845 875 lidí se rozhodlo pro spasení: konečný součet rozhodnutí z „Rozlučkové evangelizační kampaně“

Měsíc po skončení Velké evangelizační kampaně v Lagosu jsem zpět na místě činu. Právě zde, v nigerijském Lagosu, kázal Reinhard Bonnke svá rozlučková poselství celkovému počtu 1 700 000 lidí. Naposledy tak sloužil na africkém kontinentu, kde strávil více než padesát let! S nadšením vám oznamuji, že máme k dispozici konečný součet rozhodnutí ze všech pěti shromáždění, na nichž bylo spaseno 845 875 lidí!

Tito nově obrácení jsou nyní v učednické péči 8 000 místních církví, které se podílely na organizaci kampaně, a pomáhají jim v růstu v Božím království. Používáme propracovaný systém následné péče se stovkami počítačů pro vklad dat a desítky tisíc telefonátů, kterými jsou nově obrácení denně osobně vítáni v Božím království a srdečně zváni k návštěvě některé z místních církví. V nich je osobně vítají pastoři a je o ně dobře postaráno. 

Po svém návratu zpět do Lagosu jsem byl doslova zaplaven nadšenými zprávami o tom, co se zde po skončení kampaně děje. Stovky pastorů, zapojených do kampaně, mi hlásily, že první neděli po skončení kampaně byly jejich sbory zaplaveny tisíci nových členů. Tento fenomén se pak opakoval týden za týdnem. Každou další neděli do jejich sborů přibývaly další stovky lidí. Sláva Bohu!

Řada členů církví, ležících nedaleko bývalé evangelizační plochy, se na již prázdném poli jednou týdně schází k masovým modlitebním shromážděním. Na tato neformální setkání proudí velké zástupy lidí, přitahované mnoha zprávami o uzdraveních a zázracích, které  zde stále probíhají!

Jako tým organizace Kristus pro všechny národy spolu s mnoha našimi partnery z celého světa, kteří tuto událost financovali, se radujeme z toho, že jsme opět mohli naplnit Velké pověření. Těšíme se na mnoho dalších velkých a efektivních událostí v nadcházejících měsících.

Děkujeme i vám za vaše modlitby a finanční dary!

Váš v evangeliu,

Peter Vandenberg
víceprezident