EVANGELISTA S NEÚNAVNÝM ZÁPALEM A VIZÍ

Maseru, Lesotho. Místo určení mladého německého misionáře, jeho ženy Anni a jejich malého syna. Místo, kde v roce 1969 vše začalo – kde Bůh tvaroval mladého muže víry a upevňoval v něm „charakter víry“, který se měl v budoucnu postavit ďáblovi napříč celým africkým kontinentem i na místech, o kterých by se mu ani nesnilo.

Reinhard a Anni Bonnkeovi strávili v Maseru sedm dlouhých let tradiční misionářskou prací. Během této doby v Reinhardově duši ale hořelo povolání k evangelizaci, které nakonec roztáhlo křídla a vzlétlo – prostřednictvím kázaného evangelia dosvědčovaného mocnými zázraky a pohyby Ducha svatého nakonec uslyšely milióny mužů a žen z celého světa dobrou zprávu evangelia.

Ještě v Lesothu dal Bůh Reinhardovi vidění „Afriky obmyté krví.“ V té době šlo o bezprecedentní vizi a příliš grandiózní myšlenku, která zdánlivě neměla žádnou šanci na úspěch. Reinhard se jí přesto chopil a v Ježíšově jménu ji začal promlouvat a žít.

Evangelist Reinhard Bonnke preaching the Gospel in Africa

V roce 1974 se zrodila evangelizační organizace, dodnes známá jako Christ for all Nations (Kristus pro všechny národy). Okolo mladého evangelisty se zformoval malý tým, aby společně zasáhli africký lid. Kázané slovo začalo přinášet do sýpek úrodu duší a lidé byli zázračně uzdravováni z různých druhů nemocí a chorob.

Organizace se rozhodla uspořádat svou první evangelizační kampaň za podpory jediné, poměrně malé, místní církve. Jistě si dokážete představit Reinhardovo zklamání, když na úvodní shromáždění přišla jen stovka lidí. Přesto však kázal tak, jako by místo přetékalo k prasknutí. K jeho absolutnímu úžasu po několika minutách kázání jeden muž vyskočil na nohy a přerušil shromáždění křikem: „Právě jsem byl uzdravený!“  Totéž se opakovalo ještě pětkrát a shromáždění lidé propukli v radostný jásot a chválu Boží dobroty.

Zpráva o tom, že na těchto setkáních Bůh dělá zázraky, se po městě rychle rozkřikla, takže na závěrečném shromáždění několikadenní kampaně už Reinhard kázal plnému stadiónu. Tisíce přicházely dopředu, aby přijaly odpuštění svých hříchů, stovky byly uzdraveny a další tisíce pokřtěny v Duchu svatém. A to byl teprve začátek. Když se Reinhard po dvanácti letech do Botswany vrátil, sdělil mu vedoucí tamní velké křesťanské denominace, že osmdesát procent jejich současných pastorů byli lidé, kteří se obrátili právě na jeho první kampani v Gaberones.

ŽLUTÝ STAN

The yellow tent - Christ for all Nations

Události nabraly rychlý spád a výsledkem rapidně rostoucí služby bylo pořízení žlutého stanu pro deset tisíc lidí. Služba vyvinula systém následné péče a vytrénovala týmy, sloužící nově obráceným k jejich zapojení do místních církví. Povstaly také přípravné technické týmy, které v předstihu jezdily na místa budoucích kampaní chystat jim půdu.

VELKÝ STAN

Netrvalo dlouho a skrze Pánovo slovo se zrodil největší stan na světě s kapacitou třiceti čtyř tisíc lidí. Stan byl tak velký, že by dokázal kompletně zastřešit tři fotbalová hřiště a jeho stožáry se tyčily do výše odpovídající šestipatrové budově. „Velký stan“ byl skutečně po všech stránkách mimořádný a obrovitý. Vyčníval ze země jako gigantický kombajn, připravený sklízet zralá pole Afriky.

Nakonec musely nastoupit kampaně pořádané pod otevřeným nebem. Na jediném shromáždění se tlačívaly zástupy čítající stovky tisíc lidí. Největší kampaň v historii služby, pořádanou v nigerijském Lagosu, navštívilo 1 600 000 lidí na jediném shromáždění a v průběhu pěti dní celkem šest miliónů návštěvníků. Tým služebníků začal přejíždět mezi východní a západní Afrikou, každou z nichž začal technicky a organizačně zajišťovat samostatný tým. Od založení služby kázal Reinhard Bonnke tváří v tvář mnoha miliónům Afričanů a milióny lidí reagovaly na výzvu ke spasení vyplněním karty rozhodnutí a přihlášením se do systému následné péče v místních církvích.

ZA HRANICEMI AFRIKY

Služba začala ročně pořádat čím dál více evangelizačních kampaní v Africe, ale začala zároveň vyjíždět i do Asie, kde uskutečňovala jedno evangelizační tažení ročně. Postupně tak zasáhla Malaisii, Filipíny, Indonésii, Singapur a Indii. Třikrát či čtyřikrát se kampaň konala také v Jižní Americe. Na všech akcích přijímaly desítky tisíc lidí Ježíše Krista za svého Spasitele a mnozí byli uzdravováni a osvobozováni od démonických sil.

PŘED CÍSAŘEM

Zprávy o Božím jednání tým předcházely a na mnoha místech se začal měnit způsob uvítání místními lidmi. Někteří při představě příchodu tak aktivního křesťanství raději zabouchli dveře, jiní je naopak nadšeně otevřeli. Masivních zástupů si začali všímat i vladaři a vysoce postavení státníci, kteří rozpoznávali, že evangelium má na lidi pozitivní dopad. Reinhard Bonnke začal dostávat pozvání na osobní setkání s prezidenty nebo byl oslovován, aby svým proslovem promlouval k parlamentům. Mnozí vrcholní představitelé jednotlivých zemí díky tomu otevřeli svá srdce evangeliu. Reinhard se osobně setkal s celkem čtrnácti prezidenty jednotlivých afrických států a řadu z nich považoval za své osobní přátele.

Kdykoliv beru do ruky mikrofon, mám na mysli jediný cíl – plenit peklo a zalidňovat Nebe.