Samův příběh

Z vězně kazatelem

Ježíš mění lidské životy. Jakmile se ho někdo rozhodne následovat, neznamená to jen konec jeho starého života, ale i začátek života úplně nového. Člověk, který zažije opravdové znovuzrození, si nemůže pomoci a musí to vykřičet do celého světa. Když se ti, kdo přijali spasení, stanou nositeli dobré zprávy, dochází k mocnému násobnému efektu.

Dnes s vámi chci sdílet příběh, na kterém je vidět, jak velký vliv mají vaše dary poskytované CfaN na životy jednotlivců a jak napomáhají růstu Božího království. Je to příběh muže, jehož život se zdál být ztraceným případem. Příběh člověka, kterému obrátila život naruby Konference ohně CfaN, kterou ani sám nenavštívil.

Cesta nikam

V roce 2000 bylo Samuelu Murrombemu 23 let a seděl ve vězení. Tou dobou již byl zatvrzelým kriminálníkem, gangsterem přivyklým na život plný děsivého násilí. Původně takový ale nebyl. Jako dospívající mladík měl své naděje a sny – a to tak veliké, že kvůli nim odešel z vlastní země Mosambiku. V touze po lepším životě došel pěšky – a bez bot (!) – až do Jihoafrické republiky. Když konečně došel do Alexandry, chudého předměstí Johannesburgu, pokoušel se zde najít si poctivou práci.

Nemluvil ale anglicky a nikdo mu nebyl ochotný pomoci. Až do chvíle, kdy se ho „ujal“ gang místních kriminálníků. Rychle ho uvedli do světa drog a naučili ho zacházet se zbraní. Brzy se spolu s nimi účastnil ozbrojených loupeží. Netrvalo dlouho a stal se vůdcem gangu, známým pro svou násilnou povahu a nevídanou krutost. Když ho konečně dopadla policie, bylo jasné, že skončí za mřížemi.

Nová destinace

Život ve vězení se pro Sama od toho na svobodě příliš nelišil. Se svými přáteli za mřížemi pokračovali v braní a prodeji drog. Samuel si odpykával trest a čekal, až ho propustí. Jednoho dne ho jeden z jeho spoluvězňů pozval, aby navštívil vězeňské setkání křesťanů. O shromáždění neměl zájem, ale lákal ho slib domácích sendvičů. Jakmile vkročil do místnosti, usadil se co nejvíce vzadu.

Během pastorova kázání se však stalo něco zázračného. Muž, který po celé roky potlačoval své city, se vzadu v místnosti rozplakal a po tvářích mu tekly slzy proudem. Ani netušil, jak se tam dostal, ale najednou stál vpředu. Pastor ani nedal výzvu ke spasení. Zastavil se uprostřed kázání a zeptal se zlomeného muže, který stál před ním: „Jak vám mohu pomoci, synu?“ Tím kázání skončilo – kazatel namísto toho vedl Sama v modlitbě hříšníka.

Znovuzrozený!

Samuelovi se zdálo, že z místnosti neodešel, ale odletěl na obláčku. Po návratu na svou celu, kterou sdílel s jedním dalším vězněm, vzal do ruky své drogy a rozhodl se dát si jednu poslední šlehu. Jakmile to však udělal, zjistil, že mu droga smrdí a zdá se mu odporná. Nikdo mu nemusel vysvětlovat, že brát drogy je zlé. Sám od sebe najednou věděl, že s tím chce nadobro skončit. K úděsu svého spolubydlícího drogy spláchl do záchodu. Věděl, že je svobodný.

Ten večer Samuel nemohl usnout. Celou noc se modlil a plakal, zatímco mu na mysl přicházely jeho hříchy.  Přehrávaly se mu v hlavě jako videoklipy – všechno ty hrozné, násilné věci, které kdy udělal, a krev, kterou prolil. „Odpusť mi,“ volal znovu a znovu k Bohu. Když začínalo ráno svítat, zaplavil ho zázračný pokoj a radost. Byl novým člověkem.

Růst v Ježíši

Samuel po svém obrácení zažíval obrovský hlad po Bohu. Nikdy neměl dost Božího slova. Se svými spoluvězni založil každodenní biblické studium a modlitební skupinky. Zpočátku neznal žádnou jinou modlitbu než „Modlitbu Páně,“ kterou se modlil bez ustání. Po čase mu hostující kazatel vysvětlil, že se může modlit k Pánu i vlastními slovy. Sam byl hladový po Bohu a chtěl ho pořád víc. Četl a pouštěl si každé duchovní vyučování, jaké se mu jen dostalo do rukou.

Jednoho dne pak člověk, který před několika lety pracoval pro Krista pro všechny národy, přinesl další várku videokazet CfaN. Teď se věnoval vězeňské službě a rozdával během ní VHS kazety s kázáními Reinharda Bonnkeho. Zároveň rozdával přepisy kázání pro každého, kdo by neměl příležitost dívat se na nahrávky. Sam se těchto materiálů nemohl nabažit.

