Evangelista Jared Horton posílá zprávu z Operace Dekapole organizace Kristus pro všechny národy, která proběhla v tanzánském městě Morogoro.

„První večer jsem kázal velice jednoduché poselství evangelia a tisíce lidí pozvedly ruce, aby se v reakci na ně přímo na místě rozhodly následovat Ježíše. Potom jsem se modlil za nemocné a napomenul každého démona, nemoc a chorobu. Během mé modlitby se po celé ploše začali projevovat démoni. Mnozí museli být odneseni do speciálního stanu, který pro ty účely máme vždy připraven, aby jim bylo dále slouženo osvobozením. Bylo zjevné, že nepřítel je z blížících se událostí v Morogoru zděšený a že pořádně zuří.

V tutéž chvíli začali lidé po celé ploše kampaně pozvedat do vzduchu berly na znamení, že byli uzdraveni. Na pódiu okolo mě pastoři plakali, když viděli nadpřirozené vylití zázraků, které se jim odehrávaly přímo před očima. Když člověk něco takového zažije, navždy ho to změní! Vyslechli jsme pak příběhy o Boží moci a milosti, nad kterými člověku jednoduše zůstává rozum stát...

Jedním z prvních, kdo na pódiu vydával svědectví byl Andrew. Jeho přátelé ho na shromáždění přivezli na motorce a opatrně ho položili na zem, kde ležel na zádech a čekal na zázrak od Pána. Po dobu šesti měsíců nechodil a měl ochrnutá záda a nohy. Jakmile jsem se pomodlil za nemocné, pocítíl Andrew, jak mu tělem prochází moc. Nejen že byl v okamžiku uzdraven – v ten večer také přijal Ježíše a odešel domů jako naprosto nový člověk

Vincent kdysi býval křesťanem, ale odpadl. Na kampaň přišel zoufalý – v posledních pěti letech trpěl obrovskými bolestmi a nedokázal chodit. Příšerné vředy v žaludku a na nohou ho paralyzovaly natolik, že ho opustila jeho rodina i děti. Během modliteb ale přijal nebeskou dávku síly, náhle se postavil a opět začal chodit. Přímo na místě znovu zasvětil svůj život Pánu.

Po příjezdu na závěrečný večer kampaně jsem okamžitě poznal, že shromážděný zástup je ve srovnání s předchozími večery o mnoho větší. Než jsem vstoupil na pódium, řekl mi místní organizátor kampaně, že pastoři z Morogora tvrdí, že je to největší evangelizační shromáždění v historii tanzánského města Morogoro!

Kázal jsem o chromém muži z druhé kapitoly Markova evangelia a naposledy zde v Morogoru ještě hodil evangelizační síť. Tisíce lidí opět reagovaly na poselství evangelia. Po modlitbách za nemocné jsme od několika lidí vyslechli, že byli uzdraveni hned první večer a až teď přišli dopředu svědčit o svých trvalých zázracích.

Perisian poslední rok neměl vůbec žádný cit v noze, ale první večer kampaně přijal uzdravení. Několik dní počkal, aby své uzdravení prověřil v čase. Teď radostně potvrdil, že jeho nohy jsou od té doby trvale zpět v normálu!

Scolastica byla posedlá démony. Trvalo to zhruba rok a způsobovalo jí to trvalé pády a ztráty vědomí, po nichž si na nic nepamatovala. První večer kampaně byla vysvobozena a teď svědčila, že už neslyší podivné zvuky tak jako dříve a že od toho dne ani jednou neupadla. Ježíš zlé duchy vyhnal a osvobodil ji.

Protože to byl poslední večer, povzbudil jsem závěrem všechny, kdo v průběhu kampaně učinili rozhodnutí pro Krista, aby udělali totéž, co čtyři muži z druhé kapitoly Marka, kteří svého přítele přinesli k Ježíši. Byli tak odhodlaní, že chromého kamaráda spustili dírou ve střeše, kterou předtím rozebrali. Mnozí lidé, kteří v domě právě byli, si možná mysleli, že jejich čin byl příliš extrémní. Když ale Ježíš uviděl, jak velký krok víry muži pro uzdravení svého přítele podnikli, odpustil chromému jeho hříchy a úplně ho uzdravil.

Řekl jsem lidem, že Bůh hledá lidi, kteří budou dělat extrémní věci pro to, aby přiváděli lidi k Ježíši. Osobně věřím tomu, že povstává nová armáda evangelistů, která pro Krista získá zbytek obyvatel Morogora.

„Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno: ‚Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.‘“ (Římanům 10:14-15). “

Uvědomujete si, že tyto verše zahrnují také vás? Někdo musí jít a kázat – a někdo jiný ho musí poslat! To jsou vaše „krásné nohy“, protože vy nás posíláte zvěstovat dobré noviny.

Velice vám děkujeme za vaši lásku, modlitby a podporu, které naší službě dlouhodobě poskytujete. Vyhlížejte další zprávy z Operace Dekapole...

Již brzy vám zašlu další svědectví a příběhy evangelistů CfaN.

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peteren Vandenbergem a celým týmem CfaN)