28. – 31. Března 2019

Lomé, Togo

Brzy bude dostupná závěrečná zpráva z Lomé!

Náš tým od včerejška zápasí s nahráním zprávy pro vás. Při práci v srdci Afriky někdy čelíme řadě překážek a toto je někdy jedna z nich. Jakmile to půjde, podělíme se s vámi o tuto závěrečnou zprávu z Lomé, shrnující celou kampaň a její slavné finále.

Mezitím se můžete podívat na následující krátké video a získat záblesk slavného Božího jednání v sobotu večer na Shromáždění Ducha svatého. Budete požehnaní!

Završení Konference ohně

V sobotu brzy ráno Peter Vandenber s Danielem Kolendou vyšli na ranní slunce, aby předali závěrečná poselství Konference ohně v Lomé, na níž se shromáždilo přes 1 500 pastorů a vedoucích církve. Peter nejprve kázal poselství nazvané ‚Poslední kroky k přijetí Boží moci‘ na základě 2. Královské 2 o proroku Elijášovi a mládenci Elíšovi, který převzal jeho plášť.

Poté, co se pomodlil za zástup, převzal mikrofon Daniel, který vyučoval ze Skutků 2. Připravoval srdce lidí na křest v Duchu svatém, který následně sestoupil na zástup, zatímco Daniel vkládal ruce na vedoucí a osobně se za ně modlil.

Video s vrcholnými okamžiky 2. dne

Toto video zachycuje vrcholné okamžiky z druhého (pátečního) dne kampaně. Uvidíte, jak opět velmi mnoho lidí přineslo čarodějnické předměty a amulety k spálení. Lidé to dělají z vlastní inciativy, jakmile přijmou zjevení o pravé svobodě v Kristu, která převáží nad strachem z šamanů a předků. Každý spálený předmět reprezentuje člověka, který přijal své spasení v Ježíšově jménu a přichází, aby přijal úplnou svobodu.

Jistě si dokážete představit, že příprava videoklipů z kampaní pro vás, naše partnery, s sebou nese různé výzvy. Rádi bychom proto poděkovali našemu mediálnímu týmu za to, že pracují dlouhé hodiny, aby vám s minimálním zpožděním přinášeli aktuální ochutnávky toho, co Bůh na místě shromáždění dělá.

Lomé – 2. den

Kletby zlomeny

Včera večer proběhlo druhé večerní shromáždění kampaně zde v Lomé, Togu. Již teď se zdá, že evangelizační plocha je příliš malá a zdaleka nepokryje zájem lidí. Kázal jsem o Ježíšově krvi a Duch svatý zjevoval svou moc. Po modlitbách za spasení jsme pálili sudy plné démonických tretek, talismanů, fetiší, amuletů, „juju“ a model. Tyto předměty lidé obvykle dostali od šamanů. Vzbuzují mezi jejich vlastníky spoustu strachu a pověr. Dnes večer se jich lidé zřekli a odmítli čarodějnictví, které za nimi stojí. Převzal jsem autoritu nad každou kletbou a zlomil je v Ježíšově jménu. Lidé se ze své nově nabyté svobody velice radovali.

Naše evangelizační kamióny připravily cestu...

Mnozí z vás jistě víte, že již přibližně rok trénujeme a vystrojujeme mladé evangelisty a posíláme je do měst, kam přijíždíme s kampaní o několik týdnů dříve, aby v jejím okolí pořádali evangelizace. Dostanou se na řadu míst, kam by naše kampaň jinak nepronikla. Slouží ve školách, na vesnicích, na tržištích, na rozích ulic, na pozemcích církví a fotbalových hřištích – všude, kde se shromáždí posluchači. Naši technici vybudovali kamiony s výklopnými boky, použitelnými jako pódium s přenosným zvukovým systémem, které mohou rozložit prakticky kdekoliv. Naši evangelisté s těmito kamiony dokážou uspořádat až tři evangelizační shromáždění denně. Zde v Togu byli dokonce celých osm týdnů předem a celou tu dobu kázali lidem evangelium. Dva z nich, Paul Mauer a Jared Horton, jsou stále se mnou. Včera večer se Paul modlil za nemocné a vyslechli jsme úžasná svědectví.

- Žena, která po autonehodě nemohla rok chodit, byla uzdravena.
- Chromá žena, kterou museli na kampaň donést, z ní domů odešla po svých.
- Mladá dívka, jejíž noha byla v části chodidla zdeformovaná a otočená na stranu, byla uzdravena. Noha se jí narovnala a může teď normálně chodit.
- Jistá žena svědčila o svém uzdravení z bulky na prsou během jedné z vesnických kampaní.

Dnes završíme Konferenci ohně modlitbami za to, aby vedoucí přijali mocné vylití Ducha. Modlete se prosím za nás a za Lomé. To nejepší ještě přijde, v Ježíšově jménu!

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda spolu s celým týmem CfaN
Foto: O. Volyk

Shlédněte toto krátké video z prvního dne Velké evangelizační kampaně CfaN v Lomé, Togu. Zažijte spolu s námi radost, svědectví a Boží moc volajíci lidi ke spasení.

