2020

Operace Dekapole

Dekapole znamená „deset měst.“ Společně se spolupracujícími evangelisty chceme jako CfaN v rámci tohoto projektu v průběhu dvou týdnů pořádat deset kampaní v deseti městech. Kvůli koronavirovým opatřením v Keni jsou se rozhodli přesunout do sousední Tanzánie a začít zde projekt „Dekapole“ s 5 kampaněmi v průběhu 2 týdnů. Evangelizační kampaně v Keni byly odloženy na rok 2021.

Operation Decapolis

Five Gospel Campaigns in two weeks in Tanzania!

For the first time ever in the history of Christ for all Nations, we held five Gospel Campaigns in two weeks! Operation Decapolis took place in Tanzania and was especially memorable because we surpassed 80 million documented decisions for Christ! Watch this powerful video of what transpired with guest evangelists, Bootcamp graduates, myself and our incredible crew. We pushed through the pandemic, the Gospel went forth, and we thank all of those who supported us with your prayers and gifts.

4. den – Singida, Tanzánie

Slavný závěr

Drazí misijní přátelé,

uběhl právě týden od završení kampaní našeho projektu Dekapole. Zažili jsme skutečně slavné finále! Náš tým nyní nadšeně počítá karty rozhodnutí, místní církve přetékají nově obrácenými, které zapojují do učednictví, a my chválíme Boha za vše, co učinil. Zároveň velice děkujeme vám za vaši úžasnou podporu!

V tomto misijním zpravodaji se s vámi chci podělit o zprávu ze závěrečného večera v tanzánské Singidě a zítra vám ještě pošlu zprávu z finále kampaně v Arushe.

V Singidě kázal náš hostující evangelista Paul Maurer mocné poselství evangelia a absolventi Bootcampu se modlili za uzdravení a zaznamenávali svědectví.

Tady jsou zprávy od evangelistů Paula Maurera a Garyho Smithe. Zítra se můžete těšit na závěrečný misijní zpravodaj z posledního večera v tanzánském městě Arusha!

Toto vše je možné díky vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

4. den – Singida, Tanzánie

Od evangelisty Paula Maurera:

„Dnes kampaň vyvrcholila slavným závěrem! Lidé dnes přišli v očekávání, že zažijí Boží dotek. V průběhu kampaně zástupy přicházejících lidí den ode dne rostly. Moje dnešní poselství se točilo okolo otázky, kterou jsem lidem položil: „Jak se postavíte k Ježíši, zvanému Kristus?“ Říkal jsem: „Každý muž, žena i dítě si během svého života na tuto otázku musí odpovědět.“ Závěrem mého poselství jsem lidem dal příležitost učinit pokání z jejich hříchů a učinit Ježíše Pánem svých životů. Byl jsem ohromen odezvou přítomných lidí. Mnoho tisíc lidí zvedlo své ruce a dali své životy Kristu! K víře v Ježíše dnes také přišlo mnoho muslimů. Slyšel jsem svědectví z dnešního, nedělního, rána o tom, jak do místních církví přichází mnoho lidí z této kampaně! Miluji, jak velký důraz CfaN klade na následnou péči o nově obrácené, učednictví a okamžité zapojení lidí do místních církví. Také jsem si dnes všiml, že osvobozovací stan opět přetékal lidmi, kteří v něm byli rozvazováni z pout démonských duchů. V tomto týdnu přijalo velmi mnoho lidí osvobození a uzdravení! Po vyučování o víře mi tři absolventi Bootcampu (Joshua Hall, Michael-Seth Clifton a Jacob Ebersole) pomáhali s modlitbami za nemocné a Pán činil mocné zázraky! Přijal jsem slovo poznání o nádorech a výrůstcích, které dnes večer budou mizet a skutečně to pak bylo častým tématem svědectví – nádory a výrůstky v Ježíšově jménu zázračně mizely!

Smět na této kampani sloužit jako hostující evangelista pro mě bylo velikou výsadou a vrcholným zážitkem mého života. Moc děkuji evangelistovi Danielu Kolendovi a celému týmu Krista pro všechny národy! Velice tvrdě pracují na záchraně ztracených. V průběhu tohoto týdne jsme viděli zjevení moci Božího království. Vím zcela jistě, že město Singida nezůstane nikdy stejné!“

4. den – Singida, Tanzánie

Od evangelisty Garyho Smithe:

„Dnešní večer byl posledním večerem kampaně v Singidě v Tanzánii. Uplynulé dva týdny byly naprosto neuvěřitelné – byli jsme svědky mnoha tisíc spasení, zázraků a lidí přijímajících plnost Ducha svatého. Ze Singidy odjíždím s radostí nad tím, co zde Pán učinil. Dnes jsem od několika biskupů a pastorů vyslech svědectví o jejich radosti nad tím, kolik nových věřících se dnes ráno připojilo k jejich církvím. Stojí to za každou utracenou korunu a za každý den pryč od rodiny. Vidět nově obrácené lidi, kteří se okamžitě zapojují do života místních církví je pro nás tou nejlepší odměnou. Nečiníme obrácené lidi, ale učedníky Pána Ježíše Krista! Haleluja!

Evangelista Paul Maurer dnes večer kázal neskutečně mocné poselství. Účast lidí na shromáždění dne po dni rostla a dnes přišlo okolo 15 000 lidí. Když se evangelista Paul Maurer zeptal lidí, zda chtějí, aby se Ježíš stal Pánem jejich životů, zvedl se po celé evangelizační ploše hustý les rukou. Dnes také opět, stejně jako minulé tři večery, na kampaň přišlo mnoho muslimů a řada z nich přijala Ježíše do svých životů – sláva Bohu! Lid Singidy zažívá sladkou radost Boží přítomnosti. Když dnes shromáždění skončilo, lidé nechtěli odejít domů. Hlad lidí po tom, aby od Pána přijali ještě víc, se ani slovy nedá popsat. Členové rodin mi přinášeli fotografie a kusy oblečení svých blízkých kvůli modlitbám za ně. Dokonce jsme se za některé jejich blízké modlili i po telefonu.

Zatímco sedím ve svém pokoji, promítají se mi v mysli tváře místních lidí, tak jak přicházeli večer za večerem… vidím je zažívat setkání s Pánem. Připomíná mi to den, kdy jsem se s ním setkal já a přijal ho za svého Pána a Spasitele! Je to slavný den – den, na který tanzánský lid nikdy nezapomene.

Tři absloventi evangelizační tréninkového programu Bootcamp – Jacob Ebersole, Michael-Seth Clifton a Joshua Hall – se dnes večer modlili za uzdravení. Mnozí lidé pak přijali zázrak. Zde je jen několik svědectví:

 • Žena měla po dva roky výrůstek na krku, který po modlitbách za uzdravení úplně zmizel! Zažívala veliké bolesti a nedokázala normálně jíst a polykat. Teď je od bolestí svobodná! Bez obtíží se dlouze napila.
 • Žena měla tumor na levém prsu. Když byla na shromáždění uzdravovaná, pocítila, jak jí tělem projíždí moc. Tumor jí od roku 2010 způsoboval mnoho bolesti. Teď ho vůbec nenašla, nedokázala ho nahmatat, a bolest je pryč!
 • Jiná žena byla uzdravena od problémů s hrudníkem. Používala na ně mnoho léků, žádné však nepomáhaly. Po dobu dvou let trpěla příšernou bolestí a dnes večer byla poprvé bez bolestí.
 • Na kampaň přišla paní s bolestmi levé strany těla a zad, které přetrvávaly po dobu dvou let. První večer kampaně řekl evangelista Daniel Kolenda zástupu, aby si zkontrolovali svá těla a zkusili udělat to, co dříve nemohli. To byl i její případ – dokázala dělat pohyby, které dříve dělat nemohla. Včera poprvé po dvou letech pracovala a byla velice šťastná. Dnes večer svědčila o svém úplném uzdravení a o tom, že je svobodná od bolestí.
 • Druhý večer kampaně přijal uzdravení muž se zraněním nohy, k němuž došlo před třemi měsíci. Popisoval, že jeho noha byla jakoby v ohni a že před kampaní pociťoval veliké bolesti a nemohl chodit. Dnes večer bez bolestí radostně poskakoval po podiu!
 • Žena byla uzdravena z následků zranění nohou, k němuž došlo před deseti lety! Na kampani byla už od prvního večera, ale až poslední večer byla kompletně zbavena veškeré bolesti! Během modliteb pocítila hmatatelné Boží požehnání. Dodnes jí bolely obě nohy, teď ale chodí a pohybuje se zcela bez bolestí!
 • Žena si zlomila paži a nemohla hýbat zápěstím ani paží. Včera byla uzdravena a poprvé v životě mohl vzít do náruče své dítě. Pocítila během modliteb v ruce zvláštní mrazení a v tom okamžiku ji veškerá bolest opustila!
 • Jiná žena trpěla bolestí nohou po dobu 17 let! Obě nohy měla oteklé a zažívala veliké bolesti. Dnes večer jí ale otok náhle splaskl a ona pocítila, jak jí během modliteb v nohou mrazivě chladí. Veškeré bolesti z obou nohou zmizely a žena radostí tančila po podiu!
 • Žena oblečená do muslimského hábitu jménem Loveness (Láskyplnost) od narození trpěla intenzivní bolestí zad, žaludku a hlavy! Dnes večer byla plně uzdravena a bolesti zmizely! Dříve se nedokázala ohnout a předklonit, dnes ale ukázala, že se dokáže ohýbat bez sebemenších bolestí! Přišla na shromáždění jako muslimka, dnes ale přijala Ježíše! Z podia hlasitě křičela: „Ježíš je Pán!“
 • Postarší paní jménem Moshi Shabani přišla s příšernou bolestí hlavy. Úpornou migrénou trpěla už od roku 1989. „Přišla jsem s tak těžkou hlavou, teď je má hlava lehounká!“ svědčila. Pocítila v těle chladný vítr, který jí provál, a bolesti zmizely. Tančila po podiu a pokřikovala „haleluja!“

