Svědectví

Uzdraven v jediném okamžiku

Život se může v okamžiku změnit. Když se Michael Nkizu dva týdny po nehodě probudil, zjistil, že nemůže chodit ani pracovat. Jeho dny, kdy byl učitelem a fotbalistou, byly sečteny. Jakmile však spatřil billboardy s reklamou na Velkou evangelizační kampaň CfaN, v jeho srdci se rozhořela víra. Věděl, že se tam nějak musí dostat...