Svědectví

Oslepen válkou – uzdraven Ježíšem

Uctíváme stejného Ježíše, který plakal, když Lazar zemřel, a pak ho přivedl zpět k životu. Je to ten samý Ježíš, který spěchal za Jairem, kterému umírala dcera. Tentýž Ježíš, který vyhledal ženu, jež se dotkla lemu jeho šatů a zoufale se snažila zbavit svého mnohaletého trápení. Bylo mu jedno, že je „nečistá“. Tentýž Ježíš, který slepému muži přiložil bláto na oči, navzdory tomu, že právě byl šabat. Ježíš byl pohnut soucitem, když všude kolem sebe viděl utrpení. Neměl s lidmi však pouze soucit. Pokaždé pro ně i něco udělal!

Právě proto kážeme „evangelium moci“ – dobrou zprávu, která je dosvědčována Boží mocí skrze zázračná uzdravení, osvobození a proměny lidských životů. Ježíš je totiž stále stejný! Jeho moc během staletí nikam nezmizela a nevyprchala. Jeho soucit s námi se nezměnil.

Dnes se s vámi chci podělit o jedno svědectví, o zázračný okamžik, který jistému muži navěky změnil život…

Kampaň Dekapole v Zambii je na spadnutí a blíží se také naše Velká evangelizační kampaň, která v listopadu proběhne v Ghaně. Pomůžete nám přinášet lidem nadále dobrou zprávu o Ježíšově spasení a soucitu, jaký prokázal Williamovi? Velice vám děkujeme a vážíme si každého vašeho příspěvku naší službě.

Váš ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(s celým týmem CfaN)