3. den – Arusha, Tanzánie

Právě teď probíhá sklizeň!

Dnešek byl třetím dnem druhého týdne shromáždění kampaní v Arushe a Singidě a zároveň desátým dnem v Tanzánii, kde několika městům kážeme evangelium prostřednictvím iniciativy „Operace Dekapole“. Možná jste ode mě v minulosti již slyšeli, jak ke mně Bůh v roce 2017 promluvil ohledně toho, že přibližně v příštích deseti letech Bůh zdvojnásobí počet získaných duší, které byly spasené za předchozích třicet let této služby na více než 150 miliónů.

Milí přátelé, právě teď jsme svědky jedné z iniciativ, které povedou k naplnění této vize. Je to nadpřirozené zrychlení sklizně v této zásadní kapitole lidských dějin! Chválíme Boha za vše, co učinil v posledních deseti dnech a jsme plní očekávání před zítřejšími závěrečnými shromážděními. Prosíme, modlete se za lid Arushy a Singidy a za to, aby na shromáždění přišlo ještě více lidí a mohli tam být v Ježíšově jménu spaseni, uzdraveni a osvobozeni.

V tomto misijním zpravodaji se s vámi podělím o zprávy ze Singidy od evangelistů  Garyho Smithe a Paula Maurera spolu se svědectvími o uzdravení z Arushy.

Zítra završíme první Operaci Dekapole zde v Tanzánii. Máme veliké očekávání od toho, co bude Bůh na závěrečných shromážděních konat. Děkujeme vám za vaši věrnou podporu a modlitby! Zítra vám pošleme další zprávy!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

Žena s astmatem, která musela několikrát denně používat dýchací pumpu, byla uzdravena Boží mocí během prvního večera. Dnes přišla svědčit o tom, že už tři dny nepoužila pumpu.

Muž, který měl poslední tři toky zcela ochrnutou pravou část těla, byl úplně uzdraven a tančil po podiu a uctíval Boha za své uzdravení.

3. den

Svědectví z Arushy v Tanzánii

 • Byla uzdravena žena s nádorem na mozku, který jí po dobu šesti let způsoboval nepřetržitou bolest. Svědčila o tom, že v Ježíšově jménu bolest zmizela.
 • Žena, která brala více než dvacet let léky na cukrovku, pocítila, jak jí ve čtvrtek večer tělem prochází Boží moc. Po shromáždění navštívila lékaře, který potvrdil, že se jí srovnaly hladiny cukru.
 • Jiná žena trpěla po dobu deseti let kvůli vysokému tlaku. Bůh se jí dotknul již během prvního večera kampaně. Navštívila pak lékaře, který dosvědčil, že se její tlak stabilizoval, ačkoliv vysadila léky.

3. den – Od evangelisty Garyho Smithe

Singida, Tanzánie

„Obyvatele  Singidy naplnila Boží moc a oni už nikdy nebudou stejní! Dnes večer proběhl třetí den čtyřdenní evangelizační kampaně. Shromáždění začalo pálením dalších čarodějnických předmětů a vyhlášením, že Ježíš je Pán nad Singidou. V průběhu mého kázání o spasení byli mnozí lidé osvobozováni od démonů. Když jsem dal pozvání ke spasení, zvedlo se mnoho rukou po celé ploše a moře lidí pozvedlo hlasy, když žádali Ježíše, aby převzal vedení nad jejich životy.

Stále jsem v údivu nad tím, kolik lidí v těchto dnech pozvalo Ježíše do svého života a nad lidmi, kteří se i dnes odvrátili od temnoty do slavného světla! Velmi mnoho muslimů přijalo Ježíše. Je to krásný pohled vidět jejich krásné rozzářené tváře. Byli jsme svědky nejen tisíců spasení, ale dnes jsme se také za lidi modlili, aby byli naplnění Duchem svatým. Duch svatý skutečně po celé ploše mocně jednal. Lidé plakali, třásli se, mluvili v jazycích. Ani nevím, jak co nejlépe popsat, co se dnes večer na kampani dělo a co zde Pán činil. Stále jsem v údivu nad Pánovou dobrotou. On velice miluje lidi a chce, aby byli naplnění Duchem svatým. Právě to se dnes večer stalo!

Absolvent Bootcampu CfaN, Lilliana Alvarado, se dnes spolu se mnou modlil za uzdravení. Když jsme se potom lidí zeptali, zda někdo přijal uzdravení, po celé ploše do vzduchu vystřelilo mnoho rukou. Lidé se radovali z Pánova jednání. Zde je jen několik svědectví:

 • Muslimka, která dnes večer vydala život Kristu, trpěla úpornou bolestí kvůli problémům s paží. Nechtěla veřejně sdílet, co se jí s paží dříve stalo, ale zřejmě byla těžce popálená. Dnes večer během modliteb pocítila, že jí paží prochází příjemný chlad a nyní je úplně bez bolestí! Ježíš ji uzdravil.
 • Ženu patnáct let bolela noha a nedokázala normálně chodit. Po modlitbách zvedá vysoko kolena a chodí. Svědčila o tom, že ji Ježíš úplně uzdravil.
 • Jiná žena měla několik zdravotních problémů. Měla nemocný žaludek, mnoho bolesti v nohách a tumor na levém boku. Během modliteb za uzdravení tumor zmizel a veškeré bolesti odešly! Byla plně uzdravena.
 • Žena mělo pět let bolesti břicha. Bolest byla velice intenzivní a před rokem prodělala operaci. Říkala, že se ale v souvislosti s operací vyskytly komplikace a bolest se po ní nijak nezmenšila. Popisovala, že zažívala nepřetržitou bolest. Dnes večer ji Ježíš uzdravil a veškerá bolest ji opustila.
 • Tři lidé dnes svědčili o uzdravení ze silných migrén. Jedna paní popisovala, že migréna bývala tak silná, že ani normálně neslyšela. Jeden muž říkal, že jeho migrénu způsobilo čarodějnictví. Ježíš se všech třech dotknul a byli dnes večer plně uzdravení.

Raduji se dnes večer spolu s lidmi Singidy ze všeho, co pro ně Pán učinil! Je pro mě velikou výsadou smět být pomocným evangelistou v CfaN a pomáhat evangelistům Danielu Kolendovi a Paulovi Mauerovi. Chci poděkovat také každému, kdo se za nás modlil, postil a žehnal CfaN finančně, abychom mohli pokračovat v kázání evangelia Ježíše Krista. Právě teď probíhá sklizeň!“

3. den – Od evangelisty Paula Maurera

Singida, Tanzánie

„Dnes večer proběhlo třetí shromáždění zde v Singidě. Bylo úžasné sledovat, co Ježíš dělá. Zástupy přicházejících lidí den po dni nepřestávají růst. Slyšel jsem, že dnes večer ještě před shromážděním lidé stáli ve frontě před osvobozovacím stanem na modlitbu od vytrénovaných poradců. Evangelista Gary Smith kázal horlivé poselství o příběhu Zachea. Bylo to mocné poselství s vyučováním o vykoupení a o tom, že každý je nadosah spasitelné moci Ježíše Krista! Tisíce lidí dnes přišly k Ježíši poté, co evangelista Gary vyhlásil výzvu ke spasení.

