Harare

Nemocné uzdravujte!

Na každé naší kampani zažíváme realitu toho, že Boží slovo je i dnes stále pravda!

V Matouši 10:7-8 čteme:  „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“

V tomto klipu vidíte, jak se tyto verše stávají realitou pro obyvatele Harare, kteří svědčí  o uzdraveních, která od Pána přijali!