Na shromáždění byli přítomni dva lidé, jeden muž a jedna žena, oba po mnoho let zcela hluší na jedno ucho. Dnes večer byli oba úplně uzdravení. Žena na pódiu plakala radostí, zatímco jsem její uzdravení ověřoval. Jiná žena, která si před dvěma lety během nehody zlomila obě nohy, byla uzdravena ze vší bolesti a omezené hybnosti. Řada dalších lidí svědčila a uzdravení z různých druhů nemocí. Mnozí fyzicky cítili, jak něco odešlo z jejich těl.

Dnes ráno pokračovala Konference ohně s Peterem Vandenbergem a Johnem Darku, kteří sloužili pastorům a vedoucím církví. Prosíme, modlete se nadále za nás i za obyvatele Port Harcourt v Nigérii.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Foto: O. Volyk