Elizabeth J., Nigérie

Nedokážete si představit, čím jsem procházela – bylo to peklo

Po dobu osmnácti let trpěla Elizabeth J. úpornými bolestmi břicha. Bolest byla velice intenzivní a čas od času ji po celé dny poutala na lůžko – někdy i na dobu několika týdnů. V roce 1998 byla dva týdny hospitalizovaná v nemocnici a nebyla schopná vůbec jíst. Její rodina byla smířena s tím, že zemře. Ze zoufalství se Elizabeth se svým manželem rozhodli utratit všechny své peníze za konzultace s knězi voodoo i lékařskou a nemocniční péči.

Jednoho dne, po další návštěvě nemocnice, společně uslyšeli zvuk z nedaleké kampaně CfaN, kde kázal evangelista Reinhard Bonnke. Rozhodli se, že na ni zajdou, aby se podívali, co se tam děje. Elizabeth o tom vypráví svými slovy…

„Když jsme přišli, kazatel právě říkal: ‚Ježíš tě miluje a zemřel za tvé hříchy.‘ Pomyslela jsem si: ‚Páni!‘A pocítila jsem, jako by mě něco vnitřně udeřilo a řeklo mi: ‚Bude mi odpuštěno vše z prostředí, z něhož pocházím, i mé vlastní hříchy, které jsem spáchala!‘“

Elizabeth kázané poselství hluboce upoutalo. Při jeho poslechu přesně věděla, co musí udělat.

„Jednoduše jsem pocítila, že je to pro mě, pozvedla jsem své ruce a zvolala: ‚Bože!‘ Potom jsem poklekla a řekla: ‚Ježíši, tady jsem, tady jsem. Zachraň mě, zachraň mě!‘ V tu chvíli kazatel vyzval ty, kdo se chtějí narodit znovu, aby přišli k pódiu. Byla jsem tam první. Běžela jsem dopředu. Běžela jsem si pro spasení jak o závod!“

Druhý večer kampaně Elizabeth cítila puzení k tomu, aby šla znovu na shromáždění. Tentokrát se již radovala, tančila a tančila před Pánem a chválila ho za své nově nabyté spasení.

„Tys mě přijal, Bože!“, volala. „Dnes tě prosím o uzdravení.“ Jakmile ale kazatel začal mluvit, sevřela jí bolest břicha jako do svěráku.

„Bolest byla zpočátku malá, ale postupně rostla. Jakmile ale vyrostla, zakřičela jsem: ‚Ďáble, jsi lhář! Přišel jsi pozdě, protože teď už jsem v Kristových rukou!‘ V tu chvíli kazatel řekl, abychom si vložili ruce na místo, které nás bolí, a začali chválit Boha! Tím okamžikem bolest zmizela. Tehdy jsem byla uzdravena.“