„Rozlučková kampaň Reinharda Bonnkeho“ – Lagos, 4. den

Křest Duchem svatým a ohněm

Sobota byla vskutku „dnem Ducha svatého“! Od brzkého rána, kdy probíhalo poslední setkání Konference ohně, až do pozdního večera na shromáždění velké kampaně obýval střed pódia oheň a moc Ducha svatého

Před kázáním evangelisty Reinharda Bonnkeho na posledním setkání Konference ohně nazvané „Předání pochodně“ představil reverend John Darku Reinhardovu novou knihu „Duch svatý: Jsme hořlaví nebo ohnivzdorní?“ Všichni účastníci konference knihu dostanou, jakmile bude zásilka uvolněna z přístavu. Evangelista Bonnke se potom sdílel o tom, že pochodeň CfaN již byla předána Danielu Kolendovi. Přesto ho zavolal a modlil se za speciální uvolnění Božího požehnání na toto nové období práce CfaN.

Evangelista Bonnke začal své poselství v Matouši 3:11: On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. Vysvětlil, že řecké slovo „baptizo“ pochází z branče barvení textílií a vyjadřuje, že jestliže látku ponoříme do barviva, převezme na sebe jeho vlastnosti. Stejně je to s Ježíšem. Když jsme do něj ponořeni, přebíráme jeho vlastnosti.

Sdílel se i o proroctví, které pro toto shromáždění přijal: „Tvá služba je jako ohnivý vůz Božího království. Duch svatý na něj chce nastoupit a převzít jeho řízení. Chce obnovovat další a další ohnivé vozy.“

Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Peter Vandenberg a John Darku se modlili za vylití Ducha svatého a předání pochodně. Pověřili delegáty konference k tomu, aby nesli evangelium všem zemím Afriky. Lidé to přijali s velikou radostí a následně se celý velký shromážděný zástup za to intenzivně modlil.

S blížícím se začátkem večerního shromáždění sílila v zástupu intenzita očekávání. Zástup v porovnáním s předchozím večerem opět velice narostl. Stovky tisíc lidí pozvedly své hlasy v oslavné chvále a vítězně tančily, zatímco byly v barelech páleny okultní předměty.

Evangelista Daniel Kolenda kázal ohnivé poselství z Lukáše 9. Vtáhl posluchače do příběhu Zachea, muže, jehož emocí se Ježíš hluboce dotkl, a který zároveň slíbil odškodnění všem, které okradl. Daniel zdůraznil, že pro získání Božích požehnání je důležitá náprava života. Musíme dát do pořádku vše zlé.

Když tisíce lidí reagovaly na výzvu ke spasení, Daniel zdůraznil důležitost toho, aby noví křesťané rychle zakotvili v církvích. Byla to slavná obrácení, večer však ještě nekončil.

Přišel čas, aby opět promluvil evangelista Reinhard Bonnke na základě Skutků 1:8: „... přijmete moc ...“ Naše lidská síla nestačí! Ježíšova krev nás učinila hodnými přijmout Ducha svatého a my se k němu s vírou vztahujeme, abychom tento vzácný dar přijali. Jakmile se začal modlit ze křest v Duchu svatém, stovky tisíc shromážděných lidí začalo hlasitě křičet „haleluja, haleluja“! Boží Duch se pak mnoho minut procházel zástupem a po celé ploše zapaloval lidi intenzivním modlitebním ohněm a duchovními jazyky.

Další požehnání následovalo, když se Daniel Kolenda modlil za nemocné a přijal slovo poznání pro neplodnou ženu trpící vředy. Po krátkém uctívání vyzval lidi, aby se zkontrovali a zjistili důkaz svého uzdravení. Mnoho lidí mávalo na znamení, že byli uzdraveni. Někteří přišli dopředu vydat svědectví.  

  • Matka přivedla svého dospívajícího syna. Řekla nám, že před léty měla problém s těhotenstvím, prošla operací a lékaři jí řekli, že její lůno bylo zničeno. Před mnoha lety se na evangelizační kampani Reinhard Bonnke modlil za ženu, která nemůže mít děti. Dnes nám představila svého vzácného syna.
  • Jeden muž vyprávěl, že byl diagnostikován angínou pektoris a po dobu pěti let trpěl nepřetržitou bolestí na prsou. Dokonce jel pro lékařskou pomoc až do Ghany, ale nic nepomáhalo. Během modliteb ho veškerá bolest opustila.
  • Jiný muž měl vřed a již tři měsíce musel brát třikrát denně léky. Dnes léky nepotřeboval. Byl úplně zbavený bolestí.
  • Žena měla cystu na břiše. Po čtvrtečních modlitbách jí bolesti opustily. Včera šla do nemocnice na vyšetření a lékaři po ní nenalezly žádné stopy.

Předchozí shromáždění můžete shlédnout na našich stránkách a účtech YouTube.

Livestream na cfan.eu

 

 

Neděle je závěrečným večerem této evangelizační kampaně a evangelista Reinhard Bonnke na ní bude kázat své poslední kázání na africké půdě. Připojte se k nám a sledujte tuto historickou událost.

Sledujte nás! To nejlepší je před námi!

Na věky s vámi v Ježíši,

Váš tým CfaN