„Rozlučková kampaň Reinharda Bonnkeho“ – Lagos, 3. den

Moc Ježíšovy krve

V pátek ráno začal druhý den Konference ohně silným poselstvím evangelisty Reinharda Bonnkeho o moci Ducha svatého. Povzbudil zástup tisíců shromážděných, aby v sobotu přišli s očekáváním a přijali Ducha.

Po tomto povzbudivém kázání promluvil reverend Peter Vandenberg na základě příběhu Jonatana, syna krále Saula. Vyzval publikum k tomu, aby lidé jednali ne na základě toho, co vidí, ale na základě toho, čemu věří, důvěřovali Božímu zaslíbení a byli aktivní.

TIP: Click on the image below to view full size

Než začalo večerní shromáždění, nadšení rostlo a na plochu přicházelo o mnoho desítek tisíc lidí více, než předchozího večera. Evangelista Daniel Kolenda přinesl strhující poselství o moci Ježíšovy krve a když pak začal zpívat některé skvělé staré písně na to téma, dav začal spontánně uctívat.

Daniel Kolenda kázal o čtyřech věcech, které pro nás Ježíšova krev dokáže udělat:

  • Očišťuje nás od veškerého hříchu (1. Janův 1:9)
  • Uzdravuje nás (Izajáš 53)
  • Ochraňuje nás (Exodus 2)
  • Vykupuje nás (Skutky 20)

Když dal na konci poselství křišťálově čistou výzvu ke spasení, tisíce vzácných lidí zvedly ruce a sklonily hlavy v modlitbě odevzdání. Zatímco vyškolení dobrovolníci napříč zástupem pomáhali nově obráceným lidem, řekl nám vedoucí afrických kampaní John Darku, že za poslední dny lidé přinesli na evangelizaci spoustu okultních předmětů. Když byly zapálené dva barely plné amuletů, model a dalších předmětů, zástupy mocně jásaly.

Evangelista Daniel Kolenda se potom vrátil na pódium, aby napomenul kletby všech zlých duchů v oblasti. Jednoho po druhém vyjmenovával a lámal je. Potom zlomil ducha nemoce a vyvolával jednotlivé nemoce k uzdravení.

Někteří lidé přišli dopředu, aby vydávali svá svědectví:

  • Mladá žena vyprávěla o svém uzdravení z žaludečního vředu a ukazovala, jak si své uzdravení otestovala.
  • Nějaký muž popisoval, jak ho 11 let trápili zlí duchové. Jeho rodina pro něj hledala pomoc v mnoha městech, dnes večer byl ale osvobozen a vrátila se mu zdravá mysl.
  • Dopředu přišel otec dvou dětí. Jeho syn byl hluchý na levé ucho a na shromáždění byl uzdravený.

Podívejte se na kázání a svědectví na našich internetových stránkách a našem účtu na YouTube.

Livestream na cfan.eu

Livestream na Facebooku

Livestream na You Tube

 

 

 

Sobota ráno je závěrečným dnem Konference ohně, na níž se evangelista Reinhard Bonnke bude modlit za naplnění Duchem svatým jejích delegátů. Večer bude kázat evangelista Daniel Kolenda o Duchu svatém a modlit se za křest v Duchu svatém pro celé shromáždění. Nenechte si tyto bázeň budící okamžiky Božího pomazání ujít a sledujte náš livestream!

Neděle je závěrečným večerem. Evangelista Reinhard Bonnke bude kázat a modlit se za Boží požehnání pro Lagos, Nigérii a všechny účastníky kampaně na evangelizační ploše i na sociálních médiích a livestreamu po celém světě.

Sledujte nás! To nejlepší teprve přijde!

Na věky s vámi v Ježíši,

Váš tým CfaN