4. den

Poselství evangelisty Daniela Kolendy z Warri

Daniel Kolenda má poselství pro všechny, kdo se modlili za náš tým, který cestou do Warri bojoval proti nepředvídatelným překážkám. Každý okamžik této strastiplné cesty rozhodně stál za to! Desítky tisíc lidí přijaly Ježíše za svého Spasitele a vyslechli jsme nádherná svědectví o zázračných uzdraveních. Warri už nikdy nebude stejné.

Závěrečné shromáždění ve Warri

Radostná oslava

Včera večer proběhlo závěrečné shromáždění kampaně ve Warri v Nigérii. Nadšení lidí ze všeho, co Bůh ve Warri po celý týden dělal, by se dalo krájet od prvních okamžiků, kdy na plochu začaly přicházet desítky tisíc lidí.

Stejné nadšení nás vítalo při našem příjezdu. Přední biskupové a pastoři se okolo nás shromáždili, aby nám s rozzářenýma očima nahlásili, že během dne – což byla neděle – jejich církve přetékaly nově obrácenými křesťany z kampaně. Ředitel kampaně zdůraznil, že se to stalo ne jen některým, ale všem z mnoha místních církví, které se do spolupráce na kampani zapojily.

Shromáždění začalo za zpěvu 200 000 přítomných lidí, kteří společně oslavovali Pána za jeho dobrotu. Radostná oslava vyvrcholila, když ze dvou velkých ocelových sudů s čarodějnickými předměty, obklopené nově obrácenými, vyšlehl oheň. Pocit svobody a osvobození byl hmatatelně cítit ve vzduchu, zatímco mnozí tančili vítězný tanec okolo hořících sudů s jejich okultní minulostí.

Když tato oslava skončila, vzal si mikrofon Daniel Kolenda a začal v moci a autoritě kázat evangelium. Během kázání jsem stál v zástupu a poslouchal poselství. Hluboce se mě dotklo, jak velký dopad očividně Danielova slova měla na přítomné lidi. Ve chvíli, kdy došlo k výzvě ke spasení jsem okolo sebe slyšel stovky lidí plakat a volat k Pánu o odpuštění a spasení. Určitě to byl okamžik, který si Nebe nahrávalo. Tisíce poradců potom lidem pomáhaly vyplnit karty rozhodnutí a předaly jim brožury následné péče.

Jako na každém shromáždění se Daniel v Ježíšově jménu modlil za všechny, kdo potřebovali uzdravení. Po modlitbách byli vyzváni ti, kdo pocítili Pánův uzdravující dotek, aby přišli na pódium a podělili se o svá svědectví.

Muž, který deset let trpěl bolestí a výtokem ucha, byl okamžitě uzdraven. Přišel všem ukázat, co se stalo.

Žena, trpící závažnou vadou zraku kvůli šedému zákalu v obou očích, byla zcela uzdravena a předváděla, že teď vidí zcela ostře.

Žena, která od svých šesti let žila s omezenou pohyblivostí pravého ramene, byla uzdravena a velice se radovala, že jím teď může svobodně hýbat.

Když shromáždění končilo modlitbou požehnání za nigerijský národ a jeho vůdce, náš tým i celý shromážděný zástup cítil smutek nad tím, že už se musíme rozejít. Zároveň s ním jsme se ale velice radovali nad vším, co Pán v těchto historických dnech vykonal.

Když jsme unavení, ale šťastní odjížděli z evangelizační plochy, pomysleli jsme znovu na všechny ty nepředstavitelné potíže, které náš tým cestou do Warri potkaly kvůli počasí a naněkolikrát odložených a přesměrovaných letů. Nyní se jeví jako nedůležité ve světle vlny spasení, uzdravení a osvobození, které jsme zažili díky tomu, že jsme navzdory zdánlivě neporazitelným okolnostem nevzdali.

Děkujeme vám všem, kteří jste se za nás modlili a modlíte, i těm z vás, kdo jste za námi v této kampani stáli finančně. Máte podíl na odměně žence a nebeské radosti!

