ODKAZ MĚNITELE SVĚTA

Evangelista Reinhard Bonnke proslul svými Velkými evangelizačními kampaněni, pořádanými napříč celým africkým kontinentem. Vyrůstal jako syn pastora, v devíti letech vydal svůj život Pánu a dříve než se stal teenagerem uslyšel Boží povolání na misijní pole Afriky. Po absolvování vysoké biblické školy ve Walesu byl ordinován na kazatele. Několik let pastoroval místní církev v Německu a následně odjel jako misionář do Afriky. Právě tam, v malém horském království Lesotho, položil Bůh na jeho srdce vizi „afrického kontinentu obmývaného vzácnou Ježíšovou krví“. Celý světadíl – od Kapského města až po Káhiru, od Dakaru až po Djibouti – potřeboval být zasažen evangeliem a uslyšet jeho poselství dosvědčované znameními a divy.

 

MASOVÝ EVANGELISTA

Evangelista Bonnke začal pořádat shromáždění ve stanu s kapacitou 800 míst. Účast na jeho evangelizacích však rychle rostla, a tak musel pořizovat stále větší stany, až se nakonec v roce 1984 rozhodl objednat konstrukci největší přenosné stavby na světě – stanu pro 34 000 lidí! Účast však brzy přerostla i možnosti tohoto stanu a on musel začít pořádat evangelizační kampaně pod otevřeným nebem. První z nich navštívilo více než 150 000 lidí na jediném shromáždění! Na celoměstských masivních kampaních se scházelo až 1 600 000 lidí na jediném shromáždění a používaný zvukový systém měl dosah na míle daleko.

Remembering 'God's General' Reinhard Bonnke

CBN News

ZAKLADATEL ORGANIZACE KRISTUS PRO VŠECHNY NÁRODY

Před čtyřicetipěti lety Reinhard Bonnke založil mezinárodiní službu Christ for all Nations (CfaN, česky Kristus pro všechny národy), která má v současné době své kanceláře ve Spojených státech, Brazílii, Kanadě, Německu, České republice, Velké Británii, Nigérii, Jihoafrické republice, Singapuru, Austrálii a Hong Kongu.

Od roku 1987 zaznamenala služba, pořádající velké události v Africe i v jiných částech světa, přibližně 79 miliónů zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše Krista.

V rámci učednického programu pro nově obrácené distribuovala 185 miliónů výtisků literatury následné péče, publikované ve 103 jazycích a vytištěné v 55 zemích. V národech po celém světě byly vytištěny a zdarma „zasety“ milióny knih. Služba navíc organizuje Školu ohně Reinharda Bonnkeho, samostudijní online kurz zaměřený na inspiraci lidí k evangelizaci pod vedením Ducha svatého, zakončený buď certifikátem, anebo započtením univerzitních kreditů.

SVĚTOZNÁMÝ KAZATEL EVANGELIA

Reinhard Bonnke byl také uznáván pro pořádání Konferencí ohně v mnoha zemích světa. Tyto události byly zaměřené na vystrojování církevních vedoucích a pracovníků k evangelizaci. Dalším výjimečným počinem jeho služby byla distribuce 95 500 000 výtisků knihy Od mínusu k plusu, vytříbeného poselství evangelia, do domácností lidí po celém světě. Reinhard byl známý tím, že vyhledával každou možnou příležitost pro zasahování a získávání ztracených pro Krista.

Lidé, kteří věčně hledají Boží vůli, budou předběhnuti těmi, kdo ji činí.