Dnes také proběhla speciální modlitba za křest v Duchu svatém. Když se za něj Gary začal modlit, Duch svatý mocně pracoval v srdcích lidí. Mnozí byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky. Byl to nádherný pohled vidět tolik lidí, kterých se naráz dotýká Duch svatý.

Je před námi v Singidě ještě jeden, závěrečný, večer! Bůh se svou mocí dotýká tolika lidských životů! Modlete se, prosím, za ještě jednu mocnou sklizeň duší pro Ježíše a za to, aby Bůh potvrzoval své Slovo znameními a divy.“

2. den

Arusha, Tanzánie

Právě jsme završili další večer shromáždění v Arushe a Singidě v Tanzánii. V obou městech jsme byli svědky plné moci evangelia. Tisíce byly spaseny a osvobozeny v Ježíšově jménu! Bůh se pohybuje a Tanzánie už nikdy nebude stejná!

Evangelista Nathan Morris byl v Arushe a evangelista Paul Maurer v Singidě, kde oba naléhavě a ohnivě kázali jasné a mocné poselství evangelia. Chci se s vámi podělit o jejich zprávy z dnešního večera. Vím, že budete při jejich čtení velice požehnáni.

Od evangelisty Nathana Morrise:

Arusha, Tanzánie

„Mé srdce přetéká radostí. Právě skončil druhý večer v tanzánské Arushe. Žádná slova nedokážou plně popsat, jaké to je, když slavné evangelium Ježíše Krista zasahuje město Arusha! Jeho vzácní lidé opět dorazili na kampaň s obrovským hladem a očekáváním, které bylo doslova cítit ve vzduchu, zatímco lidé čekali na kázání evangelia.

Na kampani byl dnes Daniel Kolenda a bylo mou výsadou smět být po jeho boku a po boku celého týmu CfaN. Kázal jsem evangelium a tisíce lidí opět reagovaly na výzvu ke spasení. Ó, jak skvělé je vidět evangelium v akci. Skutečně je Boží mocí ke spasení!

Duch svatý mocným způsobem jednal během uctívání, kdy jsme nad lidmi deklarovali uzdravení. Každý večer přibývá svědectví o Boží uzdravující moci. Zde je jen několik neuvěřitelných zázraků, jichž jsme dnes večer byli svědky.

Přišlo slovo poznání o tom, že Bůh jedná v lůně jisté přítomné ženy a že její dítě nezemře, ale bude žít. Poté přišla dopředu žena, která dosvědčila, že už má za sebou tři samovolné potraty a že je teď čtyři měsíce opět těhotná. Po návštěvně nemocnice jí lékaři sdělili, že nemohou najít tlukot srdce dítěte. Se slzami v očích vyprávěla, že přišla na shromáždění s vírou, že přijme zázrak! Sestoupila na ni Boží moc a poprvé pocítila, jak se dítě v jejím lůně pohnulo! Sláva Bohu.

 • Žena, která přes dvacet let trpěla na cukrovku svědčila, že předchozího večera přijala na shromáždění uzdravení. Když se dnes ráno vzbudila a cítila se dobře, šla dopoledne do nemocnice a lékaři potvrdili, že má normální hladiny cukru.
 • Mladý muž byl uzdraven z problémů se zády, kvůli nimž měl zcela chromé nohy, kterými nedokázal vůbec hýbat. Po přijetí modlitby pobíhal po pódiu a chválil Boha!
 • Mladá dívka přišla na shromáždění dnes večer slepá. Bůh ji otevřel oči a ona po šesti letech opět vidí.
 • Žena přišla dnes večer na evangelizační kampaň o berlách kvůli zlomenému kotníku. Poté, co se jí Bůh dotkl, v Ježíšově jménu radostně tančila a pobíhala po celém podiu.

Veškerá sláva patří Bohu. Prosíme, modlete se nadále za nás, zatímco společně pokračujeme ve sklizni. Děkujeme Bohu za tuto nesmírnou výsadu. Amen.“

Děkujeme vám, že jste s námi na této neuvěřitelné cestě! Jsme požehnaní vaší podporou a modlitbami. Jsou před námi ještě další dva večery – prosíme, připojte se k nám a věřte spolu s  námi za to, že zažijeme ještě větší věci než dosud!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

2. den

Singida, Tanzánie

Od evangelisty Paula Maurera:

Singida, Tanzánie

„Před dnešním večerním shromážděním jsem se na hotelovém pokoji modlil: „Pane, Tvé Slovo říká, že evangelium je Boží moc ke spasení. Vím, že v evangeliu je moc. Rád bych viděl, jak se během poselství projevuje Tvá moc a jak jsou démonizovaní osvobozováni, zatímco kážu evangelium.Ježíš mou modlitbu vyslyšel – přesně to se dnes večer dělo! Můj tlumočník mi řekl, že když jsem začal kázat Slovo a prohlásil, „Ježíš je Pán nad Singidou!“, začali se po celé ploše projevovat démonští duchové a lidé se váleli po zemi. Uvaděči je odvedli do osvobozovacích stanů, kde z nich byli vyhnáni démoni. Stalo se to během poselství hned několikrát. Po shromáždění jsem šel do osvobozovacího stanu, abych se podíval, co se tam děje, a doslova přetékal lidmi, kteří byli osvobozováni od zlých duchů!

V tomto městě žije mnoho muslimů. Ve skutečnosti je poměr křesťanů a muslimů ve městě 50:50. Můj tlumočník mi řekl, že si na dnešní večerní kampani všiml mnoha přítomných muslimů. Když jsem po kázání sešel dolů z podia, přistoupily ke mně dvě muslimky a chtěly, abych se modlil za jejich děti. Všiml jsem si, že jedna z nich v ruce držela brožuru „Teď, když jsi byl spasen“. Zeptal jsem se jí tedy, co se dnes večer stalo a ona dosvědčila, že dala svůj život Ježíši! Totéž mi řekla i ta druhá muslimka! Dokonce jsem uslyšel svědectví o muslimovi, který dal život Kristu a okamžitě přijal i naplnění Duchem svatým. Když jsem dnes dával výzvu ke spasení, opět na to tisíce lidí reagovaly a odevzdávaly své životy Ježíši. V evangeliu je moc! Byl to večer, na který nikdy nezapomenu.

Poté, co jsem já kázal Slovo, nastoupil evangelista Joe Turnbull, který je místním ředitelem kampaně a absolventem Bootcampu. Ten následně vyučoval o víře, modlil se za nemocné a přijímal svědectví. Vyslechli jsme opravdu mimořádná svědectví o Ježíšově uzdravující moci!

 • Na shromáždění se doplazila žena, která musela přilézt po kolenou. Bylo pro ni nesmírně náročné se jen na chvíli postavit na nohy. Bylo jí velice špatně a zvracela. Její manžel byl na kampani včera večer a vyprávěl jí o tom, co se tu děje. Ženě se v noci zdál sen, v němž viděla Joea Turnbulla, jak se za ní modlí, a poté byla ve snu úplně uzdravena. Když se Joe dnes modlil, byla skutečně uzdravena a zbavena všech bolestí a nemoci a radostně pobíhala po podiu tam a zpátky!
 • Jiná žena po dobu osmi let trpěla bolestí břicha a nohy. Ježíš se jí dnes večer dotknul a byla úplně uzdravena.
 • Žena měla po 23 let problémy s koleny a nemohla chodit. Po modlitbách za uzdravení se jí Ježíš dotknul a ona začala znovu chodit. Byla šťastná ohledně toho, co pro ni Ježíš učinil.
 • Jinou ženu po dobu dvou let trápili bolesti břicha. Bolesti byly tak silné, že občas zvracela. Ježíš ji dnes večer uzdravil a veškeré bolesti odešly.
 • Před dvěma lety se jedna paní spálila vroucím olejem a v důsledku toho měla zdravotní komplikace. Nedokázala se ohnout a každý večer ji trápily silné bolesti. Ježíš je úplně uzdravil. Všechna bolest je pryč a ona se teď může ohnout.
 • Další ženu bolela noha a byla naprosto uzdravena.

Bylo pro mě nesmírnou ctí sloužit zde na kampani CfaN jako hostující evangelista. Velice za tuto příležitost děkuji evangelistovi Danielu Kolendovi. V Singidě jsou před námi ještě další dvě kampaně. Nepřestávejte se za nás modlit. Úroda dozrála!“

1. den

Arusha, Tanzánie

Právě se nacházíme uprostřed něčeho významného a historického – přelomové události Operace Dekapole! Je vyvrcholením více než dvou let plánování v poslušnosti Pánovu slovu. Ve svém prvním e-mailu z minulého týdne jsem vám podrobně popsal celý proces vzrušujících kroků, které nás přivedly až sem. Jsme vám velice vděční za vaše partnerství s námi v průběhu Desetiletí dvojnásobné sklizně! Zde v Tanzánii již vidíme jeho první mocné ovoce.