Peter Vandenberg

jménem Daniela Kolendy
a celého týmu CfaN

Můj dar na kampaň ve Warri

Žena, trpící závažnou vadou zraku kvůli šedému zákalu v obou očích, byla zcela uzdravena a předváděla, že teď vidí zcela ostře.

4. den

Zobrazení

3. den

Moc Ducha svatého ve Warri – vrcholné okamžiky

Okuste Boží pohyb ve Warri skrze poslední video s vrcholnými okamžiky z kampaně CfaN. Desítky tisíc lidí byly spaseny, mnozí přijali uzdravení a všichni přítomní pociťovali intenzivní Boží přítomnost.

3. den

Zázraky – staré i nové!

Dnešní večer byl velice speciální. Začalo to tím, když jsem se po příjezdu na evangelizační plochu od našeho ředitele kampaně dozvěděl o zprávě, která koluje po městě. Když jsem se včera večer modlil za nemocné, povšiml jsem si, že se Bůh mocně dotknul jednoho chromého muže v zástupu. Sestoupil jsem z pódia, abych se za něj šel pomodlit. Zatímco jsem tam byl, položila mi jedna matka do náruče své mrtvé dítě. Na shromáždění ji kvůli modlitbě přivedl lékař. Zorničky dítěte byly stočené a nereagovaly a jeho bezvládné tělo velice zapáchalo. Chvíli jsem dítě podržel a potom jsem ho – pořád bezvládné – vrátil zpět matce. Ředitel kampaně mi řekl, že dítě bylo později večer vzkříšeno! Slovo o tomto zázraku se rychle rozšířilo. Snažíme se teď matku najít. Chci se z první ruky přesvědčit, co se stalo.

Pak jsem se dozvěděl o jiné přítomné ženě, která byla uzdravena na kampani CfaN ve Warri v roce 1989 – před celými 31 lety! Tehdy jsem u toho nebyl, ale Peter Vandenberg, který byl zázraku přítomný, k tomu říká:

The next day when she went to school, her class was in uproar when they saw what God had done for her. It wasn’t long before the news spread across the whole school and all classes stopped for the day as students rushed to see the miracle that had taken place in her body.

„Jednoho večera přišla na shromáždění kampaně čtrnáctiletá dívka, která se doslechla, že tam jsou lidé uzdravování v odpovědi na modlitbu. Měla velikou potřebu. Před několika lety se totiž stala obětí autonehody, zlomila si velmi mnoho kostí a kvůli nedostatečné lékařské péči jí zlomené kosti srostly v prazvláštních úhlech. Způsobovalo jí to obrovské obtíže a její tělo zůstávalo trvale ohnuto na levou stranu.

Další den se vrátila do školy, kde nastalo obrovské pozdvižení, když její třída viděla, co pro ni Bůh udělal. Netrvalo dlouho a zpráva se rozšířila po celé škole, takže všechny třídy ve škole zastavily výuku a seběhly se podívat na zázrak, který proběhl se v jejím těle.“

Rozhodl jsem se shromáždění zahájit právě sdílením těchto svědectví. Zamýšlel jsem tím povzbudit lidi tím, co Bůh už udělal, potom kázat a závěrem se (jako obvykle) modlit za nemocné. Jakmile ale zmíněná žena sdílela své svědectví, lidem velice vzrostla víra. Cítil jsem, že je přítomná Pánova přítomnost k uzdravování. Začal jsem se tedy rovnou modlit za uzdravení a po celé ploše se začaly dít zázraky!

Otevřelo se několik slepých očí a hluchých uší (od každého asi půl tuctu). Několik chromých začalo chodit. Jedna 21letá žena byla od narození hluchá na pravé ucho. Na shromáždění byla uzdravena a nyní dokonale slyší. Byli uzdraveni dva celoživotní astmatici. Oba byli hluboce dojatí a emotivně plakali, protože se poprvé v životě mohli svobodně zhluboka nadechnout.

Proběhlo mnoho dalších uzdravení – to vše dříve, než jsem vůbec stihl kázat evangelium. Místní pastory a teology, sedící na pódiu, jsem ujistil, že to nenní nebiblické. Ačkoliv byl Ježíš známý jako člověk mocný v slovu a činech (v tom pořadí), Lukáš se ve Skutcích 1,1 zmiňuje o všem, co Ježíš začal činit a učit (v opačném pořadí). Někdy je v pořádku, když projevy přijdou nejprve a poselství je následuje. Zažili jsme úžasnou odezvu na evangelium a mnozí přišli ke Kristu.

