Zprávu z kampaně Krista pro všechny národy nazvané Operace Dekapole posílá hostující evangelista Joe Turnbull, a to z tanzánské Dodomy.

„Dnes večer byl druhým večerem kampaně a velice nás povzbudil a posílil výrazný nárůst počtu přítomných oproti včerejšku. Když jsem vystupoval na pódium a uviděl všechny lidi, kteří dorazili a zaplňovali evangelizační plochu, rozhořelo se ve mně srdce. Bylo to poprvé, co jsem měl kázat na kampani CfaN Operace Dekapole. Část mě byla nadšená a připravená, druhá ale byla trochu nervózní a napjatá. V srdci jsem ale věděl, že jsem ve správném čase na správném místě. Cítil jsem se bezpečně s přijatým tréninkem od evangelisty Daniela Kolendy a výstrojí z Evangelizačního Bootcampu CfaN. Cítil jsem se bezpečně a sebejistě v Kristu jako evangelista. Pohlédl jsem na svou ruku a uviděl prsten, který nám evangelista Daniel Kolenda věnoval na znamení sklizně. Když ustaly chvály a ředitel kampaně Randy Roberts mě představil, vstal jsem a pomyslel jsem si: „To je ono… to je ten okamžik“. Když jsem pak ve víře otevřel ústa, uchvátil mě zápal a oheň. Asi po deseti minutách jsem se už cítil úplně komfortně a začal se rozhlížet po tvářích lidí v zástupu. Cítil jsem, jak mezi námi vzniká propojení. Bylo to, jako bych promlouval ke každému z nich úplně osobně.

Zatímco jsem lidem vyprávěl příběhy a ilustrace, panovala mezi nimi radost a smích. Projevovala se ale i temnota a o ní bylo i mé dnešní poselství – o obrácení od temnoty k světlu. Dokonce i uprostřed kázání se po evangelizačí ploše projevovali démoni. Mnozí lidé museli být vyvedeni pryč. Jak nás však učil evangelista Daniel Kolenda: ďábel nesmí dostat ani minutu kampaně. Tlačili jsme se tedy dál a kázali jasné evangelium o tom, že se lidé potřebují odvrátit od moc satanovy k moci Boží. S blížícím se závěrem poselství Ježíš převzal kontrolu nad shromážděním. Když jsem vyhlásil výzvu ke spasení, na zlomek vteřiny jsem znervózněl. Jakmile jsem lidi poprosil, aby zvedli ruce, okamžitě do vzduchu vyletělo více než tisíc rukou a já jsem věděl, k čemu jsem povolaný pro zbytek svého života.

Chci se s vámi podělit o několik zajímavých svědectví:

  • Jednu ženu trápila v posledních třech letech bolest na prsou. Dnes večer z ní ale byla v Ježíšově jménu osvobozena. Cítí se teď skvěle a nic jí nebolí.
  • Jiná žena měla bolest na prsou celých osm let. Způsobovalo ji astma a měla i dýchací potíže. Když vydala svědectví o uzdravení, běhala po pódiu tam a zpět a dýchala bez sebemenších potíží. Svědčila o tom, že tím, kdo ji uzdravil, byl Ježíš!
  • Jedna žena neviděla kazatele ani lidi okolo sebe. Měla velice slabý a rozostřený zrak. Na pódiu dokázala, že teď už kazatele vidí velice dobře!
  • Jiná žena měla vážné problémy s bolestí nohou, které ji trápili okolo dvaceti let. Dnes večer svědčila, že je zcela  bez bolestí a že ji Ježíš uzdravil.
  • Jeden muž trpěl na epilepsii a v posledních třech letech míval tři záchvaty denně. Od včerejšího času modliteb ale ani jednou neupadl do záchvatu. Bůh ho z epilepsie uzdravil!

Dnešní večer byl třetím dnem kampaně zde v Dodomě. Kázal jsem o moci Ježíšovy krve a jakmile jsem ta slova vyslovil, začali se v zástupu projevovat démoni. Opět jsem prožíval silné pouto a spojení se zástupem. Ke konci kázání jsem cítil, že hltají každé mé slovo, a že dávali bedlivý pozor na každou větu, kterou jsem řekl. Mnoho rukou se zvedlo k modlitbě spasení. To byl ale jen začátek. Nachystali jsme pak barely na spálení juju a čarodějnických předmětů. Dříve než jsme zlomili kletby, začali se všude projevovat démoni. Pocítil jsem na sobě Boží moc a vyznal jsem ji nad lidmi. Démoni se manifestovali, barely vzplály a celé místo explodovalo. Lámali jsme démonské pevnosti a kletby nad celou zemí. Krátce nato jsme se modlili za to, aby Ježíšova krev pracovala po celé ploše a aby byli všichni uzdraveni. V tom okamžiku jedna muslimka pocítila, jak ji přikrývá Boží oheň a byla zcela uzdravena. Z bolesti ramen byla uzdravena i její dcera a nejlepší na tom je, že  obě přišli ke Kristu.

Mimo jiné jsme vyslechli i následující další svědectví o zázracích:

  • Žena nemohla chodit, když se však po včerejších modlitbách dnes ráno probudila, vstala a bez sebemenších bolestí začala chodit! Svědčila nejen o tomto uzdravení, ale i o tom, že když byl naposledy v Dodomě Reinhard Bonnke (v roce 1997), přenášela své dítě, ale po modlitbách se jí hned příští den narodilo zdravé dítě!
  • Jiná žena měla po dva roky tlak a bolest v očích. Neviděla vůbec dobře a nemohla číst. Když navštívila lékaře, potvrdili její problém Včera ji ale tlak opustil a obnovil se jí zrak. Zkusila si číst Bibli a zjistila, že nyní čte bez obtíží. Dokonce navštívila opět lékaře, který potvrdil, že tlak v očích zmizel!
  • Včera přijala malá holčička Ježíše za svého Pána a Spasitele a byla také uzdravena z bolesti ramene. Trpěla v něm urputnou bolestí, ale během modliteb byla naprosto uzdravena.
  • Miminko nedokázalo přijímat mléko, protože neumělo správně pohybovat ústy. Zůstalo kvůli tomu po narození hospitalizované v nemocnici. Když s ním jeho maminka přišla na kampaň, začalo normálně jíst!

Byl to večer pokání, osvobození a uzdravení. Všechna svědectví si už trvale ponesu v srdci – zůstanou se mnou už navždy.

Bylo mi ctí a výsadou kázat na evangelizační kampani, vidět, jak se lidé obrací k Bohu a jak k němu Boží lid vzhlíží. Můj život je navždy změněn a chci poděkovat evangelistovi Danielu Kolendovi, že mi pomohl uskutečnit můj sen.

Evangelista Joe Turnbull

 

Jak úžasná jsou tato svědectví! Vrcholem pro mě byl příběh ženy, která byla uzdravena v roce 1997 na Evangelizační kampani CfaN v Dodomě s evangelistou Reinhardem Bonnkem a teď v roce 2021 přijala další uzdravení na evangelizační kampani s hostujícím evangelistou z Evangelizačního Bootcampu CfaN!

Děkujeme vám, že za námi stojíte, aby se vize Desetiletí dvojnásobné sklizně stala realitou. Skutečně se nám už před očima začíná naplňovat!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN)