Ishino svědectví

„V mém nitru se odehrál zázrak!“

Její nový křesťanský život započal během kampaně v Cotonou, Beninu (5.-9. prosince 2012

Isha Deanová (28 let) se podobala jiným mladým ženám svého věku. Toužila najít někoho, kdo by jí miloval, a zažívat šťastný, plnohodnotný život. Postupně ale zbloudila, protože tyto věci hledala na špatných místech. Její život začaly formovat alkoholové dýchánky a nemorální životní styl, které se staly levnou náhražkou opravdové spokojenosti, kterou ve skutečnosti hledala.

„Takový byl můj život: večírky, pití a sex. Dělala jsem to večer za večerem ve snaze opět zažívat pocity štěstí. Taková byla moje představa o zábavě,“ říká Isha. 

Zpočátku si Isha svůj volný životní styl užívala. Nezáleželo jí na tom, s kým právě chodí – zda je daný muž mladší či starší, zda je ženatý nebo má děti.  Její životní styl ji však brzy připravil o peníze, a tak začala Isha od mužů, s nimiž spala, požadovat peníze – jen aby je utratila na příštím večírku. Její život postrádal smysl a po čase si začala uvědomovat jeho prázdnotu. 

Náboženství jí nenabízelo žádnou naději. Její muslimský otec rodinu dávno opustil a křesťanská víra matky jí nijak neoslovovala. Citová prázdnota v Ishině srdci se stále více prohlubovala.

 „Čím více večírků jsem navštívila a s čím více muži se vyspala, tím více jsem toho litovala,“ řekla CfaN. „Po čase už se mi vůbec nechtělo nikam chodit a raději jsem seděla sama doma.“

Potom se rozhodla – sama dodnes neví proč – navštívit evangelizaci Krista pro všechny národy v jejím městě. Již prvního večera se v ní začalo probouzet srdce. Když viděla a slyšela, jak se všude kolem ní dějí zázraky, něco se v ní ozvalo.

„Uviděla jsem, jak lidé skáčou radostí a křičí: ‚Já můžu chodit!‘ ‚Já vidím! Já vidím!‘ Ani jsem tomu nedokázala uvěřit! Pomyslela jsem si: ‚Tak Ježíš dokáže dělat tak mocné zázraky? To je nádherné! To je nádherné!‘“

Znamení a divy otevřely Ishino srdce vůči evangeliu. Uvědomila si, že jí Ježíš nabízí odpuštění, uzdravení, naplnění, radost a opravdový život. Toho večera se v zástupu více než 100 000 lidí odehrál v jejím nitru zázrak. Isha se z celého srdce modlila, aby jí Ježíš odpustil její hříchy. V tom okamžiku poznala, že jí Bůh odpustil a vše se začalo měnit. Isha se odvrátila od svého starého způsobu života a začala žít s Ježíšem. Postupně rostla ve víře a její život se dramaticky měnil.

„Dříve jsem chodila do klubů, tančila, pila, kouřila a smilnila. Teď už to nedělám! Jsem svobodná! Ježíš mě osvobodil!“

Isha je teď vdaná a vychovává děti s mužem, který ji miluje. Její život se od základů změnil. Na vlastní kůži zažila absolutní pravdivost Ježíšových slov: „Jestliže vás Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní“ (Jan 8:36) a „já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost“ (Jan 10:10).

Dnes má jednoduché poselství pro každého, kdo jí chce naslouchat:

Pokud si myslíte, že se nemůžete změnit, a že vám Bůh nikdy neodpustí, chci, abyste věděli, že vám odpustí a úplně vám změní život!

Isha Deanová 

 

CfaN bude nadále kázat evangelium Ježíše Krista v Africe i na jiným místech světa, aby lidé – milióny lidí – přijali obnovu, nový život a nové nasměrování.

Děkuji vám za vaše modlitby a finanční podporu. Vaše pomoc je zásadní pro naši práci, kdy lidem jako je Isha představujeme Ježíše Krista.

Váš v Kristově lásce,

Daniel Kolenda
evangelista