Protože jsme nestihli první den kampaně, musel jsem dnes večer některé věci dohnat. Zlomil jsem ve jménu Ježíše klatby, pálili jsme všechny druhy okultních předmětů a „juju“ a modlil jsem se, aby lidé přijali křest v Duchu svatém. Po celou dobu nás provázelo intenzivní vědomí nádherné Pánovy přítomnosti.

Zítra nás čeká poslední den. Modlete se, prosím, za nás. To nejlepší je teprve před námi.

Posledních deset let nedokázala ohnout svou pravou nohu a trpěla bolestí nohy od kolene nahoru. Nyní se bez bolestí ohýbá. Zároveň nemohla dlouho otěhotnět – Daniel se následně modlí za ženy, které chtějí počnout.

Byla od narození hluchá na levé ucho, teď na něj slyší. Daniel ji na pódiu testuje.

Za celý svůj život (23 let) se ani jednou bezbolestně zhluboka nenadechla. Nyní zhluboka dýchá a nic ji nebolí.

Pět let trpěla pronikovou bolestí. Nyní se hýbe bez bolesti.

Fire Conference

Daniel se modlí za křest v Duchu svatém a potom schází z pódia, aby na lidi kladl ruce.

Fire Conference

Peter zahajuje své poselství: „Poseldní kroky k přijetí Boží moci.“

3. den

Zobrazení

Vrcholné okamžiky z 2. dne

Ačkoliv to byl druhý večer kampaně ve Warri, pro evangelistu Daniela Kolendu a služební tým CfaN to byl první večer, na kterém byli, protože je na několik dní zdržela prašná bouře. Totálně vyčerpaní do Warri dorazili doslova pár minut před začátkem shromáždění. Duch svatý je ale předcházel! Shlédněte video s vrcholnými okamžiky z druhého shromáždění, kde proběhlo mnoho nádherných spasení a zázraků.

Poselství Daniela Kolendy

Vytrvalost

Před několika lety se na Škole evangelizace v Londýně během času vyhrazenému pro otázky a odpovědi jeden student zeptal Reinharda Bonnkeho, jaké je tajemství úspěchu Krista pro všechny národy. Pomyslel jsem si, že se Reinhard možná rozhovoří o modlitbě, moudrosti nebo mocných kázáních. Jeho odpověď ale byla úplně jiná. Odpověděl jediným slovem: „Vytrvalost.“

Tento týden vzrostl můj respekt a obdiv k týmu CfaN na úplně novou úroveň. Viděl jsem z první ruky míru jejich odhodlání, vydanosti a vytrvalosti, kterou lze těžko popsat, pokud ji nazažijete na vlastní oči. Všichni jsme měli tisíc dobrých důvodů se otočit a vrátit domů. Všichni do posledního se ale bez zaváhání tlačili dopředu.

Byly to ty nejhorší podmínky k cestování, jaké kdy kdo z nás zažil. I naše cestovní agentka nám řekla, že za dvacet pět let své praxe nic podobného nezažila. Dnes ráno byl zrušen i náš poslední letecký spoj, takže jsme se natlačili do aut a dodávek a vydali se na osmihodinovou cestu auty. Do Warri v Nigérii jsme dorazili doslova pár minut před začátkem shromáždění. Je to první kampaň roku a první od odchodu evangelisty Bonnkeho. Určitě se teď v Nebi usmívá, když vidí, jak vytrvale jdeme vpřed kvůli evangeliu navzdory všem překážkám.

Protože mnozí z nás nestihli shromáždění, které proběhlo včera večer, zajímalo mě, jestli se zástup vrátí. Asi si dokážete představit mé překvapení, když jsme po příjezdu na evangelizační ploše nalezli zástup více než 120 000 lidí! Eddie James a jeho tým nastoupili na pódium bez předchozí zvukové zkoušky a bez nácviku všechny sthli do proudu nádherného uctívání. Také oni se účastnili našeho strastiplného cestovního dobrodružství a spolu s námi dorazili do Warii těsně před začátkem druhého shromáždění. Vím, že byli velice unavení, přesto však vedli uctívání s obrovským zápalem. Mocným a pomazaným způsobem nás přivedli do Boží přítomnosti.

