Listopad 2018

Běží odpočet kampaně v Port Harcourt, Nigérii

Port Harcourt je hlavním a současně největším městem Rivers State (Říčního státu) v Nigérii. Leží podél řeky Bonny v deltě Nigeru.

Obyvatelstvo

V současnosti se počet obyvatel aglomerace Port Harcourt odhaduje na téměř 3,1 miliónů, oproti 1,4 miliónu z roku 2006. Činí to z něj jednu z největších metropolitních oblastí Nigérie, nejlidnatější země Afriky. Je to jediné velké město místního regionu, a proto bývá přelidněné a ucpané. Neuvěřitelný je fakt, že 60% jeho obyvatel tvoří lidé mladší 19 let.

Místní lid je obecně známý jako „Riverians“ (Říční lidé). Sestává však z celé řady etnických skupin a jazyků spolu s velkým počtem přistěhovalců.

Průmysl

Město Port Harcourt bylo založeno v roce 1912 jako přístav pro vývoz uhlí z regionu a vždy bylo význačným průmyslovým městem. Poté, co bylo v roce 1956 v Oloibiri objeveno význačné naleziště surové ropy, vyplula v roce 1958 z Port Harcourt první exportní zásilka nigerijské ropy. Město je významným průmyslovým střediskem s mnoha nadnárodními firmami, obchodujícími především v oblasti petrolejového průmyslu. Město je hlavním centrem rafinace ropy v Nigérii. Díky ropě je Rivers State jedním z nejbohatších států Nigérie co se týče hrubého domácího produktu. Průměrný místní obyvatel se však denně potýká s chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou.

Křesťanství

První křesťanská církev byla v místě dnešního Port Harcourt založena již v roce 1909, kdy několik potulných rybářů a obchodníků přišlo do kontaktu s misijními církvemi v odlehlých vesnicích a přivezli domů to, co u nich viděli a slyšeli. V současnosti je tento region považován za křesťanský. Místní obyvatelé jsou však stále silně svázáni uctíváním předků, animismem a čarodějnictvím, které jsou považovány za součást tradiční místní kultury. Na pořádání kampaně s námi spolupracují církve s širokého spektra denominací, které se spojily, abychom místním lidem společně přinesli ničím neposkvrněné, čisté evangelium Ježíše Krista.

Věděli jste, že...?

Kampaň CfaN, která v Port Harcourt proběhla v roce 1999, přivedla CfaN k potřebě pořídit mimořádně účinný zvukový systém, který dnes máme k dispozici, a který umožňuje stovkám tisíců lidí slyšet Slovo na jediném shromáždění. V prosinci toho roku se shromáždil tak obrovský zástup, že změna směru větru znemožnila mnohým slyšet. Náš technický tým se tehdy zavázal k tomu, že už nikdy nedovolí, aby se ztratila jediná vzácná duše jen kvůli nedostatečnému technickému vybavení a sestavila zvukový systém, který dokáže naráz zasáhnout stovky tiscí posluchačů.