Poselství o vzkříšení

Velikonoční neděle

Většina z nás je v těchto zvláštních časech odkázána na naše domovy. Možná, že ani vy dnes nemůžete jít do církve. Ale víte co? Dnes je pořád den vítězství! Oslavujeme vzkříšení života, které je v Ježíši, protože on vstal z mrtvých!

Připravili jsme pro vás toto speciální velikonoční video, abychom vás dnes požehnali, ať už jste kdekoliv. Chceme, abyste věděli, že patříte k rodině CfaN a že se za vás denně modlíme.

Ať Pán dnes požehná vás i vaši rodinu, zatímco pozvedáte váš zrak k Beránkovi, který žije a sedí na svém nebeském trůnu.

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN