19. – 22. září 2019

Kisumu, Keňa

Evangelist Kolenda

Final message from Kisumu, Kenya

Evangelist Daniel Kolenda reports back to our mission partners, sharing what God has done this past week in Kisumu, Kenya. We've seen tens of thousands receive salvation and healing, and be filled with the Holy Spirit.

Radostný závěr

Zdálo se, že nás nemůže minout prudký déšť

Právě jsme se vrátili ze závěrečného večera evangelizačního tažení zde v Kisumu, Keni. Zatímco jsme večer přijížděli k evangelizačnímu poli, spatřili jsme na nebi zlověstné černé mraky a blesky, ohrožující naše shromáždění pod otevřeným nebem. Vítr vanul směrem k nám a přinášel nám neodvratně bouřku. My jsme se ale modlili a rozhodli se shromáždění nerušit a pokračovat. Bouřka se přes nás přenesla dál, aniž by spadla jediná kapka. Shromáždění bylo slavné. Mnoho tisíc lidí reagovalo na evangelium a děly se úžasné zázraky.

Také včera Bůh pracoval vskutku neuvěřitelně. Jen těžko hledám slova, která by vhodně popsala, co se dělo. Když jsme se modlili, aby zástup přijal křest v Duchu, sestoupila Boží moc hmatatelným způsobem. Já sám jsem byl natolik „opilý Duchem“, že jsem jen ztěží dokázal sloužit. Po celé ploše leželi lidé. Malé děti plakaly v Boží přítomnosti. Zeptal jsem se jedné malé dívenky, co právě cítí a odpověděla: „Moc.“ Mnozí přijali osvobození od démonů a stala se spousta zázraků. Zde je jen několik příkladů zázraků, které se staly v posledních dnech kampaně:

Chromá žena trpící silnou artritidou byla zcela uzdravena! Teď dokáže chodit a dokonce i skákat.

Bylo uzdraveno mnoho lidí sužovaných chronickými bolestmi, které je trápily celé roky. Vydávali svědectví, že bolesti zmizely a už se nevrátily.

Ženě zmizel z břicha nádor, který měla po deset let.

Dívka, šest let posedlá démonem, byla osvobozena.

Muž s chromou rukou – v následku napadení lupiči před více než rokem – byl zcela uzdraven.

Žena, jejíž matka trpěla od roku 1989 šílenstvím, svědčila, že je maminka opět zcela při smyslech.

Přijal jsem slovo poznání ohledně toho, že je někdo uzdraven z hnisavého zánětu na pravé straně úst. Dopředu přišly dvě ženy. Obě měly zánět, silný otok a bolesti – jedna více než rok, druhá po dobu dvou měsíců. Obě byly okamžitě uzdraveny a jejich otok i bolesti zmizely.

Vyslechli jsme mnoho, mnoho dalších svědectví – příliš hodně na to, abychom mohli každé jmenovitě zmínit. Kisumu bylo otřeseno mocí evangelia!

Tým našich evangelistů již ráno vyráží do dalšího města v Nigérii, kde budeme pořádat naši příští kampaň. Po dobu šesti týdnů tam budou kázat po vesnicích, ve školách, na rozích ulic, tržištích a v sirotčincích – kdekoliv bude možné, a přivedou ke Kristu desítky tisíc lidí ještě před začátkem kampaně. Prosím, modlete se za ně a za nás všechny, zatímco se tlačíme vpřed, abychom sklidili tuto mocnou žeň.

Váš v evangeliu,
Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Foto: O. Volyk

Svědectví

Muž měl od roku 2014 problém s prostatou a bez medikamentů nedokázal močit. Ve čtvrtek byl po modlitbách uzdraven, opustily ho bolesti a veškeré jeho obtíže jsou pryč.

4. den

Zobrazení

Hlavní momenty 3. dne

Po 2 měsíce byl nemocný a trpěl periferní neuropatií a bolestmi. Ve čtvrtek byl spasen a uzdraven! Veškerá bolest je pryč!

Trpěl bolestí v levé noze, která ho posledních 6 let trvale svědila a pálila. Teď je noha zcela v pořádku.

3. den

Zobrazení

Hlavní momenty 2. dne

Před shromážděním měla bolestivé zranění nohy, nyní je zcela zdravá a dokáže na ni skákat.

Více než 10 let trpěla bolestí břicha. Měla v něm nádor, který je teď pryč.

