Zprávu z kampaně Krista pro všechny národy nazvané Operace Dekapole posílá evangelistka Dr. Roselyne Ayeola, která sloužila v tanzánském městě Iringa.

„11. června 2021 se můj příběh propojil s biblickým příběhem o Davidovi. Bůh si povolal malou holku jako jsem já a vybral si ji zprostřed mnoha zkušených a otřelých evangelistů, abych odjela do Iringy a porazila obra temnoty. Nevyzbrojila jsem se ničím více, než svou důvěrou Ježíši a prakem jeho Slova v mých ústech. Bůh opravdu nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané.

Jako mladá africká evangelistka vytrénovaná evangelistou Danielem Kolendou na Evangelizačním Bootcampu CfaN jsem měla tu velikou výsadu kázat evangelium Ježíše Krista v masovém měřítku na půdě Afriky. Kázala jsem v tanzánské Irinze o MOCI JEŽÍŠOVY KRVE a poprvé v životě jsem viděla ruce téměř všech přítomných vyletět do vzduchu v odpověď na výzvu ke spasení.

Pořád mi jde hlava kolem ze všech průlomů, kterých jsme byli svědky. Projevovalo se mnoho démonů, osvobozovací stan se zcela zaplnil, několik lidí po modlitbě padlo pod Boží mocí, byly lámány generační kletby nad životy mnoha lidí. Když jsem se zeptala, kolik lidí bylo prokazatelně uzdraveno a má pro své uzdravení důkaz, vyletělo do vzduchu mnoho rukou. Ani jsem nedokázala uvěřit tomu, co vidím, a navíc to byl teprve začátek!

 • Mladík jménem Isaac (15 nebo 16 let starý) byl po tři roky úplně hluchý na obě uši, což mu působilo fyzické, duševní a emocionální potíže. Zkoušela jsem jeho sluch tím, že jsem mu chodila za zády a počítala – jedna, dvě, tři. Poprosila jsem ho, aby má slova zopakoval a on to uděla! Ten večer byl Isaac úplně uzdraven!
 • Margaret nedokázala po dobu dvou měsíců pohybovat zápěstími, což jí komplikovalo její každodenní činnosti. Dnes večer však byla uzdravena a pohybuje jimi již volně a bez omezení!
 • Maminka s dítětem na zádech (jménem Imaculeta) byla uzdravena z cysty v břiše.
 • Jeden muž se dva měsíce nedokázal ohnout kvůli bolestem v zádech. Dnes večer byl plně uzdraven a zbaven vší bolesti!

Nebe se raduje! Haleluja! Haleluja!

Když jsem čtvrtý den kampaně CfaN přijížděla na evangelizační plochu ve městě Iringa, bylo mé srdce plné vzrušeného očekávání. Ten večer jsem kázala na téma VYKOUPENI. Po kázání mocného poselství přijalo mnoho lidí spasení a vykoupení, když své životy plně odevzdali Ježíši.

Nedaleko poté, co jsme byli svědky masových spasení, jsem se modlila za lidi, aby byli pokřtěni do Ducha svatého a přijali jeho pomazání, moc a oheň. Zjevená přítomnost Svatého Ducha pak zaplnila celou plochu, na níž se shromažďovali lidé. Mnozí se hlasitě modlili, zatímco se jich Boží Duch dotýkal. Při několika lidech se ale také projevovali démoni. Ti byli odvedeni do osvobozovacího stanu k další osobní službě. Ďábel Boží moc nesnese!

Dnes večer Ježíš opět dělal tak mocné věci, že mi z toho šla hlava kolem! Když jsem se zeptala, kdo přijal zjevné prokazatelné uzdravení, nebylo ani možné sečíst počet rukou, které se zvedly.

