Lagos, Nigeria

Reinhard Bonnke se ještě jednou vrací do Lagosu. Spolu s Danielem Kolendou a Peterem Vandenbergem si za hlavní cíl vytýčili předat pochodeň příští generaci místních evangelistů a zahájit tím „Desetiletí dvojnásobné sklizně“. Jsme nadšení i z chystané premiéry našich nových, gigantických LED obrazovek. Díky nim bude mnohem více návštěvníků kampaně moci vidět kazatele a z první ruky sledovat svědectví o uzdraveních, probíhající na pódiu. 

Naši nigerijští sourozenci jsou odhodláni získat město Lagos pro Ježíše. Po celém městě teď visí plakáty a jsou rozdávány pozvánky na naši evangelizační kampaň. Lidé se o ní dozvídají každý den z místních novin a rozhlasového vysílání. Největší význam ale hrají osobní návštěvy a zvaní lidí na kampaň.

V současnosti řešíme celou řadu úkolů, ale následující čtyři jsou nejdůležitější:

1.Evangelizační pole pro stovky tisíc lidí

Z tohoto snímku získáte aspoň trochu představu, jak plocha pro evangelizaci ještě před pár dny vypadala.

Musíme pro návštěvníky kampaně připravit obrovskou evangelizační plochu. Nemůžeme si dovolit podcenit terénní úpravy a veškerou práci, která je s nimi spojena. Potřebujeme v této přelidněné metropoli nachystat obrovskou nezastavěnou plochu, která bude dobře dopravně dostupná. To je velká výzva v oblasti, kde je prakticky každý kousek země buď zastavěný nebo zemědělsky obdělávaný.

Náš západoafrický tým, vedený Johnem Darku, strávil dlouhý čas hledáním vhodné plochy, která by nebyla poseta slumovými příbytky. Nakonec vhodnou plochu našli. Ta ovšem měla tu nevýhodu, že leží v rozmáčené, bažinaté oblasti – proto také byla volná. Neměli jsme však na výběr a museli na ní provést rozsáhlé přípravy a vysoušet půdu. Náš tým s tím má bohaté zkušenosti, ale zabírá to spoustu času. Přesto jsme přesvědčeni, že tato plocha je skvělou volbou, protože leží na nesmírně příhodném místě. Nebojíme se tvrdé práce v průběhu příprav. Především nám jde o to, aby plocha byla dobře dostupná a lidé na ni mohli během kampaně přicházet ze všech stran.

2. Premiéra v Lagosu: Lidé pouze neuslyší, ale i uvidí!

Na místo musíme přivézt a nainstalovat veškeré naše technické vybavení – pódium, zvukovou aparaturu, osvětlení, gigantické LED obrazovky a stožáry. Potřebujeme také techniky, kteří to všechno budou obsluhovat. Velikost kampaně si vyžádala použít více technického vybavení než obvykle. Abychom se vyhnuli dodatečným nákladům na dokupování nových komponentů, použili jsme namísto toho část našeho druhého technického vybavení, uskladněného ve východní Africe, kterou jsme poslali napříč kontinentem sem na západ Afriky.

6 miliónů brožur „Teď, když jsi byl spasen“

3. Teď, když jsi byl spasen

První várka brožur „Teď, když jsi byl spasen“ přijíždí v 15 přepravních kontejnerech do našeho skladu v Lagosu. A na cestě jsou další...

Na místo jsme museli dopravit milióny brožur následné péče. Abychom se ujistili, že jich budeme mít dostatek, objednali jsme už několik měsíců před kampaní Lagos 2017 a dalšími následnými kampaněmi celkem 6 miliónů brožur „Teď, když jsi byl spasen“.

Součástí každé z 32stránkových brožur je i karta rozhodnutí, kterou vyplňují a osobně stvrzují svým podpisem lidé, kteří se rozhodli přijmout Ježíše za svého Spasitele. Kopie karet vybírají uvaděči a jsou následně předávány výboru následné péče sestávajícímu ze zástupců spolupracujících místních církví. Brožury obsahují důležité rady pro první kroky víry nově obrácených lidí.

