Operace Dekapole

Kitwe, Zambie – Den 3

Třetí den kampaní „Operace Dekapole“ v Zambii (CfaN pořádá 5 kampaní v 5 zambijských městech - současně!) , navštívil evangelista Daniel Kolenda město Kitwe. Po kázání mocného evangelizačního poselství nazvaného Zákon spasení na výzvu reagovaly zástupy lidí, včetně mnoha dětí!

Evangelistka Roselyne Aaronová (absolventka Bootcampu), jedna z evangelistů působících v Kitwe (spolu s evangelistou Braidwoodem Rathbonem), o tomto večeru napsala: „Po celé ploše propukla erupce radosti, když jsme dnes večer spálili čarodějnické předměty, které lidé přinesli na evangelizační shromáždění. Ďábel byl v Kitwe nekompromisně poražen a čarodějnictví zde již nebude fungovat. Poté, co jsme spálili čarodějnické předměty, jsem se modlil za nemocné a po celé ploše se děly mocné zázraky. Jsem nesmírně dojatá ze všeho, co zde Ježíš dělá! Jsem velice poctěná a vděčná Ježíši za to, že smím být u toho a svými smrtelnými rty ustanovovat v Kitwe Boží království.“