Samotný průběh akce už byl naprosto pokojný a pod Boží ochranou. S udržováním pořádku v okolí haly, ve které konference probíhala, pomáhala řada policistů a příslušníků ochranky.

Na pěti shromážděních Konference ohně kázali Peter Vandenberg, Todd White a Daniel Kolenda, kteří budovali víru přítomných a probouzeli v lidech nadšení a zápal k akci. Peter kázal ve svém velkolepém vypravěčském stylu. Rozhodně nepatří ke klidným kazatelům. Bylo ho plné pódium, když demonstroval Jonatána šplhajícího do kopce nebo bojechtivé Pelištejce a vypichoval praktické kroky víry v akci.

Todd začal jedno ze svých shromáždění  „beatboxem“ – nutno dodat, že vydařeným. Barvitě vyprávěl o tom, jak se modlí za uzdravení lidí na veřejných místech. „Manželka mě nenáviděla. Říkala mi: ‚Ty nejsi pastor, neměl by ses modlit za lidi‘. Během prvních třech a půl měsíců mých modliteb za lidi se nic nestalo. Potom se stal první zázrak. Teprve po dalších pěti měsících manželka mou veřejnou službu přijala a ztotožnila se s ní.“

Cítili jsme, že Bulharsko je připraveno na vlnu Ducha Svatého. Nad balkánským národem byla vyhlášená nova éra a my se radujeme ze zpráv o mladých lidech plných  Božího ohně  z různých bulharských měst, kteří získali odvahu jít a sdílet svou víru.

Břetislav Šípek

„Věřím, že Konference Ohně a evangelizace ‚Od mínusu k plusu‘ v Plovdivu byla jednou z nejvýznamnějších – ne-li nejvýznamnější – křesťanských událostí národa v Bulharsku za posledních dvacet let.“
Tony Elenkov, superintendent církve United Churches of God v Bulharsku