíce lidí, kteří odevzdali své životy Ježíši. Zároveň tím dáváme lidem vědět o blížící se kampani a po celém městě mezi lidmi šponujeme očekávání.

Získávání dětí pro Ježíše

Během dětských kampaní denně používáme novou brožuru následné péče určenou dětem s názvem „Co bude dál?“  Díky našim partnerům, kteří již shromáždili dvě třetiny nákladů (chybí už jen 33 000 €!), zaplatila nedávno evropská kancelář CfaN tisk jednoho milionu výtisků pro použití v tomto regionu. Jaká radost pomyslet na to, že každou z těchto brožurek dostane do ruky dítě, které chce poznat Ježíše - a pak se o ni podělí se svými přáteli a rodinami. To je teprve začátek - bude zapotřebí dalších milionů brožurek vytištěných v místních jazycích.

Potřebujeme vaše modlitby

Nigérie má tropické podnebí s obdobím dešťů a obdobím sucha od září do dubna. Tato evangelizační kampaň spadá do období sucha, ale v tropech se může stát cokoli. Modlete se proto prosím za ideální počasí bez dešťových a prachových bouří.

„Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří…“ Římanům 1:16

Modlete se také za bezpečnost a zdraví mnoha členů týmu, kteří se na cestu vydávají. Modlete se za přízeň místních úřadů a za ochranu před jakýmikoliv plány nepřítele, který by se snažil zabránit této velké sklizni duší. A především se modlete, aby Duch svatý připravil srdce statisíců lidí, kteří se mají osobně setkat s Ježíšem. Kéž je to okamžik, který změní jejich životy na věčnost.

A potřebujeme vaši pomoc

S pokračujícími přípravami čelíme velkým finančním výzvám. Zdaleka největší část nákladů na každou evangelizační kampaň je splatná dlouho před samotnou akcí - jinými slovy právě teď. A tyto náklady pokračují i dlouho po skončení kampaně, kdy je třeba co nejrychleji zpracovat karty rozhodnutí, aby se nově obrácení lidé bez prodlení zapojili do místních sborů.

Právě zde potřebujeme s vámi spolupracovat jako jeden velký tým.. To, co je nemožné pro jednoho nebo několik málo lidí, je naprosto proveditelné, když všichni potáhneme za jeden provaz. A každé euro se počítá! Nejsou to milionáři, kdo umožňuje tuto práci. Jsou to tisíce věrných partnerů, kteří dávají podle toho, co jim Pán položil na srdce. Zvážíte prosím na modlitbách, zda nám svými financemi pomůžete oslovit ztracené v Ibadanu?

Z celých srdcí vám děkujeme za to, že při naší službě věrně stojíte.

Afrika bude spasena!

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a celosvětový tým CfaN