Dnes jsme prvním evangelizačním večerem rozběhli další dvě evangelizační kampaně, které se konají souběžně v tanzánských městech Arusha a Singida. V Arushe kázal ohnivé poselství evangelista Nathan Morris a v Singidě jsem kázal já a pomáhal mi evangelista Paul Maurer.

Posílám vám souhrnné zprávy od Nathana z Arushi a od Paula ze Singidy. Vím, že jimi budete velice povzbuzeni a požehnáni!

Děkujeme vám, že se modlíte za náš tým zde v Tanzánii. Zítra vám pošleme další zprávy!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

1. den – Od evangelisty Nathana Morrise

Arusha, Tanzánie

„Právě skončilo první večerní shromáždění ve městě Arusha v Tanzánii. Je pro mě velikou výsadou smět se připojit po bok evangelisty Daniela Kolendy a týmu CfaN ke kázání tohoto slavného evangelia!

Jakmile jsem dnes vkročil na evangelizační plochu, okamžitě jsem ucítil, že vzduch je nabitý očekáváním. Veliký zástup lidí čekal, až uslyší evangelium Ježíše Krista a zažije dotek jeho moci. Kázal jsem na verš ‚Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa‘ a tisíce lidí pak odpověděly na volání ke spasení.

Téměř okamžitě po modlitbě se začaly dít zázraky. Duch svatý se procházel evangelizační plochou a dotýkal se vzácného lidu Tanzánie. Mnozí začali tančit, aby vzdali chvály Bohu, když vyslechli svědectví o uzdraveních!

Zde je jen malý vzorek několika svědectví, která jsme dnes večer vyslechli.

 • Žena, která byla 14 let slepá na levé oko svědčila, že se jí vrátil zrak! Když jsme její vidění otestovali, zjistili jsme, že byla skutečně cele uzdravena.
 • Jiná žena v slzách vyznala, že jí Pán uzdravil pravé ucho, které bylo úplně hluché. Vyprávěla, že na ni během shromáždění sestoupila moc Ducha svatého a otevřela jí její hluché ucho.
 • Šestiletý chlapec trpěl kvůli výrůstku. Na podium ho přivedla jeho matka, která svědčila o tom, že výrůstek zmizel z těla jejího syna!

Veškerá sláva patří Ježíši. Prosíme, modlete se za náš tým a přimlouvejte se, abychom v tomto týdnu sklidili mocnou úrodu! Amen.“

1. den – Arusha, Tanzánie

Žena, která byla 14 let slepá na levé oko svědčila, že se jí vrátil zrak! Když jsme její vidění otestovali, zjistili jsme, že byla skutečně cele uzdravena.

1. den – Arusha, Tanzánie

Jiná žena v slzách vyznala, že jí Pán uzdravil pravé ucho, které bylo úplně hluché. Vyprávěla, že na ni během shromáždění sestoupila moc Ducha svatého a otevřela jí její hluché ucho.

1.den – Od evangelisty Paula Maurera

Singida, Tanzánie

„Včera jsem zde v Singidě vysílal třicetiminutový živý rozhlasový pořad, ve kterém jsem zval všechny na evangelizační kampaň. Ve městě je jen jedna rozhlasová stanice a zjistili jsme, že je mezi lidmi velice oblíbená. Byl to vynikající způsob, jak pozvat celé město na kampaň! Město tvoří z 50% křesťané a z 50% muslimové, a proto jsem pozval všechny křesťany i muslimy, aby přišli na kampaň pro svůj zázrak od Boha.

Před dnešní večerní evangelizací jsme spolu s evangelistou Gary Smithem projížděli městem v slavnostním průvodu karavanem. Místní lidé hráli a zpívali, zatímco jsme projížděli hlavními ulicemi města. Mávali jsme lidem a zvali je na kampaň. Místní lidé odsud ze Singidy byli velice šťastní, že nás vidí. Jsou to velice milí a přátelští lidé.

Dnes večer kázal evangelista Daniel Kolenda mocné poselství o Ježíšově krvi. Se zápalem lidem vysvětloval, že Ježíšova krev nás dokáže očistit, uzdravit, ochránit a vykoupit. Po celou dobu svého kázání si získal soustředěnou pozornost lidí, a když vyhlásil výzvu ke spasení, tisíce lidí učinily Ježíše svým Pánem a Spasitelem!

Když se evangelista Kolenda modlil za nemocné, mnozí byli uzdraveni:

 • Žena přišla na shromáždění se silnou bolestí střední části těla. Prodává ovoce na tržišti a bylo pro ní frustrující, že kvůli bolesti nemůže zvedat ovoce ani nic jiného. Ježíš se jí na shromáždění dotknul, bolest jí opustila a byla plně uzdravena.
 • Žena trpěla po dobu třech měsíců bolestmi hlavy a zad. Když se Daniel Kolenda modlil za nemocné, modlila se i ona. Volala k Pánu: ‚Ježíši, nevynechej mě.‘ Brzy poté veškeré bolesti úplně zmizely a byla uzdravena.
 • Žena trpěla po dobu jednoho roku příšernou bolestí zadní části chodidla. Bolest byla natolik úporná, že při chůzi i dnes večer musela váhou zatěžovat jen přední části chodidel. Během modliteb za uzdravení se jí Ježíš dotknul a uzdravil jí. Chodí teď normálně a bez bolestí!
 • Žena měla po dobu jednoho a půl měsíce bolesti zápěstí a lokte. Na shromáždění uslyšela slovo poznání, že Bůh uzdravuje něčí zápěstí. Vyprávěla, že v tu chvíli pocítila, jak jí něco projelo nejen zápěstím, ale i loktem, a byla úplně uzdravena.
 • Žena od června trpěla bolestí pasu a jen ztěží dokázala chodit. Říkala, že ani na kampaň by nedošla bez pomoci. O kampani se doslech její jedenáctiletý syn, který jí řekl: ‚Mami, jestli půjdeš na kampaň, Ježíš tě uzdraví.‘ Během modliteb se jejímu tělu vrátila síla a nyní chodí bez bolestí!
 • Žena nemohla chodit a po dobu tří let ji sužovala silná bolest nohou. Ježíš se jí dnes večer dotknul a chodí teď bez sebemenších problémů.
 • Mladá dívka po dobu dvou let trpěla silnými bolestmi nohou a pasu. Po modlitbách za uzdravení jí veškeré bolesti opustily a byla uzdravena.
 • Jednu paní sužovalo již nějakou dobu svědění kůže. Bylo velice intenzivní, svědilo jí celé tělo. Během modliteb se jí Ježíš dotknul a svědění ustalo.
 • A man had severe leg pain for ten years. He would sit down, and a few minutes later, he would be in extreme pain. Jesus healed him tonight, and all the pain left.”
 • Muž trpěl po dobu deseti let silnou bolestí nohy. Když se posadil, jen po několika minutách pocítil extrémní bolest. Ježíš ho dnes uzdravil a veškerá bolest je pryč.“

1. den – Singida, Tanzánie

Přímo před kampaní se oblastní prohnala obrovská bouře doprovázená silným deštěm.

Ačkoliv venku doslova lilo, Boží plány to nemohlo zastavit. Právě předtím, než evangelista Daniel Kolenda povstal, aby šel kázat, se nebe roztrhalo a nespadla už jediná kapka.

Tanzánie

Opustili jsme dějiště prvního týdne kampaní a přesunuli jsme se 300km na další, do tanzánského města Singida

Hned po příjezdu na plochu jsme začali vykládat kontejner a stavět pódium, světelné věže a zvukový systém. Pozítří začínají shromáždění. Dva týmy se přesunuly do Arushi, kde jsou mimořádně zaneprázdnění, aby vše stihli připravit v napnutém termínu.

Kahama, Tanzania

“We turn to Jesus!”

In Kahama, Tanzania, I preached on the final night of the Gospel Campaign on the spiritual laws of sin, death, and salvation. We also prayed for the Baptism of the Holy Spirit! Evangelist Daniel King noted, “Across the field, people began to speak in tongues as the Spirit gave them utterance.” What a sight to behold! To witness people receiving the Holy Spirit in Kahama! We continue pressing on to see Tanzania shaken by the power of the Gospel, with two more Gospel Campaigns this week in the cities of Arusha and Singida!

4. den

Tabora, Tanzánie

4. den

Shingyanga, Tanzánie

4. den – Kahama, Tanzánie

Pán zadržel déšť

Náš tým byl na cestách a přesunul se do měst, kde budeme v tomto týdnu pořádat další dvě kampaě. Zatímco vrcholí přípravy na ně, chci se s vámi podělit o další úžasné zprávy z našich velice plodných kampaní z minulého týdne, kde kázali naši hostující evangelisté. Ode dneška vám budu posílat zprávy od evangelistů Daniela Kinga a Paula Maurera od druhého do posledního večera kampaně v tanzánské Kahamě! Tady jsou:

Od hostujícího evangelisty Daniela Kinga:

„Třetí den kampaně v Kahamě, Tanzánii začal deštěm. Když začala hrát hudba, u podia postávalo jen několik lidí. Většina lidí se těsnala na okrajích evangelizační plochy, kde pod převisy střech lidé hledali ochranu před deštěm.

Začali jsme se modlit: ‚Bože, pošli prosím déšť farmářům, ale ne na kampaň.‘ Brzy se zvedl vítr, který mraky zatlačil pryč od nás. Když lidé spatřili jasnou oblohu, opustili úkryt a běželi dopředu najít si dobré místo na evangelizační ploše.

Kázal jsem jednoduché poselství evangelia o tom, jak nás Bůh stvořil, že nás miluje a že přišel, aby nás spasil a uzdravil!

Když jsem vyhlásil výzvu ke spasení, modlily se se mnou tisíce lidí, kteří přijímali své spasení. Pozvedli ruce na znamení toho, že jsou připravení odvrátit se od hříchu a následovat Ježíše. Po modlitbě spasení všem nově obráceným lidem naši poradci rozdali knihu Reinharda Bonnkeho ‚Teď, když jsi byl spasen‘ a pomohli jim vyplnit kartu rozhodnutí kvůli následné péči. Potom jsem mluvil o dalším zázraku – o tom, ‚jak Bůh uzdravuje.‘

V tento speciální večer mě na podiu doprovázel hostující evangelista Paul Maurer. Posílám vám i jeho zprávu se svědectvími o zázracích, kterých jsme byli svědky.

Po skončení zmíněných svědectví zástup tančil a pokřikoval radostí ze všeho, co Bůh učinil. Požádal jsem lidi, aby přišli i na závěrečný večer kampaně poslechnout si evangelistu Daniela Kolendu a aby s sebou přivedli přítele. V tanzánské Kahamě je skutečně cítit veliké očekávání ohledně toho, jaké zázraky bude Bůh dělat poslední večer kampaně.“

Od evangelisty Paula Maurera:

„Když jsme odjížděli z hotelu a vyráželi na večerní shromáždění kampaně, pršelo. Oblohu zastíraly šedé mraky, Pán ale zadržel déšť! Když jsme dorazili na evangelizační plochu, cítili jsme ve vzduchu radost a oslavování, zatímco lidé chválili Boha! Evangelista Daniel King kázal poutavé poselství nazvané „Čtyři zázraky Bible“. Jeho kázání lidi opravdu chytlo u srdce. Tisíce lidí pak reagovaly na vyhlášenou výzvu ke spasení.

Dnes večer se stalo tolik zázraků a uzdravení, že lidé tančili v oslavě všeho, co Ježíš učinil!

 • Ženu po deset let sužovaly bolesti nohou, zejména kolen. Po modlitbě veškeré bolesti ustoupily.
 • Muž prodělal před třemi lety mrtvici, v jejímž důsledku nemohl řádně chodit a opíral se při chůzi o hůl. Po modlitbách chodí bez hole.
 • Jedna paní měla problémy s očima. Trápil jí jistý druh dvojitého vidění. Ježíš ji uzdravil a teď vidí úplně normálně.
 • Ženu trápily veliké bolesti břicha a nohou. Měla vysoký tlak a nedokázala zvednout paže kvůli problémům s rameny. Po modlitbě za uzdravení ji opustily všechny její bolesti a dokáže zvedat paže.
 • Žena musela kvůli zažívacím obtížím a problémům s žaludkem posledních deset let chodit na injekce, aby dokázala přijímat potravu. Ježíš se jí dotknul a nyní jí bez injekcí.
 • Jiná žena vyprávěla, že byla posledních pět let absolutně hluchá. Ježíš se jí dotknul a nyní opět slyší. Její uši se ještě neuzdravily na 100%, ale svědčila, že je to mnohem lepší.
 • Jedné paní po dobu čtrnácti let zvonilo v uších a špatně slyšela. Ježíš se jí dotknul, zvonění zmizelo a uši se jí úplně uzdravily.
 • Dnes přišla také žena, jež v posledních pěti letech viděla vše rozostřeně. Bylo to tak špatné, že nerozeznávala ani tváře svých dětí. Její pravé oko bylo dnes uzdraveno a ona teď vidí.
 • Na shromáždění přinesli rodiče dívku. V posledním týdnu trpěla velikými bolestmi, nedokázala stát ani chodit bez něčí asistence. Po modlitbách byla uzdravena a domů už odešla po svých.
 • Žena nedokázala chodit kvůli obtížím s kyčlí. Lékař jí řekl, že potřebuje výměnu. Zažívala extrémní bolest. Ježíš ji uzdravil a ona teď chodí a dokonce i tančí.
 • Čtrnáctiletá dívka byla po tři roky zcela hluchá na pravé ucho. Ježíš se jí dotknul a ona teď na něj dokonale slyší.

Jsme absolutně nadšení ze všeho, co Bůh tady v Kahamě, Tanzánii dělá!“

Bůh vskutku vylévá svého Ducha na vzácný lid Tanzánie. V tomto týdnu jsou před námi ještě další dvě kampaně. Do jejich zahájení ale vyhlížejte ještě další rekapitulace Božího jednání z minulého týdne!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s tvrdě pracujícím služebním týmem CfaN)

Pomozte s Desetiletím dvojnásobné sklizně

4. den

Začátek něčeho velkého!

Právě jsme zakončili závěrečný večer našich třech souběžných evangelizačních kampaní v tanzánských městech Shinyanga, Tabora a Kahama. Dnes se s vámi chci podělit o následující zprávu evangelisty Jareda Hortona z jejich posledního večerního shromáždění v tanzánské Taboře.

Evangelista Jared Horton píše:

„Právě skončilo poslední shromáždění kampaně CfaN Dekapole zde v tanzánské Taboře. To, co Bůh v tomto městě učinil, je dechberoucí! Místní pastoři nám řekli, že zde v celé historii Tabory dosud NIKDY neproběhla podobná evangelizační událost! Dnes večer přišel největší zástup, okolo 26 000 lidí. Kázal jsem jim jednoduché poselství evangelia a tisíce přítomných opět učinily rozhodnutí pro Krista.

Dnes jsme se za lidi také modlili, aby přijali křest v Duchu svatém. Když společně prosili Ježíše, aby je pokřtil v Duchu svatém, celou plochu kampaně náhle prostoupila Boží moc a tisíce lidí se začaly modlit v jazycích a prorokovat. Byla to opravdu nádherná podívaná!

Po modlitbách za přijetí Ducha svatého se absolventi Bootcampu David Clementi a Jim Witner modlili za nemocné a začali přijímat svědectví. David a Jim jsou praví Boží muži, kteří v Taboře byli již několik týdnů před zahájením kampaně. Pilně zde pracovali na jejích přípravách, aby se ujistili, že vše klapne a kampaň bude úspěšná. Bez nich by nic, co se zde nyní děje, nebylo možné.

Zde je několik mocných svědectví z jejich času uzdravovací služby:

 • Jedna muslimka přišla na shromáždění s velkým nádorem v oblasti břicha. dnes večer na pódiu svědčila, že jí během shromáždění nádor zmizel. Dodala k tomu: „Teď musím následovat Ježíše”
 • Muž, který měl šest let zanícené koleno, byl během modliteb zcela uzdravený a zánět opustil jeho tělo!
 • Žena, jíž po tři roky trápila nemoc žaludku, dnes přijala uzdravení!
 • Žena, jež v posledních čtyřech měsících trpěla bolestí v oblasti pasu, byla uzdravena a svědčila o tom, že veškerá bolest pasu je pryč.
 • Na shromáždění přišla žena, která popisovala, jak posledních šestnáct let trpěla na epilepsii. Třikát se kvůli tomu vrhla do ohně. Dnes večer svědčila o svém úplném uzdravaní a osvobození od epilepsie!

Déšť požehnání pro Taboru

V závěru kampaně jsme všechny povzbudili, aby se určitě zapojili do místní církve a začali své město dál evangelizovat pro Krista. Utvrdili jsme lidi v tom, že dneškem nic nekončí, ale že je to naopak něčeho skvělého, co Bůh bude v Taboře činit! Vyhradili jsme si také čas na to, abychom nad lidmi vyslovili požehnání. Požehnali jsme místní školy, vzdělávací systém, obchod, finance, zdraví, zemědělství, vodní systémy, vládu, policii, manželství, děti, rodiny a vše další, na co jsme si vzpomněli. Jak se jim předchozí večer zmínil Daniel Kolenda, ujistili jsme se, že odchází domů s náloží požehnání! Tabora ve jménu Ježíše nezůstane stejná!

