Oslava života a odkazu Božího muže

Dnes vzdáváme hold evangelistovi Reinhardu Bonnkemu

Reinhard spolu se svou ženou Anni žili svůj život zcela oddáni Bohu a zvěstování evangelia Ježíše Krista.

„Velké poslání je váš úkol. Jestliže patříte Ježíši, Bůh vám připravuje „pódium“, ze kterého budete kázat. Přivede vám zástup – velký či malý, jednu ztracenou duši nebo zoufalý zástup miliónů. Na tom nezáleží. Poselství zůstává stejné. Znáte-li Ježíše, znáte jej stejně dobře jako já. Teď spolu běžíme bok po boku. Tady je váš kolík. Vezměte si ho a běžte svůj závod!

Vidíte den probuzení, který leží před vámi? Plamen probuzení se rozhořel na jižní polokouli v zemích bývalého třetího světa. Nyní přeskakuje do Indie, Číny a na oceánské ostrovy. Kristus se prochází zemí. Náboženské síly mu nedokážou vzdorovat. On je naším poselstvím.

Posměvači se ptají, proč africká sklizeň neprobíhá také v Evropě nebo Americe. Odpovídám: proč by nemohla? Půda není nikdy příliš tvrdá. Afrika po dvě dlouhá staletí nevydávala úrodu, ačkoliv do ní zasévali semínka ti největší z Božích služebníků. Temný kontinent byl pohřebištěm křesťanských pracovníků, byl tvrdší půdou, než je současná Amerika či Evropa. V naší generaci jsme ale zažili příchod přílivové vlny do Afriky – a také do Jižní Ameriky a Orientu. Jestliže mohl přijít příliv Ducha na tato místa, může právě tak povstat jako mocné tsunami a přehnat se ještě jednou přes Ameriku a Evropu. Věřím tomu. Odvažte se věřit spolu se mnou.“

Země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. (Izajáš 11,9)

citát převzatý k knihy evangelisty Reinharda Bonnkeho, „Život v jednom ohni“.

Velice nám chybí. My všichni zde v Kristu pro všechny národy pod vedením evangelisty Daniela Kolendy pokračujeme v kázání jasného poselství evangelia na kampaních v Africe i po celém světě a v přivádění miliónů lidí ke spasení.