Zprávu z tanzánského města Mbeya z kampaně Krista pro všechny národy „Operace Dekapole“ posílá hostující evangelista Daniel Garcia.

„Kázal jsem během druhého večera v tanzánské Mbeye. Na ploše kampaně panovala elektrizující atmosféra! Prožili jsme úžasný, radostný čas společného uctívání, po kterém jsem vstoupil na pódium. Kázal jsem jednoduché ale mocné poselství, založené na příběhu o Zacheovi. Tento příběh je vyjádřením Božího srdce ohledně obnovy lidského života – Bůh mění zlo v dobro. Zástup napjatě poslouchal, neboť je to velice poutavý příběh. Když jsem se dostal k místu, kde se se Zacheem setkává Ježíš a projevuje mu svou hlubokou lásku, všiml jsem si, že po celé ploše lidé pláčou dojetím zasažení krásnou odpouštějící Ježíšovou láskou.

Jasné poselství evangelia jsem zakončil naléhavou výzvou, aby lidé napravili své životy a uvedli věci do pořádku tím, že si zvolí Ježíše. Po celé ploše kampaně vyletěly do vzduchu ruce lidí, kteří mávali na znamení, že přijímají Ježíše za svého Spasitele!

Byl to večer plný podivuhodných, velmi speciálních zázraků. Zde je jen několik z nich:

  • Po pěti letech, co jistý muž nedokázal sám ani stát, začal chodit! Pocítil, jak mu během shromáždění prochází tělem moc a elektřina. Nejprve vstoupila do vrcholu jeho hlavy, pak sestupovala páteří tělem dolů až do nohou. Svědčil: „Cítil jsem v kostech moc. Dříve jsem nemohl ani stát, ale když jste se modlili, pocítil jsem, jak do mě vstupuje moc, která mě uschopnila se postavit.“ Na pódiu se rozhodl po všech těch letech samostatně poprvé vykročit a chodit. Když zástup uviděl zázrak, vybuchla v něm exploze radosti a nadšení z Ježíšova jednání!
  • Malý chlapec se vzácnou chorobou, která mu odčerpávala všechnu sílu z nohou poprvé v životě chodil. Uslyšel jsem Ježíšův hlas, který mi řekl, abych chlapce objal a řekl mu, že ho Ježíš uzdravuje. Pak jsem ho vyzval, ať chodí, a tehdy se stal zázrak. Chlapcova matka při pohledu na jeho první kroky dojatě plakala. Zástup skákal radostí, hlasitě křičel a vzdával slávu našemu Ježíši!

Po celou dobu shromáždění přicházeli na plochu kampaně další a další lidé. Po celé ploše byl hmatatelně cítit hlad lidí po setkání s Ježíšem. Náš Ježíš objímal lidi svou láskou, spasením, uzdravením a osvobozením – stejně jako to udělal pro zmíněného chlapce, jenž přijal své uzdravení.

Vzdáváme všechnu slávu Bohu!

Třetí večer byl velice mocný! Celé místo ovládla divoká vlna spasení a Boží moci, která uzdravovala nemocné a přinášela zástupům osvobození! Lidé odhazovali hole a berle! Mnozí uzdravení chodili poprvé od chvíle, kdy ochrnuli nebo přestali být schopní sami chodit!

Tématem evangelizačního poselství bylo Ježíšovo srdce, které po nás toužilo tak moc, že za nás náš Spasitel na kříži vylil svou krev. Jeho srdce je velice krásné a touží nás vytrhovat z našeho hříšného života. Prostřednictvím vyprávěných příběhů lidé pochopili, že Ježíšova krev je nejvyšším vyjádřením jeho neúnavné snahy a vytrvalé lásky, která nás touží na věky spasit a očistit. Po celém místě vzlétly do vzduchu ruce lidí, toužících přivítat do svého života Ježíše a vyznat ho svým Pánem a Zachráncem!

Naši uvaděči běhali po ploše z místa na místo, aby co nejvíce lidem pomohli prožít dotek Ducha svatého a svobodu od démonických útlaků tím, že je zavedou do modlitebního stanu. Je výjimečné pomyslet na to, že Ježíš má moc uzdravit a osvobodit lidi od toho, co lékaři nedokážou vysvětlit a s čím lidem nemohou pomoci!

Po celé ploše se začaly dít mocné zázraky. Zástup křičel radostí, kdykoliv byl někde někdo uzdraven. U pódia vznikla obrovská fronta lidí, toužících říci své svědectví!

  • Jedna paní nemohla chodit od roku 2014. Na shromáždění poprvé od té doby chodit začala!
  • Jiná žena také po mnoho let nedokázala chodit a nakonec na shromáždění chodila velice rychle a cítila se 100% dobře! Přišla s holí, ale řekla mi, že už ji nebude potřebovat. Zahodil jsem její hůl z pódia, protože byla absolutně uzdravena!!
  • Muž, který deset let nedokázal chodit, byl uzdraven a poprvé po mnoha letech sám chodil!

Zatímco lidé přijímali Ježíše za svého Spasitele, uzdravitele a osvoboditele, křičeli radostí, skákali a vesele tančili!!

Úplně cítím, jak moc Duch svatý miluje Tanzánii!!! Zažil jsem se zástupem speciální okamžik. Sešel jsem z pódia, abych se s lidmi objal. Chtěl jsem, aby věděli, jak moc je miluje Ježíš, a že každého z nich osobně objímá!!

Ježíš je tak dobrý!

V Kristově lásce,
Evangelista Daniel Garcia

Páni! Není to úžasné? Mé srdce skáče radostí! Většina lidí tohle neví, ale Daniel Garcia patří k našemu týmu v kanceláři Krista pro všechny národy v Orlandu! Jsou pro nás spolu s manželkou Eden požehnáním a jsme rádi, že s námi pracují.

Tato zpráva završuje svědectví hostujících evangelistů z červnové Operace Dekapole. Přátelé, toto je ale teprve začátek! Sotva startujeme! Radujeme se z desítek tisíc spasení a zázračných uzdravení, není to ale pokyn se usadit. Naopak zrychlujeme více než kdy dříve, tvrdě se tlačíme vpřed, abychom viděli, jak Bůh udělá letos ještě větší věci (a také v dalších letech).

Děkujeme, že čtete tyto mocné zprávy – modlili jsme se, aby vás požehnaly a povzbudily. Chceme, abyste věděli, že také vy máte podíl na stejné odměně za každou získanou duši a za každého uzdraveného!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN)