Historický večer – Lagos, 5. den

Reinhard Bonnke se loučí s Afrikou – a začíná nové období

Když Reinhard Bonnke přijel v roce 1967 do Afriky jako neznámý mladý kazatel se svou vizí, nikdy by ho nenapadlo, jaké bude jeho poslední kázání na africké půdě o padesát let později. Dnes večer se to stalo. Historické shromáždění zahájil reverend John Darku poděkováním všem biskupům a vedoucím, kteří sloužili v tuctech organizačních výborů, aby se tato událost mohla uskutečnit.

Daniel Kolenda : « Pour moi, cela relève presque de l’impossible de décrire ce qui s’est passé aujourd’hui à Lagos, au Nigéria. Mais cette vidéo sera peut-être une aide ! Nous remercions tous les amis du ministère, ceux qui nous ont soutenus financièrement, l’équipe, les bénévoles, l’évangéliste Reinhard Bonnke, et avant tout, Jésus ! »

Ještě nám všem v uších zněly radostné zvuky procítěného uctívání, když evangelista Reinhard Bonnke vykročil, aby kázal svému poslednímu africkému shromáždění – velkému zástupu 750 000 lidí. Pro všechny, kdo v posledních padesáti letech spolupracovali s touto službou, to by nesmírně emocionální okamžik. Reinhard otevřel Písmo v Lukáši 20:19-25 a mluvil o výzvě, na kterou Ježíš skvěle odpověděl: „Co je císařovo, dejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ Evangelista ukázal, jak se ďábel snaží zničit Boží obraz v nás skrze hřích, alkohol, drogy a závislosti. Spasením je v nás Boží obraz naopak obnoven. Když dal výzvu ke spasení, vylétly do vzduchu tísíce a tisíce rukou. Uvaděči se mezi ně rozběhli, aby nově obráceným pomohli v prvních krocích jejich víry.

TIP: Click on the image below to view full size

Žena přivedla svou dceru Sáru, která trpěla srpkovitou chudokrevností. Omdlévala dva až třikrát denně. Od chvíle, kdy přišli na kampaň veškerá bolest zmizela a Sára ani jednou neomdlela.
Žena přivedla svou dceru Sáru, která trpěla srpkovitou chudokrevností. Omdlévala dva až třikrát denně. Od chvíle, kdy přišli na kampaň veškerá bolest zmizela a Sára ani jednou neomdlela.