Možnost zúčastnit se této kampaně jako spoluevangelista pro mě bylo velikou ctí a jedním z vrcholů mého dosavadního života. Velice za tuto příležitost děkuji Bohu i evangelistovi Danielu Kolendovi. Je vskutku vzrušující smět být součástí vize „Desetiletí dvojnásobné sklizně.“ Věřím, že v příštích deseti letech získáme 150 miliónů duší!“

Je to skutečně historická chvíla a bez vašich modliteb a financí bychom tuto přelomovou kampaň nikdy nezrealizovali. V příštích třech dnech s vámi budu sdílet další zprávy z posledních dní, které jste dosud neviděli a druhá část týdne bude patřit dalším dvěma tanzánským městům! Očekávejte další zprávy od nás. Jistě vás požehnají!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s tvrdě pracujícím služebním týmem CfaN)

Pomozte s Desetiletím dvojnásobné sklizně

Day 3 – Tabora, Tanzania

Nic než Ježíšova krev!

Co dokáže smýt naše hříchy? Nic než Ježíšova krev! Jak mocný večer kázání a odezvy lidí na Ježíše v Taboře, Tanzánii! Prosíme, nepřestávejte se za nás modlit.

3. den

Tabora, Tanzánie

3. den – Shinyanga, Tanzánie

Bůh stvořitelských zázraků

Máme za sebou další fantastický večer evangelizačních kampaní v Tanzánii! Dnes jsme opět kázali evangelium ve třech různých městech. V této zprávě se s vámi chci podělit o neuvěřitelný popis večera v tanzánské Shinyanze od evangelisty Garyho Smithe. Tady je:

„Wow! Pokud bych měl dnešní večer popsat jedním slovem, bylo by to slovo ‚oheň‘! Zažili jsme ho doslovně, když jsme pálili dva kontejnery plné čarodějnických pomůcek, model, všeljakých čarovných náramků a amuletů. Po celý den se ve mě hromadilo očekávání večerního shromáždění. Věděl jsem, že přijde Boží moc a intenzivně se dotkne lidí z Shinyangy! V průběhu dne mi výbor kampaně předal seznam pevností a prokletí, působících v tomto regionu. Začal jsem se okamžitě modlit za to, aby Pán zničil dílo nepřítele a otočil prokletí v požehnání. Když jsem přijel na plochu kampaně, byla doslova nabitá očekáváním! Lidé s velkými úsměvy na svých krásných tvářích uctívali Pána široko daleko. Bylo na nich vidět očekávání. Chtěli od Pána přijmout vše, co potřebovali, a nevrátit se dnes domů stejní, jací přišli! Sdílel jsem poselství evangelia o pokání a potřebě urovnat před Pánem život. Vše, co bylo učiněno v temnotě, musí přijít do světla. Cesta ke svobodě vede skrze život absolutně odevzdaný Ježíši.

Když byla vyhlášena výzva ke spasení, lidé začali vyprazdňovat tribuny a přicházeli dopředu k podiu. Po celé ploše stadionu zvedali ruce a hlas. Tisíce lidí žádaly Ježíše, aby byl jejich Pánem a Spasitelem. Na tak krásný okamžik, kdy jsem uslyšel tisíce lidí prosit Ježíše, aby přišel do jejich životů, v životě nezapomenu. Jejich krásné hlasy stále zní jako ozvěna v mé hlavě a při pomyšlení, že jejich životy už nikdy nebudou stejné, se mi očí vkrádají slzy.

Dnes večer se stalo mnoho zázraků. Konkrétně jsem se modlil za stvořitelské zázraky a za uzdravení různých typů rakovin.

Jedna žena přišla svědčit o tom, co pro ni Pánu udělal. Zatímco se to snažila vysvětlit, plakala. Říkala, že neví, jak se to stalo, ale že jí dorostla levá paže do stejné délky jako pravá. Potom přišel její otec, který je pastorem, aby dosvědčil, že se stal skutečně zázrak. Řekl, že absoltně NECHÁPE, jak se to mohlo stát. Odpověděl jsem: ‚Pane, sloužíme Bohu zázraků a Pán právě pro vaši dceru udělal stvořitelský zázrak!‘

Jiná žena svědčila, že ji sužovaly nádory v žaludku, které jí působily spoustu bolesti. Po modlitbě však veškerá bolest odešla a už je vůbec necítí.

Neproběhlo jen mnoho zázraků, ale modlili jsme se také za to, aby lidé přijali Ducha svatého. Zatímco jsem se modlil, zasáhla Boží moc lidi po celé ploše stadionu.

Po skončení shromáždění jsem zamířil k autu, když mě obklopili lidé a prosili o modlitbu. Začal jsem se za ně modlit a jedna žena držela v ruce svého asi tříletého syna. Řekla mi, že jedna jeho noha je kratší než druhá. Když jsem ho vzal do náruče, jasně jsem to na něm poznal. Pravou nohu měl výrazně kratší než levou. Začal jsem se tedy za chlapce modlit a během modliteb pravá noha dorostla do stejné délky jako levá! Maminka dítě pustila na zem, já jsem chlapce chytil za ruku, a on mohl bez sebemenších problémů normálně chodit. Úplně přestal kulhat. Maminka velice plakala – nemohla uvěřit tomu, že její syn teď má obě nohy stejně dlouhé.“

Velice vám děkujeme za vaše modlitby! Již vidíme hojné ovoce. Ještě více očekáváme zítra.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s tvrdě pracujícím služebním týmem CfaN)
Pomozte s Desetiletím dvojnásobné sklizně

3. den

Kahama, Tanzánie

Byl hluchý na pravé ucho po dobu 15 let a říká, že nyní slyší.

2. den

Shinyanga, Tanzánie

Dnes večer jsem kázal ve městě Shinyanga v Tanzánii – prvním z pěti měst, ve kterých budu v průběhu příštích dvou týdnů sloužit. Připadá mi naprosto úžasné, že se to může dít bez ohledu na celosvětovou pandemii. Zároveň je fantastické sledovat evangelisty, kteří teprve před několika měsíci absolvovali Bootcamp, jako jsou například Jim a Kathy Leamonovi (kteří pomohli zorganizovat událost právě zde v Shinyanze). Rychle se zapojili do práce a při organizaci těchto úžasných událostí sehrávají silnou vůdčí roli. Absolventi Bootcampu organizují kampaně ve všech těchto městech – s vynikajícími výsledky.

Když jsem dnes večer dokázal evangelium, požádal jsem tři absolventy Bootcampu, kteří jsou zde v Shinyanze, aby mi pomohli se službou nemocným. Micheline Harfouche, Victoria Osborne i David Rotärmel všichni sloužili s velkým pomazáním a děly se veliké zázraky. Nádory odcházely, zraněné části těl byly uzdravovány, jednomu muži se otevřelo hluché ucho. Victoria přijala slovo poznání o ženě s tumorem na krku. Žena brzy přišla k podiu a svědčila o svém uzdravení! Také v ostatních městech docházelo k úžasným průlomům.

Ve stejnou dobu jsme v Shinyanze, kde jsem kázal já, zažívali velice podobné věci. Pán i u nás zázračně zadržel déšť. A také jsme byli svědky mnoha démonických projevů, osvobození a spasení. Chvála Bohu!

Od teď vám budeme posílat vždy jen jednu zprávu vždy z jedné z kampaní, chtěl jsem vám ale představit evangelisty z našeho týmu a města, v nichž kampaně probíhají. Prosíme, nepřestávejte se modlit za náš tým a za všech pět měst, která budou v těchto dvou týdnech zasažena evangeliem.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN

Můj dar na operaci Dekapole

2. den

Tabora, Tanzánie

Evangelista Jared Horton píše: „Dnes večer jsem kázal o krvi Ježíše Krista! Před shromážděním mi místní lidé dali seznam falešných bohů tohoto města. Když jsem si s tlumočníkem procházel své poznámky, řekl jsem mu, že budeme jednoho po druhém povolávat falešné bohy jménem a ve jménu Ježíše lámat jejich moc nad městem. Tlumočník mi na to řekl: ‚Já myslím, že bychom to raději neměli dělat, mohlo by to způsobit problémy.‘ Daniel Kolenda nás předem upozorňoval, že tlumočníci jsou někdy vystrašení a bojí se, že by na ně šamané mohli uvrhnout kletbu, pokud by veřejně napadli jejich falešné bohy. Když jsem s ním probíral zbytek plánu na večer, nakonec souhlasil. Když jsme skončili s přípravným setkáním, uviděl jsem ho na konci kontejnerového přívěsu, jak se tam velice intenzivně modlí k Bohu. Připravoval se na to, co bylo před námi.

