Toto je zpráva evangelisty Garyho Smithe z Operace Dekapole organizace Kristus pro všechny národy, která proběhla v tanzánském městě Mbeya.

Po dobu několika měsíců ve mě rostlo očekávání ohledně toho, co bude Pán dělat ve městě Mbeya. Během mezinárodního letu z Atlanty do Amsterdamu jsem přijal vizi stvořitelských zázraků, které se uvolňovaly po celé ploše kampaně. Po přistání v Mbeye jsem si povšiml, že město obklopují nádherné hory. Na mysl mi přišel verš: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné“ (Matouš 17:20).

Takovou víru jsem měl ohledně obyvatel Mbeyy. Věřil jsem, že pro Pána Ježíše není nic nemožné! Cestou z hotelu na plochu kampaně jsem doslova vibroval nadšením. Slunce jasně svítilo, vanul jemný větřík a lidé na plochu přicházeli ze všech směrů a zaplňovali ji. V duchu jsem si zpíval píseň: „To je ten den, který Pán nám dal.“ Jednoduše jsem věděl, že Pán dnes bude mocně jednat a přesně to se potom i stalo.

Tématem mého kázání bylo: „Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno.“ Je to mocné, zásadní, ale velice jednoduché poselství. Kázání jednoduchého poselství mívá zásadní dopad na životy lidí, které již nikdy nezůstanou stejné. Stojí to za to!

Zatímco za zástupem zapadalo slunce, viděl jsem tisíce rukou přijímat pozvání ke spasení. Když jsem vyhlašoval, že je jen jedna cesta ke spasení, kterou je Boží syn, Ježíš Kristus, díval jsem se shromážděným lidem přímo do očí. Z mé mysli a srdce už nikdy nezmizí vzpomínka na jejich krásné úsměvy a slzy, které jim stékaly po tvářích, když přijímali Ježíše. Tolik toužím po tom, aby se lidé setkali s Ježíšem! Nikdy se mi neomrzí pohled na lidi, kterých se dotýká Boží moc a jejich životy jsou na věky proměňovány jeho láskou.

Pak nastal čas modlit se za nemocné. „Bůh je ochoten a je i schopen,“ kázal jsem. „Když malomocný zavolal na Ježíše, on k němu okamžitě vztáhl svou ruku a malomocného člověka se dotknu. Muž byl okamžitě uzdraven. Otázka je, je Ježíš ochoten? A odpověď zní, že ano!“ Během kázání poselství o uzdravení bylo hmatatelně ve vzduchu cítit, jak v lidech Mbeyy postává víra.

Po modlitbách za nemocné přicházeli mnozí lidé svědčit o svém uzdravení.

K pódiu přiběhl mladý muž, který byl sedm let hluchý na obě uši, aby svědčil, že mu Pán úplně obnovil sluch. „Co pro tebe Ježíš udělal, synu?“ zeptal jsem se ho. Radostně zakřičel: „Sedm let jsem byl úplně hluchý, ale teď normálně slyším!“

Spolu se zástupem jsem zakřičel hlasité „HALELUJA!“ „Kdo tě uzdravil?“ zeptal jsem se. S rukama vítězně vztyčenýma směrem k nebi a rozzářeným úsměvem od ucha k uchu mladý Tanzánec zakřičel: „JEŽÍŠ JE UZDRAVITEL. To ON MĚ UZDRAVIL!“

S každým dalším dnem jako by Boží moc na evangelizační ploše dosáhla vyšší úrovně. Čtvrtý den proběhl „Večer Ducha svatého“ a cítil jsem puzení k tomu mluvit o tom, jak vypadá život člověka, který je plně vydaný Pánu – který o něm jen „neslyšel“, ale osobně se s ním setkal. Ten večer prožili lidé z Mbeyy hmatatelným způsobem Boží lásku. Všude kolem sebe jsem viděl lidi se slzami lásky, radosti a pokoje, které jim stékaly po tvářích.

Vlastně ani nevím, jak správně popsat svou radost z toho, když jsem viděl lidi proměněné Pánem! Lidé plakali, volali k Pánu, třásli se od hlavy k patě v Boží přítomnosti, byli uvolňováni z démonických pout. Toto je MOC evangelia Ježíše Krista!

Jaká čest a výsada být součástí Desetiletí dvojnásobné sklizně!

Žehnám vám z města Mbeya,
evangelista Gary Smith

Jak Gary ze srdce zpíval v Mbeye: „To je ten den, který Pán nám dal.“ Každý den, který nám byl dán, je Jeho dnem! A víte, co k tomu řekl Ježíš? „Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa“ (Jan 9:4-5).

Pracujme společně, abychom přinesli sklizeň do sýpek, dokud je den!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Peteren Vandenbergem a celým týmem CfaN)