Svědectví

Vozíčkář na vlastních nohou!

Jak slavný projev Ježíšovy moci! Na kampani Krista pro všechny národy v Kasamě v Zambii vstal z vozíku muž, který byl na něj upoután po třináct let. Nyní opět chodí. Boží moc cítili všichni od shromážděného zástupu přes evangelistu až po služebníky a uvaděče. Ti všichni v údivu sledovali zázrak, kdy muž opustil vozík a po svých přišel na pódium svědčit. Halleluja!