Když jsme vyvolávali falešné bohy, opět – tak jako včera večer – se začali při lidech po celé ploše projevovat démoni – tentokrát jich ale bylo ještě více. Jako Hugo, který pomáhá na kampaních CfaN už čtrnáct let, řekl, že tak přeplněný stan na osvobozování ještě nikdy neviděl. Věříme, že k tak silné odezvě dochází kvůli hluboké temnotě čarodějnictví, která v tomto regionu dosud panovala.

Jedna věc je jistá. Dnes večer bylo jasně vidět, že Ježíšova krev a jméno Ježíš mají moc! Když jsme začali na shromáždění volat k Ježíši, po celé evangelizační ploše se projevovaly zlé mocnosti a lidé byli jeden po druhém odváděni do osvobozovacích stanů. Je to důkaz toho, že Ježíš vítězí a ďábel prohrává!

Poté, co jsme zlomili moc čarodějnictví nad městem, jsme se modlili za nemocné. Zde je několik mocných svědectví z dnešního večera.

 • Žena, jejíž levá paže byla ochrnutá, byla zázračně uzdravena. Přišla na podium svědčit a ukázat, že nyní může svou paži zase používat.
 • Žena, kterou po dobu jednoho roku sužovaly bolestivé vředy, svědčila, že byla zcela uzdravena. Během modliteb jí opustily veškeré bolesti.
 • Žena, která byla na shromáždění včera, se dnes vrátila vydat svědectví o svém uzdravení. Po dvacet let měla krvotok. Dnes potvrdila, že je úplně uzdravena.
 • Muslimská žena, která měla znecitlivělé obě nohy přijala uzdravení a učinila Ježíše Krista svým Pánem a Spasitelem!
 • Mladá žena, kterou po osmnáct měsíců trápily bolesti břicha, byla zcela uzdravena.
 • Do osvobozovacího stanu odvedli chromou ženu. Poté, co byla osvobozena od démonů, vstala, dokonale uzdravena.“

2. den

Kahama, Tanzánie

Evangelista Daniel King píše: „Začátek dnešního shromáždění kampaně byl naplánován na čtrnáctou hodinu. Od jedné odpoledne ale začalo pršet. Místní křesťané věděli, že pokud bude pršet, budou lidé váhat, zda přijít, a začali se tedy modlit. Obloha se pomalu protrhala a déšť úplně ustal.

Dnes večer jsem kázal o chromém muži, kterého jeho přátelé spustili k Ježíši skrz střechu. V Matouši 9 mu Ježíš řekl tři věci. Za prvé mu Ježíš řekl: „Buď dobré mysli.“ Za druhé: „Synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“ A konečně za třetí ho Ježíš vyzval: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu uzdraven.“ Ježíš tomuto muži uzdravil jeho ducha, duši i tělo.

Když jsem dal výzvu ke spasení, odpověděly na ni tisíce lidí zvednutím rukou. Všichni toužili po tom, aby jim Ježíš odpustil hříchy. Potom jsem je vedl k modlitbě spasení a poradci rozdávali všem nově obráceným knihu následné péče. Lidé zaznamenali svá jména a kontaktní údaje na karty rozhodnutí.

Potom jsem se modlil za nemocné. Nejprve jsem se modlil za emocionální uzdravení a Ježíš povzbudil srdce mnoha lidí. Potom jsem se modlil za fyzické uzdravení. Napomenul jsem každou bolest a nemoc a v celém zástupu byli lidé uzdravováni. Více než tucet lidí zvedl své berle a ve víře udělali své první kroky bez nich.

Zde je několik dalších neuvěřitelných, mocných zaznamenaných svědectví:

 • Na podium přišla svědčit žena, která si nad hlavou nesla berle. Říkala, že deset let nedokázala chodit bez nich, ale Ježíš ji dnes uzdravil. Kapela začala hrát a ona do rytmu hudby tančila s berlí vysoko zdviženou nad hlavou.
 • Mladá dívka, která měla zvětšené srdce, nedokázala více než rok běhat. Přišla dopředu svědčit o svém uzdravení. Do tónů hudby běhala tam a zpět, aby předvedla, jak ji Ježíš uzdravil.
 • Jiná paní měla tři měsíce bolesti břicha a více než rok jí bolelo rameno. Vyprávěla zástupu, že byla zbavena obou svých problémů.
 • Ženu, chromou po dobu jednoho roku a devíti měsíců, přivezla na shromáždění sousedka veřejnou dopravou. Na tváři uzdravené ženy se zrcadlil úsměv od ucha k uchu, zatímco tančila spolu se zástupem.

Když dopředu přišel další chromý člověk, který byl uzdravený, bylo jasné, že Bůh dnes uzdravoval především chromé lidi. Kázal jsem o chromém muži, kterého Ježíš uzdravil a Ježíš pak dokázal, že je stále živý a uzdravil v Kahamě mnoho dalších chromých.

Jiné svědectví přišlo od paní, která čtyři roky trpěla příšernou bolestí zadní části nohy. Kvůli bolesti chodívala k lékaři pro drahé injekce. Nyní chodí bez bolesti. Mnoho dalších lidí stálo v řadě, aby svědčili, včetně hluché ženy, jíž se otevřely uši nebo slepé ženy, která dnes večer prohlédla.

Hned po skončení času svědectví začalo pršet. Bůh zadržel déšť přes celou dobu shromáždění až do jeho úplného konce. Zástup si potom vytáhl deštníky a lidé odcházeli domů šťastní ze všeho, co Bůh v Kahamě, Tanzánií dělá.“

Operace Dekapole začíná!

Mocný první večer v tanzánském městě Kahama! Během prvního večera evangelizační kampaně v Kahamě kázal a modlil se za nemocné evangelista Paul Maurer. Lidé vydávali svá srdce Ježíši a děly se mocné zázraky - a to je teprve první den! Ve stejnou dobu probíhají ještě dvě další evangelizační kampaně - v Taboře kázal Jared Horton a v Shinyanze Gary Smith!

1. den

Kahama, Tanzánie

Evangelista Paul Maurer píše: „Dnes večer jsem kázal jednoduché poselství o spasení a reakce lidí byla ohromná. Tisíce lidí vydaly životy Ježíši! Byl to nádherný pohled vidět tolik Tanzánců svěřovat své životy Kristu.

Když jsem se začal modlit za osvobození, začali se v celém zástupu projevovat démoni. Démonizovaní lidé křičeli, vřískali a váleli se po zemi ve chvíli, kdy démoni začali reagovat na jméno Ježíš. Slyšel jsem, že v této oblasti je široce rozšířené čarodějnictví, což zřejmě vysvětluje četnost těchto projevů a velikou potřebu osvobození. Tým mi vyprávěl, že prostor vyhrazený pro osvobozování přetékal lidmi! Jaká radost slyšet všechny zprávy o jejich osvobození!

Zde je několik příkladů dnešních uzdravení:

 • Jedna žena nemohla po dobu osmnácti let řádně chodit. Cítila se ztuhle a lidé jí museli pomáhat při přesunu z místa na místo. Poslední dva roky navíc trpěla mnoha bolestmi, cítila se slabá a při chůzi musela již trvale používat hůl. Po modlitbě byla zcela zbavena bolestí a hůl zahodila.
 • Jedna žena trpěla silnými bolestmi v důsledku dny v obou nohou. Musela být na velice přísné dietě, aby se její stav do budoucna mohl zlepšit. Kvůli dně nemohla spát. Během modliteb za uzdravení cítila, jak celým jejím tělem prošla Boží moc a veškeré bolesti jí opustily! Když sdílela své svědectví na podiu, viděl jsem v jejích očí slzy. Nebyly to slzy zármutku, ale radosti. Byla velice vděčná Ježíši za to, co pro ni učinil.
 • Na konci shromáždění ke mně přistoupila se slzami v očích jedna matka. Její tříletý syn nikdy v životě nepromluvil jediné slovo. Dnes večer poprvé promluvil slovo „mama.“ Byla velice šťastná!

Je pro mě velikou výsadou smět na této kampani být jako hostující evangelista a jsem evangelistovi Danielu Kolendovi za tuto příležitost velice vděčný.“

1. den

Tabora, Tanzánie

Evangelista Jared Horton píše: „Právě jsem se vrátil zpět na hotel a to jediné, co dokážu říci je… WOW! Věděl jsem, že na kampaň přijde hodně lidí, ale vstoupit na podium a spatřit před sebou ten obrovský zástup lidí, hladových po Božím slově, je opravdu veliká síla a dokáže vám to do očí vehnat slzy. Jen pohled na krásný lid Tanzánie a na jejich zjevné očekávání po Božích věcech je jednoduše úžasný. 

Dnes večer jsem v tanzánském městě Tabora kázal jednoduché poselství evangelia. Jakmile jsme se začali modlit modlitbu spasení, začali se doslova po celé evangelizační ploše projevovat démoni. Uvaděči začali okamžitě lidi odvádět do osvobozovacích stanů. Bylo to poprvé, co jsem pro Krista pro všechny národy kázal na velkém pódiu, takže mě trochu zaskočilo to, co jsem před sebou viděl. Na několik vteřin jsem zaváhal a nebyl si jistý, co dál dělat. Potom jsem ale jednoduše na mikrofon požádal Ducha svatého, aby přišel. Začal jsem vyznávat nad celou plochou Ježíšovu krev a napomínat každého démonského ducha. Potom jsem tiše čekal, až Duch svatý dokončí svou práci. Když se věci trochu uklidnily, pokračovali jsme s žádostí, aby lidé vyplnili karty rozhodnutí. Prožili jsme vskutku svatý čas.

Poté, co se lidé modlili modlitbu spasení a vyplnili karty rozhodnutí, jsem se vrátil na podium a modlil se za nemocné. Zde je jen několik z mnoha nádherných svědectví:

 • Muž, který po devatenáct let žil jen s 10% fukčností sluchu v obou uších, přijal úplné uzdravení a otevřely se mu obě uši.
 • Tři lidé, kteří museli být na plochu přineseni, protože nedokázali chodit, přišli na podium po svých, aby vydali svědectví o svém uzdravení. Jeden z nich nechodil po dobu pěti let, jiný po dobu dvou let a poslední po dobu pěti měsíců.
 • Žena, která měla myomy v žaludku, přijala úplné uzdravení. Během modliteb za nemocné zcela zmizely.
 • Muž, měl po dobu jednoho roku chromou pravou paži. Během modliteb se mu v paži obnovil cit a vrátila hybnost.
 • Pravá paže jedné ženy byla po mnoho let znecitlivělá a její hybnost byla jen na 25%. Po modlitbách se jí do paže vrátil cit a znovu jí může volně hýbat.
 • Po shromáždění se absolvent Bootcampu, evangelista David Clementi, dvakrát modlil za hluchého muže. Po druhé modlitbě se mu otevřely uši.

Místní pastoři byli velice potěšení výsledkem prvního večera. Skutečnost, že se Bůh projevil tak mocným způsobem, naznačuje, co se bude dít během následujících třech večerů!“

1. den

Shingyanga, Tanzánie

Evangelista Gary Smith píše: „V okamžiku, kdy jsem nastoupil do prvního letadla směrem do Shinyangy v Tanzánii, jsem začal plakat v Pánově přítomnosti. Během přestupů a dalších letů jsem stále zažíval silnou Pánovu přítomnost, která se mnou zůstávala a neodcházela. Já ani nechci, aby odcházela! Sláva Bohu.

Po příjezdu do krásného města Shinyanga jsem ve vzduchu cítil vzrušení. Město naplňovala Boží přítomnost. Po celé týdny zde již absolventi Bootcampu CfaN kázali po školách a na tržištích a jednotlivé výbory kampaně se setkávali s úředníky. Město bylo poseté reklamou na naši kampaň.

Po příjezdu na evangelizační plochu kampaně jsem pocítil Pánovu přítomnost. Kázal jsem lidem o tom, jak naléhavé je vydat celý život Pánu a vyzýval je, že TEĎ je jejich čas spasení. V průběhu kázání začali lidé ze všech koutů evangelizační plochy spontánně přicházet blíže k podiu. Potom jsem vyhlásil výzvu a zeptal se lidí, zda jsou připravení učinit Ježíše Pánem celých svých životů, ne jen některých jejích částí… Tisíce lidí přijaly spasení a mnoho rukou po celé ploše se zdvihlo na znamení, že je ten večer Ježíš uzdravil. Po celém stadionu od leva do prava lidé zvedali ruce a hlásili, že je Pán uzdravil! Sláva Bohu.

Řada lidí, kteří chtěli vydat svědectví, stále rostla. Lidé se chtěli s nadšením podělit o to, co pro ně Pán udělal. Jedna paní měla tumor v spodní části svého žaludku. Před dvěma týdny si u lékaře domluvila termín na jeho odstranění. Tumor jí způsoboval mnoho bolesti. Svědčila o tom, že během večera zázračně zmizel a bolesti odešly. S nadšením a radostí jsem jí sdělil, že na operaci už jít nemusí, protože ji už vykonal velký lékař a navíc zdarma! Haleluja! Jiná žena svědčila o obnově svého zraku a schopnosti chodit. Předtím nedokázala vidět na více než několik málo metrů před sebe a během modlitby se jí úplně otevřely oči, takže viděla až na konec stadionu, tedy na vzdálenost více než sto metrů. Jsem plný radosti a oslavuji vše, co Pán ve městě Shinyange dělá. Těším se na další tři dny kampaně, které jsou ještě před námi. Vím, že každý večer bude lepší a lepší, od slávy k slávě.“

Tabora, Tanzánie bude otřesena Boží mocí!

Evangelista Jared Horton vás vezme za scénu a bude v příštích několika dnech kázat po mém boku. 3 evangelizační kampaně poběží ode dneška do neděle a další 2 hned příští týden.

DNES začíná Operace Dekapole

Pět evangelizačních kampaní v pěti městech. V tomto videu uvidíte Lukase Reperta, ředitele kampaně v Kahamě, Tanzánii! Kahama je jedno ze 3 měst, v nichž až do neděle poběží evangelizační tažení. Náš tým byl i v Shinyanze, kde rozdávali letáky, aby dali lidem vědět o další chystané kampani. 

Dnes náš tým vyšel na tržiště, aby propagoval nadcházející evangelizační kampaň, která tento týden proběhne v Shinyanze, jednom z pěti měst, v nichž budeme sloužit v rámci operace Dekapole.

Tým v Tabora je připraven začít. Chtějí dát vše do toho, aby v tomto městě získali každou duši.

Tým v Shinyanga je připraven na zítřek! Trochu nás zpomalil silný déšť ... teď už je ale vše vysušeno. Modlete se, prosím, za dobré počasí pro příští dny.

Gary Smith promlouvá ve městě Shinyanga v Tanzánii.

Na příští dva týdny jsme naplánovali pět velkých evangelizačních kampaní v Tanzánii! Poslechnětě si Gary Smith, jednoho z hostujících evangelistů, který promlouvá ve městě Shinyanga! 12. až 15. listopadu proběhnou první tři evangelizační kampaně v Tanzánii ve městech Shinyanga, Kahama a Tabora!

Jonathan Frohms je poprvé zodpovědný za stavbu technického zázemí pro evangelizační kampaň! Jonathana podpořila velká skupina místních dobrovolníků, kteří jemu a jeho týmu pomáhali s vykládkou kamionu, stavbou podia a vztyčováním sloupů s osvětlením.

Winfriedův tým staví technické vybavení potřebné při jedné z pěti evangelizačních kampaní.

Jsme na místě!

Další krásný den v Tanzánii

Snídaně na hranicích a příprava dokumentů pro celnice v Keni a Tanzánii. Doufejme, že pozdě odpoledne budeme moci zase vyrazit a včas dojet na místo.

Jsme se vším hotoví, včetně balení a ukládání a připravení na zítřejší ranní odjezd na kampaně v pěti tanzánských městech.

O půlnoci uvolnila celnice náš kontejner plný důležitého vybavení (zaslaný z Velké Británie). Teď máme před sebou nakládku věcí do kamionů. Zítra vyrážíme k tanzánské hranici.

Vyzvedli jsme první přívěs a dojeli s ním do skladu, který patří ke čtvrté z našich pěti sad technického vybavení evangelizačních kampaní.

Přijíždí další členové týmu z Nigérie a Tanzánie, kteří s námi budou cestovat do různých měst. Jonathan se svým týmem pracuje ve skladu na osvětlovacích sloupech a nakládá jeden z generátorů pro Tanzánii.

Dnes Winfried navštívil firmu, která nám dodává nové přívěsy. Kvůli koronaviru došlo ke zpoždění v důsledku problémů s doručením materiálů. Doufáme, že se vše brzy vyřeší.

Bootcamp jde do akce

Blog o Tanzánii

Sledujte naše absolventy výcvikového tábora na našem blogu Tanzanie

Blog o Tanzánii