 • Jedna starší žena nemohla v posledních dvou měsících dobře spát. Pociťovala každou noc v paži bodavou bolest. Svědčila, že ji Ježíš hned první večer kampaně uzdravil, a že je od té doby bez bolestí a v noci spí jako miminko.
 • Malý chlapec jménem Godwin dva měsíce nemohl chodit. Po modlitbách za nemocné začal chodit. Zeptala jsem se ho, jestli může tančit. Odpověděl, že neví, jak se to dělá. Jak roztomilé! Řekla jsem tedy Godwinovi, že mu to ukážu a společně jsme pak tančili a zpívali chvály Ježíši. Zeptala jsem se ho, kdo ho uzdravil. Odpověděl, že Ježíš.
 • Mladá dívka měla po dva roky nádor v žaludku. Dnes večer ji Ježíš po našich modlitbách uzdravil! Předtím se nedokázala ohýbat, což nyní může a nádor je pryč!
 • Mladý chlapec, kterému je okolo dvanácti let, měl po čtyři roky problém s tím, že mu z ucha vytékal výtok. Ježíš ho dnes večer úplně uzdravil a obtíže zmizely!
 • Muž jménem Halid popisoval, že dnes musel být na kampani svázaný jako kráva, protože byl před dvacet let duševně chorý. Na pódium s ním přišel jeho soused, aby dosvědčil Ježíšovu velikost. Ježíš ho zcela uzdravil! Halid má teď zdravou mysl.
 • Starší žena jménem Takesia měla tři roky chromou pravou paži i nohu. Dnes večer ji Ježíš uzdravil. Zvedala paži, chválila Ježíše a poprvé po třech letech normálně chodila po obou nohou. Když Takesia za své uzdravení děkovala Ježíši, rozplakala se dojetím. Byla jsem hluboce pohnuta při pohledu na krásnou paní, která byla osvobozena od zákeřné paralýzy. Ježíš je prostě ÚŽASNÝ!
 • Po čtyři roky měla starší žena tumory v nohou a nemohla nosit boty či běhat, protože kvůli tumorům měla oteklé nohy. Dnes večer ji ale Ježíš uzdravil a tumory zmizely. S obutými botami chodila po pódiu a společně jsme se proběhly! Haleluja!

Ježíš je Pán i Král v Irinze a celém okolí!

V Irinze se děje něco historického a je pro mě velikou ctí být svědkem všeho, co Ježíš dělá a co doslova miluje dělat, když zachraňuje, uzdravuje a osvobozuje každého, kdo k němu přichází.

Jsem velice vděčný za mé hrdiny víry, evangelisty Reinharda Bonnkeho a Daniela Kolendu. Vydláždili cestu mě a mnoha jiným mladým evangelistům ke kázání jednoduchého avšak mocného evangelia o Ježíši Kristu na místech, kde nikdy dříve nebylo zvěstováno.

Obvykle nebývám takto sentimentální, ale prosím, abyste to snesli. Jsem poprvé na evangelizační kampani CfaN a poprvé zde jsem v roli hostující evangelistky. Není to ale milník jen pro mě, ale pro všechny ženy, které odpověděly na Boží volání kázat dobrou zprávu o Ježíši se smělostí a ohněm!

Požehnání z Iringy,
evangelistka Dr. Roselyne Ayeola”

Je vskutku pozoruhodné, jak absolventi našeho Evangelizačního Bootcampu CfaN pracují spolu s námi bok po boku na evangelizačních kampaních CfaN a zažívají totožné výsledky! Jsem na ně velice hrdý. Dokazuje to, že strategie, kterou uvádíme postupně do života, je skutečně od Pána. Mám zvláštní radost právě z velkého počtu žen evangelistek účastnících se Bootcampu, jako je Dr. Roselyne! V poslední třídě tvořily ženy téměř 50% všech studentů! Pán řekl, že vyleje Ducha na VEŠKERÉ tělo a proto vím, že si tyto mocné Boží ženy Pán bude i nadále slavně používat!

Vyhlížejte další mocné zprávy!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN)