Evangelist Daniel Kolenda at the School of Evangelism in South Africa

Trávení času v Ježíšově přítomnosti

Každé ráno začínalo jednou až dvěma hodinami rozjímavých modliteb a tichého uctívání. To je základní kámen, na kterém je postaveno vše ostatní. A právě během této doby každý den studenti silně prožívali hluboké, láskyplné působení Ducha svatého. Právě důraz na prosté pobývání v Pánově přítomnosti a očekávání na něj mnozí studenti označili za aspekt kurzu, který jim nejvíce změnil život. Tak vypadá probuzení: srdce a životy pohlcené láskou k Ježíši a touhou po Pánově vůli nade vše ostatní. Nikdo, kdo se těchto setkání zúčastnil, neodcházel nezměněn.

Evangelizace hned od prvního týdne

Studenti od samého začátku třikrát týdně vyráželi na evangelizace jeden na jednoho. Jako lidé nejsme všichni stejní: někteří jsou skvělí právě v evangelizaci jeden na jednoho, jiným vyhovuje spolupráce s místními sbory na menších kampaních anebo jsou povoláni k evangelizaci dětí. CfaN si uvědomuje, že ne každý je povolán k masovým kampaním, a proto studenty seznámila s mnoha různými metodami evangelizace, aby jim pomohla najít jejich místo. Vše, co se během školy naučili, okamžitě uváděli do praxe: kázali evangelium, modlili se za nemocné a vyháněli démony.

Rochelle Hicksová z Johannesburgu v Jihoafrické republice se podělila o následující svědectví: „Během naší práce na nábřeží v Kapském Městě jsem se setkala se starší muslimkou. Měla neuvěřitelné bolesti nohou způsobené artritidou. Bůh mě k ní přitáhl, když jsme šli kolem. Zeptal jsem se, zda se mohu za její nohy modlit, a ona souhlasila. Po modlitbě chodila tam a zpět a radostně hlásila, že všechny bolesti jsou pryč. Sloužila jsem jí evangeliem a řekla jí, že Ježíš Kristus je ten, kdo ji uzdravil. Nejenže zažila uzdravení, ale Duch svatý se hluboce dotkl jejího srdce. Ústy vyznala a v srdci uvěřila, že Ježíš je Pán. Učinila pokání a odevzdala mu celé své srdce!“

Po každé evangelizaci se studenti dělili o svědectví o uzdravení, vysvobození a záchraně lidí. Den za dnem rostla jejich víra a smělost.

Prozkoušení a osvědčení

Po šesti týdnech strávených ve třídě prošli studenti „zasvěcením“. Jednalo se o dva týdny strávené nepřetržitými evangelizacemi, které vyvrcholily minikampaní v Capricornu a Ocean View, dvou chudých čtvrtích plných násilí na okraji Kapského Města.

Byla to vyčerpávající zkouška charakteru, statečnosti a vytrvalosti. Studenti vstávali každé ráno v pět hodin a evangelizovali ve dne v noci. Hlásali evangelium na ulicích, ve školách, v nákupních centrech, na trzích, ve vlacích a na stanovištích taxíků. Navštěvovali lidi v jejich domovech v různých slumech a hlásali dobrou zprávu z korby nákladního auta. Všude, kde měli otevřené dveře, s důvěrou a radostí přiváděli lidi k Ježíši.

Nebe se raduje z výsledků, které jejich tvrdá práce a věrná služba přinesly. Během dvou týdnů uskutečnili celkem 120 evangelizačních výjezdů a 4 večery evangelizační kampaně, jejichž výsledkem bylo celkem 11 010 zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše!

Absolvovalo 35 studentů

Po úspěšném dokončení zasvěcení školu absolvovalo celkem 35 studentů, kteří prokázali, že jsou vydanými, obětavými a Duchem naplněnými evangelisty. Na slavnostním graduačním ceremoniálu byl přítomen evangelista Levi Lutz, který se za studenty modlil, povzbuzoval je a spolu s dalšími členy CfaN je ustanovil ke službě, aby teď šli a získávali duše všude, kam je Pán pošle.

V ohni této zkušenosti se mezi absolventy vytvořila hluboká přátelství a vazby. Jednota a láska mezi nimi je sama o sobě svědectvím o působení Ducha svatého, viditelným vyjádřením toho, co znamená následovat Ježíše. Jsme na každého z nich pyšní a blahopřejeme jim k dokončení této cesty. Víme, že když teď vyjdou, budou věrnými nástroji v Pánových rukou.

To je teprve začátek!

Jen pomyslete na to, co se stane v Jižní Africe i jinde, až bude stále více dělníků vystrojeno a vysláno na pole žně. Příští Škola evangelizace v Kapském Městě se již připravuje na rok 2023 a přihlášky se jen hrnou. Vyhlížíme větší věci – více evangelistů, více evangelizačních výjezdů, více sborů pečujících o nové učedníky, více spasení, více uzdravení, více Boha v našich životech i všude okolo nás!

Děkujeme, že se podílíte na této vizi

Nic z toho bychom určitě nemohli dělat bez lásky, podpory a povzbuzení našich partnerů. Díky vašim darům a modlitbám je to však možné. Společně jsme svědky toho, že v Jižní Africe vzniká něco pozoruhodného. Vychováváme novou generaci evangelistů, kteří budou šířit evangelium po celé Africe.