Biblické studie

Bitva začíná

Každý den se za vás modlíme! Denně se probouzíme do nových informací o tom, jak koronavirová pandemie zasahuje obyvatelstvo všech národů světa. Ačkoliv (v reálném čase) dochází k neustálým změnám, jedna věc se nemění – náš závazek získávat duše pro Krista, činit učedníky a ovlivňovat životy lidí pro věčnost.

Na nedávném setkání vedení CfaN jsem požádal Petera Vandenberga – který je (od roku 1981) naším vzácným výkoným víceprezidentem, jenž stál po boku našeho zakladatele Reinharda Bonnkeho a nyní stojí i po mém boku – zda by se s vámi mohl sdílet o věcech, které má na srdci. Okamžitě přitakal a s nadšeným úsměvem na tváři odpověděl, že „ano“.

Zde je tedy poselství, které přijal, aby ho dnes s vámi sdílel. Pamatujte, že jeho slova povstávají ze srdce ostříleného veterána, který již ve službě čelil ledasčemu:

Dopis od Petera:

Desetiletí dvojnásobné sklizně – ‚Bitva začíná‘

Každý ambiciózní a účinný plán zamířený proti nepříteli se setká s opozicí. Platí to jak pro náš osobní křesťanský život, tak pro rozmach vize služby. Desetiletí dvojnásobné sklizně je takovou ambiciózní vizí, jejímž cílem je vidět milióny spasených lidí. Od počátku je jasné, že nepřítel ze této vize není nijak nadšený.

Opozice teď přichází ve formě národní i mezinárodní pandemie. Možná se zeptáte, jak může pandemie tuto vizi ohrozit? Dobrá otázka! Děje se to mnoha způsoby. Právě probíhající výcvik nových nadějných evangelistů narušila uzavírková nařízení našeho města. Restrikce v oblasti cestování pro nás představují skutečně velikou překážku. Ekonomické dopady této krize výrazně doléhají na tolik potřebné financování tohoto plánu. Uzavírky mezistátních hranic brzdí naše přípravy evangelizačních ploch.

Nebudeme však nečinně sedět a poddávat se problémům – víme, že sklizeň duší musí pokračovat! Dobře víme, že Duch svatý pracuje NAVZDORY současným obtížím s virem COVID 19.

Duchem svatým vedené plánování

Když se teď ohlížíme zpět k okamžikům, kdy jsme před mnoha měsíci chystali plán akcí na letošní rok, pociťujeme ve svých srdcích velikou vděčnost. Tehdy jsme společně vnímali, že máme letošní kampaně naplánovat poněkud zvláštním, jedinečným způsobem: První kampaň ve Východní Africe jsme naplánovali na únor 2020 a následujcí – což jsme v historii služby nikdy dříve neudělali – až na září 2020, po které měla následovat série dalších kampaní s celkovým počtem třinácti kampaní v průběhu letošního roku. Bezprecedentní mezera mezi prvními dvěma plánovanými událostmi roku se nyní jeví jako zázrak. Všechny kampaně, které bychom v tomto období běžně připravovali, bychom teď kvůli mezinárodním uzavírkám souvisejícím s pandemií museli zrušit. To je skutečně otisk prstu Ducha svatého!

V minulosti jsme už jednou něco podobného zažili... Při plánování kampaní před několika lety cítili Daniel Kolenda naléhání Ducha svatého, abychom na nějaký čas pořádali západoafrické kampaně mimo Nigérii. Do té doby jsme přitom v Západní Africe po celé desetiletí pracovali téměř výlučně v Nigérii a byly tam pro naši službu otevřené veliké dveře. Na tehdejších plánovacích setkáních jsme se však rozhodli od příštího ledna kázat v jiných západoafrických zemích a Nigérii vynechat. Jistě si dokážete představit naši vděčnost, když ještě před začátkem roku, v prosinci, zasáhla svými útoky Nigérii skupina Boko Haram a na řadu měsíců byla veškerá shromáždění pod otevřeným nebem zakázána. Pán nás tehdy také zvláštním způsobem vedl ke změně kurzu a otisk prstu Ducha svatého ochránil náš tým před nebezpečími, která by na něj jinak v Nigérii číhala.

Právě teď jsme znovu uprostřed bitvy a potřebujeme vaši pomoc. Chcete-li se připojit k našemu odhodlání, pomozte nám vašimi modlitbami a finančními dary tlačit se vpřed a zvítězit. Právě ted velice potřebujeme vaše modlitby za Desetiletí dvojnásobné sklizně a ano... velký rozdíl způsobí i váš finanční dar na podporu této velkolepé vize, kterou nám Pán svěřil!

Pomůžete nám? Přiřadíte se k těm, kteří uprostřed tuhé bitvy neohroženě povstanou k boji? Prosíme, povstaňte a pošlete nám ještě dnes váš dar na získávání duší.

Děkujeme a Bůh vám žehnej! -- Peter Vandenberg

Duch svatý nám pomáhal udržovat míč ve hře a tlačit se do nových evangelizačních iniciativ, když vtom udeřila pandemie. My se však odmítáme kvůli strachu vzdát všech našich plánů na evangelizační kampaně.

Jak to trefně vyjádřil Peter Vandenberg, „Bitva začíná.“ Děláme vše, co umíme, abychom na současnou situaci reagovali ve víře. Souběžně s tím ale používáme prozíravou Boží moudrost. Zůstáváme stát, odhodláni zvítězit! Řekl jsem našemu týmu, že tato služba bude pokračovat, i kdybychom museli kázat evangelium tak, že budeme s ruksakem na zádech přecházet do města k městu.

Víme, že tato pandemie nakonec skončí. Osobně věřím, že se to stane dříve, než si mnozí myslí. Současně však spolupracujeme s úřady a řídíme se pokyny autorit k minimalizaci vlivu COVID-19 na pracovníky naší služby.

Je pro nás útěchou a povzbuzením, že máme přátele, jako jste vy, kterým na této službě záleží, kteří rozumí jejímu poslání, a kteří nám za všech okolností věrně stojí po boku.

Společně s vámi pracujeme na sklizni dalších duší,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým služebním týmem CfaN)