Šťastný Nový rok!

Mé přání pro vás na rok 2019

Na prvním místě bych vám rád počátkem roku 2019 popřál to, co považuji za nejdůležitější: z celého srdce vám přeji Boží přetékající požehnání pro každou oblast vašeho života, všechny vaše okolnosti a pro vaše blízké. Přeji vám rok, v němž se vám budou otvírat nové dveře a ve kterém budete speciálním způsobem okoušet Pánovu dobrotu, nově a hlouběji než jste ji kdy znali do té doby.

V té souvislosti vás chci povzbudit k tomu, abyste nám dávali vědět o vašich osobních modlitebních požadavcích – poštou, e-mailem nebo prostřednictvím našich internetových stránek. Velice rádi se za vás budeme modlit. Je to náš způsob, jak vám můžeme vyjádřit naši hlubokou vděčnost za vaši podporu, přímluvy a sdílení naší vize.

Ještě jedno přání je pro mě velice důležité. Z celého svého srdce se usilovně modlím za to, aby byl tento rok opět rokem Pánovy fenomenální sklizně! To bylo vždy tlukotem srdce CfaN!

Když se ohlížím zpět za rokem 2018 – který skončil teprve před několika hodinami – jsem za něj velice vděčný. Byl to úžasný rok. Opět jsme mohli mnoha lidem v Ježíšově jménu vyhlásit evangelium. Byli jsme svědky obrácení stovek tisíc lidí, kteří přijali Ježíše za svého Pána a Spasitele, byli uzdraveni, osvobozeni a naplněni Duchem svatým. Řeknu to ještě jinak: vloni jsme byli svědky ovoce, jehož plody spatříme i na věčnosti.

Rok 2019, který teď leží před námi, je dalším obdobím milosti. Chceme v něm maximálně využívat každou příležitost a „vykupovat čas“, jak nás Pavel vybízí v Efezským 5,16. Chceme se vší silou tlačit vpřed a vidět africký kontinent – a celý svět – stále více ovlivněný a proměněný evangeliem Ježíše Krista.

Pokud nás znáte, víte, že vždy přemýšlíme ve velkém, stanovujeme si velké cíle a nenecháme se zastrašit žádnou výzvou. Nezastaví nás ani finanční potřeby nebo příliš mnoho práce. „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy“ (2. Korintským 6,2).

Na rok 2019 jsme naplánovali řadu menších setkání, shromáždění, událostí a konferencí – včetně konference „Fire19“ v Hamburku, která bude opravdovým milníkem. Pokud se jí chcete zúčastnit, je třeba, abyste to plánovali s předstihem. Zároveň se letos chystáme uspořádat Velké evangelizační kampaně v následujících městech:

  • Togo
  • Benin
  • Mozambik
  • Etiopie

Letos proběhne i další „Awakening Europe“, tentokát ve Vídni, nový výlet do Izraele, další běh „Školy evangelizace“ atd., atd., atd. ...

Kampaň v Lomé, Togo začne již za několik týdnů a náš technický tým se již brzy vydá na cestu, aby na místo dopravil technické vybavení a nachystal evangelizační plochu. Někdy se vám to může jevit jednoduše, když se díváte na fotografie z našich afrických kampaní, ale po pravdě řečeno je pokaždé zapotřebí zázraku k tomu, abychom – často v tristních podmínkách – vše včas nachystali na kázání evangelia. Nejde jen o to, že tým čekají překážky cestou na kampaň – jistě si vzpomínáte na cestovatelský blog o cestě do Brazzaville v květnu 2018 – ale i stavba pódia a příprava plochy s sebou mnohdy přinášejí velké výzvy. Často se musíme vypořádávat s nevyhovující, bahnitou půdou, čelíme technickým problémům kvůli počasí, útokům na zdraví členů týmu a bojům o získání všech potřebných povolení. Každá výzva je přitom jedinečná a musíme se s ní poprat novým způsobem. Pán nás však pokaždé vším provede a upevní ve své milosti. Učiní to i během každé další kampaně, která je před námi! 

Jak vidíte, v roce 2019 budeme mít spoustu práce! Nepřestáváme se tlačit vpřed s naplňováním úkolu, který jsme od Pána přijali. Společně s vámi se radujeme ze všech vítězství pro Boží království, která jsou před námi.

V tomto duchu vám přeji Šťastný Nový rok!

Váš,

Daniel Kolenda

s pozdravy od celého mezinárodního týmu CfaN