Musím se přiznat, že jsem si v důsledku totální únavy po celý večer připadal jako omámený. I teď, při psaní těchto řádek, sotva držím oči otevřené. Bez ohledu na mou fyzickou slabost dnes večer ale Bůh mocně jednal. Mnoho tisíc lidí odpovědělo na evangelium, hluché uši se otevřely, jednomu muži zmizela kulka, kterou měl předtím v hrudi, jiný muž byl uzdraven z kýly a stalo se mnoho dalších zázraků – více, než jsme se stihli na pódiu od svědčících lidí dozvědět.

Zítra začneme znovu a s obnovenými silami. Nepřestávejte se, prosím, modlit za nás a za Warri.

Dříve nedokázala zvednou pravou paži, teď jí to nečiní potíže.

Tento chlapec dříve neslyšel na levé ucho. Daniel testem ověřuje, že nyní slyší.

Fotbalový hráč byl zraněn a nedokázal se předklonit. Teď je plně ohebný a dělá kliky.

2. den

Daniel s týmem konečně přijíždí do Warri

Po neuvětitelně vyčerpávající cestě, přesměrované skrz mnoho afrických a blízkovýchodních zemí, konečně evangelista Daniel Kolenda spolu s týmem služebníků CfaN dorazili do Warri v Nigérii. Ani ta nejhorší prašná bouře za poslední roky nám nezabránila kázat tomuto místu evangelium!

Toto je video s jejich příjezdem do Warri cestou na začátek včerejšího večerního shromáždění.

Day 2

Dojmy

1. den

Tlačíme se dál – odhodláni se nevzdát

Posledních několik dní bylo plných zvratů. Některé z výzev, kterým jsme čelili, jsem dosud nikdy nezažil.

V tuto chvíli jsme s několika dalšími členy týmu CfaN a s Eddiem Jamesem a jeho týmem uvěznění v Lagosu v Nigérii. Naše kampaň je pro tento týden naplánována ve městě Warri. Udeřila však nezvykle silná prašná bouře, která snížila viditelnost téměř na nulu, takže všechny hlavní aerolinky do odvolání zastavily veškerý provoz. Většina členů našeho týmu je už několik dní na cestách a byli přesměrováváni do různých afrických a blízkovýchodních národů. Některé lety se dokonce ve vzduchu otočily a vrátily lidi domů. Náš tým se nevzdává a odmítá odjet domů. Tlačíme se vpřed, let za letem, spíme na podlahách letišť, stojíme ve frontách na lety, jen abychom se pak dozvěděli, že byly zrušeny. Když všechno selhalo, rozhodli jsme se nakonec využít služeb malých místních přepravců a za příšerných podmínek riskovat vlastní bezpečnost, jen abychom se mohli dostat na místo kampaně. Většina našich lidí je tři až čtyři dny nepřetržitě na cestách! Doufali jsme, že nějakým zázrakem dorazíme na místo včas před začátkem prvního večera kampaně. Ten ale byl už včera a my jsme dnes ráno stále ještě v Lagosu.

Špatnou zprávou je, že jsme nestihli první shromáždění. Došlo však k úžasné věci – na shromáždění i tak dorazilo více než 70 000 lidí! Kázal jsem evangelium prostřednictvím videopřenosu na naše obří velkoplošné obrazovky. Když jsme před časem sbírali finance na jejich pořízení, netušil jsem, že někdy budou hrát tak zásadní roli. Dnes vyrážíme do Warri a dá-li Bůh, budeme na večerním shromáždění už přítomní osobně.

