Jsme zpátky doma, ale kdykoliv dostanu další zprávu od jednoho z evangelistů CfaN, který kázal na Operaci Dekapole, mám pocit, jako bych tam stále byl! S každým dalším příběhem, který nám přijde, se více a více vykresluje rozsah toho, co se tam dělo. Jsem nadšený, že se o část své radosti smím s vámi podělit.

Jak jistě víte, kázal jsem jednou v každém z pěti měst. Iringa byla mým druhým městem a dnes si přečteme zprávu od evangelisty Dr. Daniela Kinga, který zde kázal první a pátý den evangelizační kampaně.

Po příjezdu do Iringy v Tanzánii jsem uviděl stovky plakátů, billboardů a banerů propagujících evangelizační kampaň Krista pro všechny národy.

Jejich zářivé barvy okamžitě upoutaly mou pozornost a věděl jsem, že město je připravené na Boží pohyb. Přípravu kampaně měli na starost organizátoři CfaN spolu s absolventy Evangelizačního Bootcampu CfaN. Jako jeden z učitelů Evangelizačního Bootcampu jsem byl hrdý při pohledu na jejich píli a vydanost, které přinesly skvělé ovoce.

Už první večer kampaně přišly desítky tisíc lidí. Kázal jsem na téma „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ Když jsem vyhlásil výzvu ke spasení, tisíce lidí zvedly ruce, aby přijaly Ježíše! Haleluja!

Když jsme se modlili za nemocné, lidé po celé ploše pozvedali své hole do vzduchu a začali chodit. Ve skutečnosti vůbec prvním člověkem, který na pódiu vydával svědectví, byla žena, která měla velké obtíže s chůzí. Radostně pozvedla berli do vzduchu a začala vesele tančit! Vyslechli jsme celou řadu dalších slavných svědectví…

  • 27letá žena svědčila o tom, že ji od sedmi let trápily trvalé bolesti hlavy a žaludku. V podstatě tedy zažívala život plný bolestí. Teď je zcela uzdravena a bez bolestí!
  • Muž, který dva roky nemohl chodit, cítil, jak ho opustila veškerá bolest, a od té chvíle opět normálně chodí.
  • Žena, která navštěvovala šamana a hledala u něj léčbu, prohlásila: „Šaman mi nedokázal pomoci, ale Ježíš mě dnes večer uzdravil!“

Věřím, že i vaše srdce teď jednoduše přetéká chválou našemu úžasnému Bohu! Musím teď pozvednout ruce a zvolat: „DĚKUJI TI, JEŽÍŠI!“

Zatímco přicházejí tyto nádherné zprávy, nikdy nezapomenu poděkovat Pánu také za VÁS, protože z vlastních sil a sami bychom toto dílo v žádném případě nezvládli uskutečňovat. Právě díky vydaným partnerům jako jste vy, kdo nás věrně pozvedáte na modlitbách a zasíváte do naší služby finanční dary, dosahujeme společně těchto nebeských výsledků. Děkujeme vám za vaši část v Operaci Dekapole – jsme za vás vděční a denně za vás děkujeme Bohu.

Očekávejte další zprávy! Brzy vám zašlu další svědectví a příběhy evangelistů CfaN.

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peteren Vandenbergem a celým týmem CfaN)