Pointe-Noire, Republika Kongo

Pointe-Noire je přístavní město s okolo 800 000 obyvateli. Počítáme-li i jeho předměstí, žije v něm více než 1 milión lidí.

Název města, Pointe-Noire (černý bod), vychází z dávné minulosti, kdy portugalští průzkumníci v roce 1484 spatřili z moře vyčnívat černý skalnatý útvar místního poloostrova. Od té doby se této skále říká Ponta Negra a stala se význačným orientačním bodem pro námořní cestovatele. V roce 1883 zde byla ustanovena malá rybářská vesnice, stvrzená smlouvou mezi Francouzi a místními domorodci.

Modlitební požadavky

Modlete se, prosím, spolu s námi za:

 • dobrou propagaci i spontánní šíření informace o kampani mezi lidmi
 • odstranění každé překážky, která by lidem bránila v účasti
 • duchovní jednotu všech spolupracujících místních církví, pastoů a vedoucích
 • přízeň místních autorit, úřadů, politiků, médií, atd.
 • trénink obrovského množství místních poradců a uvaděčů
 • práce jednotlivých místních výborů, zodpovědných za přípravu kampaně (propagace v rozhlase, přímluva, organizace a mnohé další)
 • technický tým – příprava a provoz pódia, aparatura, velkoplošné LED obrazovky, generátory, zvukové věže, osvětlovací systémy, atd.
 • ochrana a bezpečí našeho týmu, místních pomocníků a všech návštěvníků shromáždění
 • zdraví (ochrana před malárií a jinými tropickými chorobami)
 • dobré počasí (bez deště, silného větru nebo přílišného vedra)
 • desítky tisíc opravdových, hlubokých, trvalých obrácení, které lidem změní životy
 • uzdravení, divy a znamení potvrzující kázání Božího slova
 • osvobození lidí, kteří jsou svázáni animismem, čarodějnictvím, kouzly, uctíváním předků, okultismem a jinými silami temnoty
 • aby co nejvíce lidí přijalo mocné naplnění Duchem svatým
 • následná péče o nově obrácené, aby si noví křesťané rychle našli duchovní domov v dobré místní církvi ve své oblasti

Velice vám děkujeme za vaši pomoc!

Afrika bude spasena!

Dary

 


Děkujeme vám za veškerou vaši podporu!