Publikace „Teď, když jsi byl spasen“ je nedílnou součástí evangelizačních kampaní CfaN a hraje klíčovou roli v efektivní následné péči o nově obrácené. 

500 brožur – včetně tisku, transportu, uskladnění a distribuce – stojí pouhých 100 euro (2 600 Kč).

Následná péče je jedním z pilířů evangelizace, který přivádí nově obrácené do živých církvích, v nichž se káže zdravé učení Božího slova. Proto k této důležité práci předem školíme všechny naše poradce. Ti jsou během shromáždění strategicky rozmísťováni po celé ploše. Každý z nich má s sebou brožury následné péče a okamžitě po výzvě a modlitbě spasení je rozdává lidem ve svém okolí. Následně s nimi mluví a pomáhá jim vyplnit karty rozhodnutí.

4. Naléhavě teď potřebujeme vaše přímluvy

Bible přisuzuje nesmírně velký význam přímluvným modlitbám. Evangelizace bez přímluvy je jako dynamit bez detonátoru.

Přímluva není náhradou za evangelizaci – tyto dvě věci se vzájemně doplňují a musí pracovat společně. V přímluvných modlitbách voláme k Bohu za ztracené – prosíme ho, aby je zachránil z jejich hříchů. Evangelizace znamená říkat ztraceným o Bohu – volat je k tomu, aby vůči němu přestali být nepřátelští a usmířili se s ním.

Evangelizace a přímluva se vzájemně potřebují! Společně přinášejí světu evangelium.

Bezpočet lagoských křesťanů se s plným nasazením modlí za blížící se kampaň. Skutečně chtějí získat Lagos pro Ježíše. Také vy v tom můžete prostřednictvím svých modliteb sehrát zásadní roli. Na nás všechny se vztahuje Pánovo zaslíbení:

„Žnec již bere odměnu a shromažďuje úrodu k věčnému životu.“
(Jan 4:36)

Jestli jsme někdy potřebovali vaše modlitby, tak je to právě teď!

Modlete se, prosím za:

  • technický tým: stavbu pódia, zvukový systém, generátory, reprobedny, světelné stožáry, atd.
  • ochranu před všemi útoky (včetně duchovních) a technickými problémy
  • dobré počasí: žádný déšť, silný vítr, extrémní vedro ani prašno, žádné počasí, které by lidi odradilo od návštěvy shromáždění
  • mnoho stovek tisíc opravdových obrácení, které změní lidem životy
  • mnoho zázračných uzdravení doprovázejících kázání Slova a potvrzujících pravdu evangelia
  • osvobození lidí svázaných animismem, čarodějnictvím, kletbami, pochybnostmi a všemi projevy nepřítele
  • účinná následná péče, která nové křesťany rychle a efektivně zapojí do silných místních církví v jejich oblasti
  • a prosím vás, naléhavě se modlete za uvolnění potřebných finančních zdrojů

Jediné světlo

Lidé jsou buď v temnotě nebo ve světle. Takovým způsobem se Bůh dívá na svět. V Kristu jsme ve světle, bez Krista v temnotě. Světlo evangelia není jen lepším světlem. Je světlem jediným! Ježíš je světlo světa – jen On a nikdo jiný! On je svrchovaným vládcem. Je nade vším.

Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. (2. Korintským 4:6)

Reinhard Bonnke

Podpořte nás prosím svým darem!

Dary

 

 

Pomozte nám s úspěšnou realizací kampaně Lagos 2017

Z hloubi srdce vám děkujeme za to, že za námi stojíte a modlíte se za Evangelizační kampaň CfaN v Lagosu. Na této zemi neexistuje lepší investice než do podpory kázání evangelia.

„…kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život.“
(Jan 5:24)

Afrika bude spasena!

Děkujeme vám za vaši podporu!