Zasvěcení studentů CfaN

Získáváme mladší generaci pro Krista

Během posledních dvou týdnů zasvěcení studentů Bootcampu CfaN jsme byli svědky 203 838 spasení! Haleluja! Studenti Bootcampu jsou v Západní Africe a kážou po vesnicích z evangelizačních kamiónů, evangelizují na tržištích a ulicích a prostřednictvím dětských kampaní!