5. listopad 2021

Den modliteb za Afriku

Připojte se k frankfurtskému týmu CfaN a modlete se 5. listopadu za Afriku. Oddělujeme tento den k přímluvám, abychom africké národy vykoupali v modlitbách – od Kapského Města až po Káhiru!

Ať už se na základě Pánova vedení budete modlit jen za jednu zemi nebo za mnoho z nich, modleme se spolu, ať se v každém národě uskutečňuje Boží vůle. „Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání“ (Job 12,23). Ať se neděje naše, ale jeho vůle!

Zavažte se modlit za Afriku

Od 8:00 (frankfurtského času) zasvětíme každou hodinu dne určitému regionu afrického kontinentu. Vyberte si jeden či více časových úseků a zavažte se spolu s námi modlit za probuzení, jaké Afrika dosud nezažila. Několik dní předem obdržíte e-mail s připomínkou vašeho závazku.

Připojte se k nám živě 5. listopadu

Den modliteb za Afriku zahájíme mocnou společnou modlitbou v 8:00, kterou budeme živě přenášet z naší kanceláře CfaN ve Frankfurtu (pouze v němčině a angličtině). Připojte se k tomuto přenosu a propojte se s tamními členy našeho týmu CfaN. Sjednotíme tak naše srdce a ducha pro začínající den přímluv. Živý přenos z tohoto dne najdete na naší facebookové stránce: 

facebook.com/cfaneu

Na konci dne, během závěrečného modlitebního setkání, budeme livestream vysílat ještě jednou, a to od 17:30 do 18:00.

Budu se modlit!

Modlitební kalendář

Nejste si jistí, jak se modlit?

Modlitební témata

Noví evangelisté

Modlete se, aby v každém městě a regionu povstali noví evangelisté. Modlete se za to, aby je církve vytrénovaly a vyslaly a za zaopatření pro jejich služby.

Jednota mezi církvemi

Existuje bezpočet denominací, ale jen jedno Kristovo tělo. Modlete se za jednotu mezi křesťany, kteří budou společně pracovat na rozšiřování Božího království.

Obnova a ochrana před přírodními katastrofami

Řadu zemí Afriky stihují opakované suchopáry, záplavy a jiné přírodní katastrofy. S velkými obtížemi pak hledají prostředky na obnovu. Modlete se za postižené oblasti a jejich vlády.

Dobré vlády

Modlete se za ukončení korupce a chamtivosti vládních činitelů a za to, aby v jednotlivých zemích povstali dobří vedoucí, kteří budou své země posouvat dopředu. Modlete se, aby se na místa autority dostávali křesťané a umožňovali volné kázání evangelia.

Uprchlíci

Ať už jsou důvodem válečné konflikty nebo ekonomické potíže, Afrika je světadílem lidí, kteří jsou v pohybu a hledají bezpečí a lepší budoucnost. Modlete se za uprchlíky a za země, které jim poskytují azyl.

Pokoj a stabilita

Každá země, která je stižená válkou, ať už občanskou nebo proti jiné zemi, brzdí svůj rozvoj a hůře se získává pro Ježíše. Modlete se za konec válek a skutečný, trvalý pokoj pro každé místo, které je v současnosti zmítáno nepokoji.

Ekonomické potíže

Všechny africké země čelí příšerné nezaměstnanosti a chudobě. Modlete se za nové období ekonomického růstu, investice prosté korupce, nová pracovní místa a příležitosti ke vzdělání.

Mladí lidé

Více než 60% obyvatel Afriky tvoří lidé mladší 18 let. Modlete se, aby děti a dospívající poznali Ježíše již v útlém věku a stali se pro svou generaci smělými kazateli evangelia.