Pořád jsem ještě v údivu nad tím, co se stalo v Tanzánii během Operace Dekapole! Při pomyšlení na to, že se nám tak úspěšně podařilo uspořádat pět souběžně probíhajících evangelizačních kampnaí v pěti městech, je zjevné, že je to svědectvím Božího jednání!

Z Tanzánie přicházelo tolik skvělých zpráv, že vůbec nebylo v našich silách všechny je rozeslat během kampaní! Operace Dekapole sice již skončila, máme však pořád mnoho příběhů na sdílení, a tak vám postupně představíme všechny evangelisty CfaN, kteří během Operace Dekapole kázali. První zpráva je od evangelisty Davida Rotärmela, absolventa Bootcampu CfaN z roku 2020, který kázal během druhého a čtvrtého dne v Tundumě (kde jsem já kázal první večer).

Čtěte mocnou zprávu od evangelisty Davida Rotärmela z druhého a čtvrtého dne!

To, co se dnes večer stalo, navždy změnilo můj život jako evangelisty!

Mé poselství neslo název „Zvol si život!“. Vyzýval jsem v něm všechny přítomné, aby si DNES vybrali mezi životem a smrtí. Jak stojí v Deuteronomiu 30,19, Bůh nám dal na výběr mezi životem a smrtí, požehnáním a prokletím a naléhavě nás vybízí, abychom si zvolili život! Po výzvě na spasení se tisíce lidí rozhodly zvolit si život a cele své životy odevzdat Ježíši.

Po kázání evangelia jsem krátce vyučoval o uzdravování nemocných. Jakmile jsem se začal modlit za nemocné, začaly se po celé evangelizační ploše dít zázraky. Už jsem poměrně dost kampaní zažil, avšak toto vybočovalo a nepodobalo se ničemu, co jsem dosud zažil. Vypadalo to jako z videí CfaN, kde po celé ploše lidé zvedali do vzduchu berle a chromí začali chodit. Zástup šílel, křičel radostí a oslavoval mocné Boží činy. VŠUDE, kam moje oko dohlédlo, se děl zázrak za zázrakem.

Jeden muž vydával svědectví o tom, že měl před šesti lety mrtvici.
Jeden muž vydával svědectví o tom, že měl před šesti lety mrtvici. Od té doby nebyl schopen hýbat paží a nohou. Řekl, že se ho Ježíš během večera dotknul a předváděl, že teď může opět svou paží i nohou volně pohybovat! Tančil, skákal a chválil Ježíše.
Jedna paní svědčila, že od roku 2002 nemohla chodit.
Jedna paní svědčila, že od roku 2002 nemohla chodit. Nedokázala se ani postavit. Dnes večer se náš uzdravitel Ježíš dotkl jejích nohou a začala opět chodit!

Ve vzduchu bylo nadšení a radost, které je nemožné popsat slovy. Zázraky se děly dokonce i po našem odjezdu z evangelizační plochy! Zatímco jsme seděli u večeře, přišel náš pomocný ředitel kampaně Thomas (z Keni) a vyprávěl nám, že právě přichází z evangelizačního pole, kde modlitební týmy neustávají v modlitbách za lidi a nepřestávají se dít zázraky.

Během čtvrtého večera evangelizační kampaně se modlíme za to, aby lidé přijali křest v Duchu svatém. Již před odjezdem na plochu evangelizační kampaně jsem v sobě pociťoval velikou naléhavost a Ježíšovu hlubokou touhu vylévat svého Ducha způsobem, jaký Tunduma nikdy dříve nezažila.

Kázal jsem mocné poselství, které kázával evangelista Reinhard Bonnke nazvané „Zákon spasení.“ Skutečně na něj reagovaly tisíce lidí, které své životy odevzdávaly Pánu. Evangelizační plochu zaplavila hmatatelná Boží přítomnost.

Po výzvě ke spasení jsem měl ještě krátké vyučování o křtu v Duchu svatém a opět jsem mluvil o tom, jak naléhavě ho potřebujeme. Bylo cítit, jak v zástupu stoupá očekávání. Několik minut jsme společně zpívali „Haleleuja“, dokud jsme veškerou pozornost neupřeli na JEŽÍŠE. Za úplného ticha začala plochu naplňovat vzácná Boží sláva. Jako probublávající jaro pomalu vybuchla v čerstvý dotek a naplnění Duchem svatým. Za několik minut námi mocně otřásala moc Ducha. Je těžké slovy vyjádřit, jaké to je, když se Duch svatý projevuje jako mocný nebeský hurikán!

Pod tak mohutným, hmatatelným pomazáním, které se projevovalo po celé ploše, jsme se pak modlili za nemocné a byli svědky úžasných zázraků:

  • Jistá žena před deseti lety upadla, zlomila si mnoho kostí a nemohla od té doby normálně chodit. Teď nejen chodí, ale bez pomoci vylezla po schodech na pódium, chválila Pána a mávala ve vzduchu holí, kterou už nebude potřebovat.
  • Matka, která krátce po sobě absolvovala těhotenství s dvojčaty a trojčaty po dobu dvaceti let trpěla velkými obtíži se zády. Prohlásila, že ji Ježíš uzdravil a poprvé po dvou desetiletích se ohnula až k zemi! Zástup šílel radostí, když se mě snažila honit po pódiu.

Zní to jako příběhy z probuzení z dávných časů – díky Bohu se ale nestaly před stovkami let. Dějí se právě tady a teď v tanzánském městě Tunduma. Boží království se zde rozpíná. Takové věci dokáže udělat jedině Ježíš!

Stejně jako se tento region otřásá a tisíce životů po skončení kampaně nezůstanou stejné, změnil tento týden navěky i můj život jako evangelisty.

Mnoho požehnání z pole zralé sklizně v Tundumě,

David Rotärmel

Haleluja! Jediný způsob, jak se nám podařilo uspořádat pě souběžně běžících evangelizačních kampaní je skrze aktivní násobení dělníků na Evangelizačním Bootcampu CfaN. Zároveň bychom toho nikdy nedocílili bez vás, našich věrných partnerů, kteří se za nás modlíte a zasíváte do naší služby! DĚKUJEME, že nám pomáháte tyto věci uskutečňovat! Máte odměnu v nebi za tisíce spasených duší prostřednictvím Operace Dekapole! Vyhlížejte další vzrušující zprávy od evangelistů CfaN z Operace Dekapole!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peteren Vandenbergem a celým týmem CfaN)