Neděle, 31. srpen 2014

Průlom!

Jak jste jistě pochopili z mých předchozích zpráv, čelili jsme v Kigali mnoha výzvám, včetně nepříznivého počasí, a máme za sebou nezvykle náročný týden. Přesto jsme nepolevili a tlačili se dopředu, zatímco jste se mnozí z vás za nás vytrvale modlili. Poslední shromáždění přineslo obrovský průlom. Přestože podle předpovědi počasí mělo na 90% pršet a vypadalo to tedy, že se nezmění scénář předchozích dní,nespadla během evangelizace jediná kapka deště! Dnešní zástup byl ve srovnání se včerejškem více než dvojnásobný. V každé jednotlivé oblasti, ve které jsme čelili odporu, nám Pán dal zažít vítězství. Chvála Pánu!

Byl to nabitý večer. Protože jsme v sobotu museli shromáždění kvůli dešti zkrátit, dnes jsme si to vynahradili. Požádal jsem jednu z absolventek Školy evangelizace Reinharda Bonnkeho, která se narodila ve Rwandě, aby během 10 minut sdílela své svědectví. Potom jsem kázal evangelium, modlil se s nově obrácenými, vyučoval o křtu v Duchu Svatém a modlil se za lidi, aby křest přijali. Todd White, který nás také navštívil, se potom modlil za nemocné a zval lidi dopředu, aby vydávali svědectví o svých uzdraveních. Proběhlo mnoho krásných uzdravení. Potom jsme se modlili nad bednami s modlitebními požadavky, které jste nám mnozí poslali. Modlili jsme se také za národ a za požehnání lidí z Kigali. Wow! Byl to požehnaný a nabitý večer plný Slávy.

Váš v evangeliu,
evangelista Daniel Kolenda 
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN