Při pročítání zpráv z kampaní od všech našich evangelistů, kteří kázali během Operace Dekapole, jakoby se nám před očima přehrávala evangelia! Navíc zprávy z jednotlivých měst kampaně Dekapole, které vám posílám, postihují jen malou část toho, čeho jsme byli v Tanzánii svědky.

Dnes nám evangelista Paul Maurer posílá zprávu z Operace Dekapole organizace Kristus pro všechny národy, která proběhla v tanzánském městě Dodoma.

Paul Maurer

Zalily nám všem oči slzy při pohledu na evangelizační plochu

„Vzrušené očekávání začalo na ploše kampaně v Dodomě narůstat již odpoledne, kdy tam začalo poslední školení tisíců poradců. Byl vcelku chladný a zamračený den, jakmile však skončily přípravy, začala hrát hudba a na plochu začali přicházet lidé, opět vysvitlo slunce a vytlačilo dešťové mraky pryč. Jakoby nám Bůh naznačoval, že má vše pod kontrolou a že  chystá něco velkého!

Shromáždění oficiálně zahájili místní vedoucí spolu s jedním z organizátorů kampaní CfaN, Randym Robertsem. Lidé v tu chvíli povstali, nahrnuli se co nejblíže k pódiu a začali tančit za zvuku místních chválících týmů i mezinárodně známé zpěvačky a vedoucí chval Christiny Shusho, která nás vedla v radostném čase uctívání.

Moje poselství se jmenovalo „Dvoje dveře“ a vycházelo z Jana 10,9, kde Ježíš řekl: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn...“ Řekl jsem lidem, že v životě mohou projít dvěma dveřmi – Ježíšovými a ďáblovými. Jedny vedou k životu a druhé k smrti. V průběhu mé služby Slova jsem cítil velice dobré propojení s lidmi, kteří mým slovům bedlivě naslouchali.

Když došlo na výzvu ke spasení, zalily nám všem oči slzy při pohledu na evangelizační plochu, po jejímž celém prostranství vyletěly do vzduchu ruce lidí hladových po Bohu. Jak nádherný pohled!

Když se přiblížil okamžik modliteb za nemocné, zeptal jsem se zástupu: „Kolik z vás věří, že Bůh dokáže uzdravovat?“ Většina přítomných zvedla ruku. Pokračoval jsem: „Pro většinu lidí není otázkou, jestli Bůh uzdravit dokáže, ale jestli chce. Když se Ježíš setkal s malomocným člověkem, muž zvolal: ‚Pane, chceš-li, uzdrav mě.‘ Ježíš mu na to odpověděl: ‚Chci, buď čist.‘ Ten muž byl v okamžiku uzdraven.“

Bylo vidět, jak v lidech povstává nadšení a roste víra. Mnozí začali věřit a tlačit se k Ježíši, aby přijali svůj zázrak. Modlil jsem se za nemocné a lidé pak okamžitě začali přicházet dopředu vydávat svědectví.

Dopředu přišel mladý muž, který byl dvacet let úplně hluchý na pravé ucho, aby vyprávěl svůj příběh. Na pódium vystoupil se svou matkou, která potvrdila, že byl skutečně po celé ty dlouhé roky hluchý. Chodíval po doktorech, kteří mu ale nedokázali pomoci ani dát špetku naděje. Ježíš se ale mladíka dotknul a obnovil jeho sluch! Zástup burácel radostí a křičel „HALELUJA“, zatímco jsme společně oslavovali Ježíše za jeho mocný zázrak. O něco dříve tentýž večer muž i jeho matka vydali životy Ježíši a přijali dar spasení. Když bylo na pódiu prověřováno jeho uzdravení, s úsměvem na tváři hlasitě zakřičel: „Miluji Ježíše!“

V poslední večer kampaně jsme vyslechli další svědectví o uzdravení, které mě hluboce zasáhlo. Muslimská žena s pokrývkou hlavy přišla dopředu, aby nám sdělila, že byla na kampani předchozí večer, kdy kázal evangelista Daniel Kolenda. Po dobu deseti  let trpěla silnými bolestmi na prsou. Během modliteb za nemocné pocítila, že jí něco prochází tělem od hlavy až k patě a uvěřila, že v tom okamžiku byla uzdravena. Aby své uzdravení prověřila, nechala své dítě, aby jí skákalo po hrudi nahoru a dolů. A skutečně: veškerá bolest byla ta tam! Po deseti letech agónie byla uzdravena.

Poslední večer kampaně, kdy jsem kázal evangelium já, se vrátila a rozhodla se dát svůj život Ježíši. Uzdravena byla předchozí večer, kdy kázal evangelista Daniel Kolenda, a znovuzrodila se po mém kázání evangelia. Byla to týmová práce. Žena byla tak nadšená z toho, co pro ni Ježíš udělal, že začala vesele poskakovat po pódiu a zástup šílel radostí. Byl to nezapomenutelný okamžik.

Bůh na věky proměňuje lidské životy. Mění je pro věčnost! Nemění ale životy jen všem, kteří přijali spasení, uzdravení či osvobození. Zas a znovu slyším, jak evangelisté a stážisté z Bootcampu říkají: „Už nikdy nezůstanu stejný.“

Modlím se, aby při čtení těchto příběhů z Dekapole vaše srdce naplnila víra a jistota v moc našeho Ježíše a věřím, že se radujete spolu s námi i s nebeskými anděli! Paul Maurer má totiž pravdu – je to týmová práce a součástí tohoto týmu jste také vy. Toto vše se může dít díky partnerům naší služby jako jste vy, kteří za námi stojí při naplňování vize Desetiletí dvojnásobné sklizně.

A to ještě není všechno! Čekejte další zprávy evangelistů z Operace Dekapole...

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peteren Vandenbergem a celým týmem CfaN)