Kigali, Rwanda

1 145 dětských kampaní v 9 týdnech

Výrok „Bůh otřásá Rwandou!“ výstižně popisuje, co se právě děje ve Rwandě. Evangelista Samuel Hörnle nám předal zprávu o týmu absolventů Bootcampu a Fire campů, kteří tam kážou evangelium. Během pouhých devíti týdnů proběhlo 1 145 kampaní, během kterých učinilo 695 699 mladých lidí rozhodnutí pro Ježíše!

Evangelista Samuel Hörnle nám napsal…

„Je pro mě obrovskou výsadou sledovat, jak se celá generace mění skrze Ducha svatého. Máme tolik dětí, které následují Otcovo volání, aby se vrátily domů. Tisíce dětí vyznávají Ježíše svým Pánem. Vidět to je jedním z největších privilegií naší doby.“

Radostí Krista pro všechny národy a evangelisty Daniela Kolendy je „plenit peklo a zalidňovat Nebe“ a my děkujeme Bohu za desítky tisíc lidí, kteří řekli Ježíši své "Ano!". Je to ovoce touhy evangelisty Daniela Kolendy vzdělávat evangelisty prostřednictvím evangelizačního výcvikového tábora Bootcamp a také naplnění snu evangelisty Reinharda Bonnkeho - vidět celou novou generaci evangelistů naplněných Duchem.

Zatímco evangelisté společně přinášejí úrodu do sýpek a zažívají dynamiku spolupráce a násobení, můžeme také my dosáhnout mnohem více, jestliže nás naši věrní přátelé a partneři budou i nadále podporovat svými modlitbami a finančními dary! Pokud se cítíte být vedeni k tomu, abyste zasévali do znásobených tisíců lidí, kteří uslyší evangelium, můžete tak učinit níže.

Prosíme, zachovejte naši službu a všechny naše evangelisty ve svých modlitbách. Ve Rwandě i po celém světě evangelisté vytrvale pokračují v práci!

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
s mezinárodním týmem CfaN