Probuzení ve věznici

Když se Samuel dozvěděl o křtu v Duchu svatém, modlil se jedno dopoledne se svými křesťanskými spoluvězni za to, aby i oni prožili tutu zkušenost. Bůh na jejich volání odpověděl a na všechny slavně padl Duch svatý. Sam se toho dne začal modlit v jazycích a přijal plnost Ducha. Bůh uviděl volání jeho srdce a přivedl muže, který před několika lety pracoval pro Krista pro všechny národy. Byla v ní jedna velice stará páska, na kterou Sam podle svých slov nikdy nezapomene. Bylo na ní nahrané kázání Reinharda Bonnkeho z jedné z prvních Konferencí ohně, pořádané v roce 1987 ve Frankfurtu. Kázání se jmenovalo „Boží pomazání na bitevním poli“.

Sam k tomu později řekl: „Když jsem se díval, cítil jsem jak ve mně povstává oheň. Najednou jsem poznal své povolání. Věděl jsem, že mě Bůh povolává za evangelistu. Řekl jsem mu: ‚Bože, jestli si můžeš použít i mě, použij si mě!‘“

S přijatou motivací začali Sam a jeho věřící přátelé kázat evangelium ostatním vězňům. Zvali je, aby se spolu s nimi dívali na tyto staré videozáznamy s kázáními Reinharda Bonnkeho – po každém shlédnutém kázání pak dávali výzvu ke spasení. Díky této jejich službě byly spaseny stovky lidí! Vězeňskými celami se rychlostí blesku začalo šířit Boží slovo. Napříč vězeňským komplexem byli i ti nejzatvrzelejší kriminálníci spaseni, uzdraveni a osvobozeni. Uvnitř zdí věznice propuklo probuzení.

Ve víře se modlili za nemocné a byli svědky úžasných zázraků. Když si například ve vězeňské tělocvičně jeden muž zlomil vaz, Samuel pro něj přijal slovo poznání, že nejpozději do třech měsíců bude opět bez problémů chodit. Muž byl do měsíce zcela zdráv a s radostí všem své uzdravení předváděl. Bůh dělal v jejich středu podivuhodné věci.

Sbal si tašky a připrav se na odchod!

Samuel hltal všechny videokazety CfaN. Zas a znovu si pouštěl každou, která se mu dostala do ruky. Studoval si i poznámky ke kázání a nikdy neváhal kázat někomu evangelium a modlit se za nemocné. V jednu chvíli pak uslyšel, jak k němu zřetelně promluvil Bůh: „Na co čekáš? Sbal si tašky a připrav se, že vyjdeš k národům s evangeliem!

„Ano, Pane!“ odpověděl Samuel. Zaváhal ale ohledně jedné věci. „Pane, co myslíš těmi ‚národy‘? Vždyť nemluvím anglicky, jen portugalsky – jak jim jen  budu kázat?“

Samuel ve svém srdci uslyšel Pánovu odpověď: „Dám ti křest do angličtiny.“ Ve víře vzal do ruky anglicky psanou Bibli, kterou si půjčil od svého spoluvězně, a otevřel ji. Přečetl nahlas verš z Jana 3,16. Byla to jeho první anglická slova, která kdy řekl. Od té chvíle začal kázat anglicky. Byl připraven naplnit Boží povolání na svém životě.

Svobodná mysl, tělo i duch

Samuel již byl svobodný v duchu, teď musel Bůh ještě z vězení osvobodit jeho tělo. Byla vyhlášena amnestie a on byl propuštěn. Od té doby jde od vítězství k vítězství a je stále silnější. Kdysi vězněm hříchu, teď káže evangelium široko daleko. Prostřednictvím jeho služby přišly k Ježíše tisíce lidí v Jihoafrické republice, Keni a Etiopii.

Rád lidem vypráví svůj zázračný příběh o tom, jak Bůh proměnil gangstera v Božího muže. Příběh o tom, jak si Bůh povolal mladého vězně, aby se stal evangelistou, prostřednictvím videonahrávky tak staré, že byl vůbec zázrak, že šla přehrát.

Boží multiplikační efekt

My lidé ve skutečnosti nerozumíme Boží aritmetice. Evangelium má v sobě zakomponovaný zázračný multiplikační efekt – jeho dopad se násobí za hranice našich omezení a představ. Člověk, který je dnes spasen, bude dobrou zprávu sdílet s ostatními, kteří ji zase řeknou dalším, a tak dále, a tak dále. Matematice věčnosti porozumíme teprve v Nebi!

Již teď ale rozumíme jednomu. Hluboce v našich srdcích hoří vědomí, že je před námi práce, kterou musíme odvést. Byl nám svěřen úkol, jenž musíme naplnit. Každé úsilí směřující k pořádání Evangelizačních kampaní a Konferencí ohně je součástí Božího multiplikačního plánu. Každý váš dar, malý i velký, je zaséváním pro věčnost. V Boží ekonomice se vše násobí nad naše představy.

Děkujeme vám, že s námi stojíte v jednotě víry a pomáháte nám sklízet v Africe i po celém světě ovoce, přetrvávající na věčnost.

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda

 

PS: V roce 2019 bylo skrze tuto službu zaseto mnoho semen věčné hodnoty. Vzdejte spolu s námi slávu Bohu a ohlédněte se zpět za uplynulým rokem na cfan.eu/review. Děkujeme vám za to, že nám i v dalším období pomůžete zasáhnout evangeliem spoustu dalších lidí jako byl Sam.