5 let měl rakovinu jícnu. Potravu přijímal za pomoci speciální trubice, která mu způsobovala bolest. Nyní je bez bolesti, ačkoliv je trubice stále na svém místě.

Konference ohně

John u mikrofonu představuje Petera. Ten začíná své poselství nazvané ‚Kdy je pravý čas přejít do akce.‘ Čte z Bible příběh z 1. Samuelovy 14 a hovoří o Jonatanovi.

2. den

Zobrazení

Zpráva od Daniela Kolendy

Evangelista Daniel Kolenda posílá osobní video-zprávu našim misijním partnerům přímo z pole sklizně, kterou natočil během prvního večera evangelizační kampaně v Kisumu.

Hlavní momenty 1. dne

Kisumu, Keňa - 1. den

Pro chvíli jako je tato

Jsme zpátky v Africe! Méně než pět týdnů po naší poslední kampani v Keni a jen několik dní po úžasné konferenci „Znovu zažehnout oheň“ v Pensacole jsme zpátky v Keni a začíná další kampaň. Náš příjezd do Kisumu doprovázelo velice vřelé přijetí ze strany místních církevních vedoucích a promenáda v ulicích Kisumu. Ve městě panuje obrovské vzrušení a nadšení. Jsem si jistý, že celý region zažije v průběhu následujících dní opravdový duchovní průlom.

Od poslední návštěvy CfaN v Kisumu uplynulo přes třicet let a na scéně je teď zcela nová generace lidí. Pole se bělají k veliké sklizni. Místní vedoucí mi včera řekli, že se už delší dobu modlili za to, aby jim s ní někdo přijel pomoci. Mnozí evangelisté v minulosti zrušili návštěvu Kisumu kvůli bezpečnostním rizikům. Věříme, že nás sem Pán poslal pro chvíli jako je tato. Prosíme, modlete se v průběhu tohoto týdne za nás a za všechny lidi, kteří kampaň navštíví.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Příjezd – Kisumu, Keňa

Příjezd CfaN do Kisumu doprovázelo velice vřelé přijetí ze strany místních církevních vedoucích a promenáda v ulicích Kisumu. Ve městě panuje obrovské vzrušení a nadšení.

Příjezd evangelisty Daniela Kolendy do Kisumu

Zobrazení

Dnes jsme zaparkovali kamiony na poli, zítra je čas na akci.

Opuštění skladu v Nairobi nyní pro kampaň Kisumu Gospel Campaign.

19. – 22. září 2019

Kisumu, Keňa

Město Kisumu je největší a nejvýznamější západokeňské město. Přístavní město, pulzující životem, se rozkládá na severovýchodním břehu Viktoriina jezera.

Obyvatelstvo

Kisumu je po Nairobi a Mombase třetím největším městem Keni. V samotném městě žije 600 000 lidí a v okolních předměstích a blízkých satelitních městech okolo 1,5 miliónu lidí. Dvě třetiny obyvatel tvoří lidé do dvaceti pěti let. Z toho plyne, že při poslední návštěvě CfaN v tomto městě většina jejích současných obyvatel ještě ani nebyla na světě. Kisumu je jedním z nejrychleji rostoucích měst Keni.

Obchod a hospodářství

Kisumu je se svým mezinárodním letištěm a přístavem na Viktoriině jezeru význačným obchodním, průmyslovým a dopravním centrem západní Keni. Na jeho území se rozkládají prosperující zemědělské pozemky s cukrovou třtinou a rýží, pivovary a textilní továrny. Dalším faktorem, přispívajícím k tomu, že je Kisumu význačným obchodním střediskem tohoto regionu, je vývoz ropy.

Počasí

Kisumu se těší horkému, vlhkému klimatu s denními teplotami okolo 30 – 35 stupňů celsia. Protože leží poblíž rovníku, počasí se v jednotlivých ročních období příliš neliší. Kvůli své blízkosti Viktoriinu jezeru občas Kisumu zažívá náhlé výkyvy počasí jako prudká krupobití či extrémní lijáky.

Náboženství

Na počátku dvacátého století přišli do Kisumu anglikánští misionáři, aby místním obyvatelům představili křesťanství. V současné době tvoří přes 50% obyvatel katolíci a žije zde přibližně 10% muslimů. Ostatní se hlásí převážně k protestantství. Většina místních lidí (okolo 70%) však praktikuje „tradiční medicínu“ a uctívání předků bez ohledu na to, jaké nábožeství uvádějí ve sčítání lidí.