The Send (Vyslání)

V sobotu jsem byl v Brazílii na kampani The Send (Vyslání)

Další věc, kterou jsem v nedávných dnech zažil poprvé v životě. V sobotu jsem byl v Brazílii na kampani The Send(Vyslání). Vím, že o tom mnozí z vás víte, protože tato akce byla viditelně prezentovaná na sociálních sítích. Pro ty z vás, kdo o této akci nemáte povědomí, The Send probíhá ve spolupráci sedmi služeb, jednou z nichž je i CfaN. Když jsme se poprvé rozhodli jet do Brazílie, pronajali jsme největší stadión v Sao Paolu (Morumbi Stadium s kapacitou 70 000 míst). Po zahájení registrace jsme měli po šesti hodinách vyprodáno a překonali jsme předchozí rekord v čase vyprodání vstupenek. Rozhodli jsme se tedy pronajmout ještě druhý největší stadion ve stejném městě. Vstupenky se vyprodali během tří dnů. Udělali jsme tedy skok víry a pronajali třetí stadion – v hlavním městě země, Brasilii. 8. února jsem kázal na třech stadionech ve dvou městech v rozmezí osmi hodin – do té doby jsem nic podobného nezažil! Cestou k druhému stadionu mi Pán dal Slovo z Ámose 9,13:

Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností.“

Toto jsou dny sklizně. Vše, co jsme viděli dosud, byl je začátek. Přicházejí dny, kdy se ohlédneme zpět za tím, co Bůh dělal v minulosti, a uvědomíme si, že to byl jen stín toho, co Bůh nově činí. Věřím tomu celým svým srdcem – to nejlepší je teprve před námi!

Děkujeme vám za to, že se za nás modlíte a stojíte za námi. Prosíme, vytrvejte, zatímco se v Ježíšově jménu tlačíme dopředu.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Ačkoliv většinu našeho týmu uvěznil Harmattan, stále se tlačíme dál do Warri. Na první shromáždění přesto přišlo přes 70 000 lidí.

Stavební práce ve Warri pokračují dobře. Plánujeme kampaň, která začíná ve čtvrtek.

Kolem pole pracují týmy přímluv a modliteb zúčastněných církví
Kolem pole pracují týmy přímluv a modliteb zúčastněných církví
Vždy je tu co napravit
Vždy je tu co napravit

Spolu s dobrovolníky z různých církví ve Warri jsme začali vykládat naše vybavení.

Jízda z Lagosu do Warri

13. – 16. únor 2020

Warri, Nigérie

Warri je živé přístavní město, pulzující životem, které leží ve státě Delta v Nigérii. Rozkládá se podél řeky Warri River v západní deltě řeky Niger.

Obyvatelstvo

V současnosti je počet obyvatel městského obvodu Warri odhadován na 865 000. Od roku 2003, kdy byl CfaN ve městě naposledy, se počet místních obyvatel více než zdvojnásobil.

Jazyk

Obyvatelé Warri jsou známí pro místní jedinečný druh lámané angličtiny, na níž jsou velice hrdí. Rádi jí uvádějí do rozpaků „rodilé anglické mluvčí.“

Obchod a průmysl

Warri po celá staletí patřilo k obchodním a průmyslovým uzlům. Již v 15. století tamní králové, „obisové“, udržovali čilý kontakt s obchodníky z Portugalska. Ve městě je tradiční tržiště, na němž se prodávají místní výrobky a výpěstky a přístav, který nabyl na ekonomické důležitosti v 70.letech dvacátého století, kdy byla v místním regionu objevena naleziště ropy a zemního plynu. Dalšími prosperujícími odvětvími průmyslu jsou ocelářství a sklářství.

Místní kultura

Obyvatelé Warri jsou známí svou otevřeností, dynamikou a neohrožeností. V regionu v minulosti probíhaly různé boje, zejména po objevení ropy. V roce 2003 ale byla uzavřena mírová smlouva, která uhasila mnohé dlouhotrvající sváry.

Náboženství

Ačkoliv už v 15. století přivezli portugalští misionáři do regionu zprávy o Bibli, na místních lidech to nezanechalo žádné reálné stopy. Teprve další vlna přijíždějících misionářů v době britské koloniální éry vedla k zakládání místních církví. Podobně jako ve zbytku jižní Nigérie zde ale stále existuje velké množství posvátných míst a kultů věnujících se uctívání zemřelých a místních božstev.