Lomé, Togo – 1. den

Za potíže dvojnásobná sklizeň

Drazí misijní přátelé,

včera večer jsme zahájili první evangelizační kampaň roku zde v Lomé ve státě Togo. Možná si vybavíte, že jsme zde původně měli být již o několik týdnů dříve, ale díky nepřekonatelným potížím na hranicích jsme v poslední chvíli byli nuceni kampaň odložit. Všichni jsme z toho byli vemi smutní, ale věděli jsme, že Pán všechny věci řídí k dobrému. Nyní jsme si za naše potíže přišli vyzvednout dvojnásobnou sklizeň!

Včerejší první shromáždění bylo úžasné. Tisíce lidí přijaly Krista a mnozí byli uzdraveni. Okusili jsme speciální Boží jednání ve prospěch lidí s nehybnými končetinami v důsledku bolestí a zranění.

I will continue to send reports through the week of what Jesus is doing. Please pray for an unprecedented outpouring of the Spirit here in Lomé.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Zde je krátký videoklip příjezdu týmu CfaN do Lomé před začátkem kampaně.

Tuto matku krátce po jejím porodu srazila motorka.

Kvůli svým zraněním nedokázala dobře stát a měla potíže s dýcháním. Teď stojí s lehkostí, nemá žádné bolesti a normálně dýchá.

Tato žena měla po tři roky velké potíže se zády.

Během modliteb podle svých slov pocítila, jak něco odchází z jejího těla skrze její chodidla. Okamžitě se dokázala bez bolestí ohnout v pase.

Lomé – Den 1

Silná bolest v krku a ramenech znehybňovala paži tohoto muže.

Po modlitbách ho bolesti opustily a on může opět hýbat rukou.

Tato žena nedokázala po dobu čtyř let zvednout svou paži v důsledku bolesti v rameni.

Lékaři jí nedokázali nijak pomoci, ale Ježíš ji uzdravil a ona teď paži s lehkostí zvedá.

Lomé, Togo - pulzující, rušné africké město plné barev

Po dlouhém čekání je ve vzduchu cítit ohromné očekávání.

Lomé - Arrival

Evangelista Daniel Kolenda, Peter Vandenberg a tým CfaN včera přijel do Lomé. Jsou připraveni na zahájení kampaně dnešním večerním shromážděním.

Položili jsme základy LED věží.

Slunečný den a dodateční pracovníci CfaN dnes vytvořili dobré podmínky k položení základů LED věží.

Tento pár kázal z evangelizačního kamionu CfaN v Togu denně po dobu jednoho týdne a přivedl mnohé ke spasení.

Když jsme dnes ráno přijeli, pole bylo mokré, protože v noci pršelo.

Naše věrné pracovníky to však neodradilo a v průběhu dne přicházeli v hojných počtech, aby nám pomohli.

Aktuální zpráva ohledně příští kampaně v Lomé ve státě Togo

Kampaň v Lomé odložena

Radujeme se z každé příležitosti zasahovat lidi životodárným poselstvím o spasení. Velice si vážíme vaší pomoci a účasti skrze modlitby a finanční dary. Nepochybně je čas sklizně! Víme ale i to, že atakovat brány pekel není vždy snadné. Právě jsme uprostřed další bitvy v rámci naplňování Velkého pověření a kázání evangelia.

Náš technický tým je teď na cestě do Lomé s velkými kamiony naloženými technickým vybavením. V západoafrickém státě Togo měla tento týden začít naše příští kampaň. Náš tým ale narazil na nepřekonatelný problém. Dříve neohlášená změna celních procedur nás zdržela na hranicích a v důsledku dlouhého zpoždění nestihneme včas dopravit techniku a postavit pódium s aparaturou. Z toho důvodu jsme byli nuceni datum události posunout.

Prosíme vás, abyste se k nám během pokračujících příprav připojili na modlitbách za to, aby byl nepřítel evangelia zatlačen a nedokázal nám zabránit v uskutečnění kampaně.

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN

Na afrických cestách je to někdy pomalá jízda. Winfried a jeho tým se během let obrnili trpělivostí.

První evangelizační kampaň roku 2019 je za rohem. Je čas, aby se náš tým vrátil zpět na cestu a odvezl techniku z Lagosu do Toga.

Náboženské pevnosti

Velká část místních obyvatel praktikuje animismus a fetišismus – dokonce i řada z těch, kdo konvertovali k jiným náboženstvím jako je islám a křesťanství. Okolo polovinu země tvoří animisté, 10% se považuje za muslimy a okolo 30% za křesťany. Avšak jen 10% se hlásí k protestantismu. V této části Afriky jsou mnozí stále drženi v okovech čarodějnictví.

Průmysl

Páteří místní ekonomiky je průmysl. Togo je soběstačné v oblasti produkce potravin. Důležitou hospodářskou oblastí je i těžba nerostných surovin – Togo má čtvrté největší rezervy fosfátu na světě. Většinu obyvatel (65%) tvoří rolníci, kteří se na vesnicích věnují zemědělství a chovu dobytka.

28. - 31. březen 2019

Lomé, Togo

První Velká evangelizační kampaň CfaN roku 2019 nás zavede do Lomé, hlavního města západoafrického národa Togo. Je to malý národ, ve kterém žije jen 6 miliónů lidí, z toho přes 1,5 miliónu právě v Lomé a blízkém okolí. Z toho důvodu je to ideální místo na pořádání kampaně a maximálního zasažení této rychle rostoucí země evangeliem.