Financovat 50 panelů

LED obrazovky pro Afriku

Děkujeme!

S pomocí našich evropských přátel a misijních partnerů jsme dokázali financovat nejen značnou část nákladů kampaně, ale i kamión potřebný k transportu velkoplošných LED obrazovek a náklady padesáti jejích modulů.

Všem našim podporovatelům a přímluvcům moc děkujeme!

Celkem potřebujeme na nákup LED panelů 157 500 Euro (4 mil. Kč).

€ 157 500