Biblické studie

Požehnaný Nový rok!

V průběhu příprav na vstup do nového roku jsme přemýšleli o tom, že Duch svatý nevidí čas jednolitě, v celé jeho délce, ale spíše ho zajímají konkrétní časové okamžiky, scény a události. Tím nejvýznačnějším „časem“ byla chvíle, kdy Ježíš přišel v podobě novorozeného dítěte na tuto zem. Okamžik, kdy se Ježíš narodil, kdy zemřel a kdy vstal zmrtvých – a ve skutečnosti každý okamžik Ježíšova života – nebyly marginálními historickými body, ale událostmi, které změnily věčnost. Nezáleží na délce časového úseku, ale na tom, aby v daném dni byl Bůh s námi. Jak napsal žalmista: Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde (Žalm 84:11).

„Mé časy jsou ve tvé ruce“ ... Udivuje mě, že odkazy v biblickém překladu NIV tento verš ze Žalmu 31:15 spojují s Jóbem 14:5, kde Jób říká: Jsou určeny jeho dny [dny člověka na zemi] , počet jeho měsíců je u tebe. Jób hovoří o celkovém počtu dní svého života, zatímco žalmista mluví o speciálních dnech. Vyznává, že mimořádné, speciální, dny jsou v Boží ruce, ať už se jedná o dny bolestivé nebo příjemné. Bůh má zaslíbení pro každou naši životní situaci. Dokáže zúrodnit tu nejtvrdší půdu a proměnit ji v nové stvoření.

Mistrovské dílo

Bůh dokáže zařídit, aby všechny věci spolu působily k dobrému“ (Římanům 8:28). Klíčovým slovem tohoto výroku je slovo „spolu“. Bez Boha bychom zažívali jen jednotlivé události, které nemají žádný celkový význam. Vypráví se, že Cromwellovi vojáci kdysi rozbili velká vitrážová okna církve. Vesničané posbírali střepy a okna opět zasklili. Výsledkem je atrakce, která vysoce převyšuje originál. Když se věci rozsypou na kusy, Bůh je svým zručným jednáním přiměje „působit k dobrému“, aby z kousků vznikl nový, lepší celek, než jaký byl ten původní. Bible je plná „úlomků“ – roztříštěných příběhů, zlomených životů a spletitých okolností, z nichž vzniká celek, který je Božím mistrovským dílem.  Bůh je Bohem všeho času, jakožto i specifických „dní“. Dokáže se zaměřit současně na detaily i na celkový obrázek. Dokáže propojit triviální události s velkými vítězstvími a vše spojit v ucelený jedinečný scénář našeho života.

Bez ohledu na to, co si zapíšeme do našich diářů, drží Bůh v rukou náš dlouhodobý kalendář. Jeho záměry převyšují naše momentální priority. Někdy jsme unavení, frustrovaní nebo netrpěliví. On však dokonale rozumí tomu, kde a kdy nás chce mít. V našich diářích máme své oslavy – narozeniny, výročí, večírky a svatební dny. Je úžasné, že také Bůh naplánoval do našich diářů své speciální události. Jediný den Božího navštívení dokáže změnit svět více než 36 500 dní (100 let), které si naplánujeme my sami. Pro Boha je skutečně „jeden den jako tisíc let“ (2. Petrův 3:8). Jediný den může být stejně efektivní jako tisíc let, jestliže se pro to Bůh rozhodne.

Stopy, které nás povedou

Ježíš vyprávěl příběh o zámožném farmáři, který se rozhodl odejít do důchodu a nedělat nic, než jíst a pít. Zapomněl se na věci dívat ve světle věčnosti. Příliš miloval své dny a nikdy nevolal k živému Bohu. Držel si život jen ve svých rukou, alespoň si to tak plánoval. Bůh mu však řekl: Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši (Lukáš 12:20). Bůh má vždy poslední slovo. Co se stalo, stalo se. Není možné vrátit Boží počítač zpět na včerejšek. Tok našich dní nelze vrátit, přepsat nebo opravit.

Roky našeho života sestávají z malých okamžiků, drobných událostí, spousty každodenních únavných povinností a starostí – trivialit našeho smrtelného života. Jestliže však každý detail každého dne vložíme do Boží ruky, jako obyčejnou hlínu, a budeme mu důvěřovat, nebudeme se stačit divit, co z ní dokáže vytvořit! On „činí všechno krásné ve svůj čas“ (Kazatel 3:11). Jsme průkopníci, kteří se vylodili na neznámém kontinentu, zvaném budoucnost. Avšak hle! Jsou zde stopy, které nás povedou! Pán času šel před námi, aby položil koleje, po kterých má jet náš vlak. Jestliže svůj zrak udržíme na Ježíši, nikdy se neztratíme.

Boží hodina

Rok 2018 bude dalším rokem úžasné sklizně. To je nepochybně Boží vůle. On je Pánem žně, která musí být sklizena před jeho návratem. Jsme povoláni k tomu, soustředit se na to, abychom zůstávali v plnosti moci Ducha svatého. Děkujeme vám za to, že děláte svou část a stojíte po boku službě Kristus pro všechny národy, jejíž srdce bije pro získávání duší pro Krista.

Požehnaný Nový rok 2018!

Na věky v Kristu,

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke

spolu s mezinárodním týmem CfaN