S Reinhardem Bonnkem, Danielem Kolendou a Peterem Vandenbergem

Zahájení „Desetiletí dvojnásobné sklizně“

Nigérie

S více než 185 milióny lidí je Nigérie nejobydlenější zemí Afriky, ležící na ploše větší než Německo s Francií dohromady. Je nesmírně rozmanitou zemí s bouřlivou historií, která je domovem obrovského počtu různých kmenů, klanů, jazyků a kultur. Země je známa pro své bohaté přírodní zdroje.

Průměrný věk místního obyvatelstva je okolo 17,9 let, čímž se Nigérie jednoznačně řadí k „mladým“ zemím. Pro srovnání je v Německu průměrný věk obyvatel vyšší než 44 let.

Metropole

[Translate to Čeština:] Lagos Nigeria

Podle současných odhadů žije v Lagosu více než 17,5 miliónu lidí. Město se chlubí nejvyšším počtem obyvatel na celém africkém kontinentu, jejichž počet s jistotou nikdo nezná, protože se den ode dne mění. Někteří tvrdí, že jejich skutečný počet může být až o dva milióny vyšší. Při současné rychlosti počtu obyvatel však můžeme s klidným svědomím říci, že se Lagos zřejmě brzy stane třetím největším městem na světě.

V roce 1901 zde žilo pouhých 37 000 lidí. Do roku 1921 se město rozrostlo na 100 000 a v roce 1971 dosáhl počet obyvatel 1,2 milónu. Při sčítání lidu v roce 2006 uvedlo centrum Lagosu za své bydliště téměř 8 miliónů lidí a dalších 9 miliónů bylo napočítáno na předměstí, tvořící federální stát Lagos. Podobně jako jiné světové metropole se město rychle rozrůstá o nová předměstí a satelitní městečka, včetně pro Afriku typických početných slumových oblastí.

Hustota obyvatel

Hustota obyvatel ve městě je okolo 18 900 lidí na kilometr čtvereční. To je mimořádně vysoké číslo. Například v Mnichově je hustota 4 500 lidí. Tento údaj je v Lagosu dokonce vyšší než v Hong Kongu, jednom z nejhustěji osídlených měst světa.

I přes nedávná zlepšení městské infrastruktury vám hned po příjezdu do Lagosu dojde, že v něm žije ohromující počet lidí – zejména pokud projíždíte centrem města autem. Normou jsou zde nepřetržité dopravní zácpy. Silnice jsou plné nejrůznějších druhů vozidel, mnohdy orezlých a otlučených, včetně motocyklů a skútrů. Kdykoliv se doprava zastaví, vyrazí mezi vozy žebráci a tlučou na okna aut. Město leží při mořském pobřeží a pro zrychlení dopravy byly nad vodní hladinou zbudovány obrovské mosty, které spojují centrum města s jeho periferiemi. Při průjezdu po těchto mostech si povšimnete slumových oblastí a bezpočtu obytných člunů kotvících v přímořském zálivu.

Větší než Lagos 2000?

Lagos Millennium Campaign in 2000 with 1,6 Million People in one Meeting
Závěrečné nedělní shromáždění „kampaně tisíciletí“ v roce 2000 navštívilo 1,6 miliónů lidí.

Závěrečné nedělní shromáždění „kampaně tisíciletí“ v roce 2000 navštívilo 1,6 miliónů lidí. Toho dne se naplnilo proroctví promluvené v únoru 1984 v Sowetu, v němž bylo řečeno, že přijde den, kdy milión lidí vydá svůj život Ježíši na jediném shromáždění. Toho dne roku 2000 jsme napočítali 1 093 000 odevzdaných karet rozhodnutí. Nebe se toho dne jistě nesmírně radovalo!

Jsme ale přesvědčení o tom, že nás Pán povzbuzuje k tomu, abychom pro rok 2017 očekávali ještě větší výsledky.

Nezasaženi evangeliem

S tím, jak toto gigantické přístavní město denně roste, vidíme příliv nových imigrantů z nejrůznějších afrických zemí a regionů. Stěhují se sem v naději na práci, nové příležitosti, místo k bydlení a s touhou se ve městě uchytit a udržet. Mnozí přicházejí ze severních, převážně muslimských, regionů. Vyrostla zde tedy zcela nová, mladá generace. Proto je ve městě obrovské množství lidí, kteří dosud neslyšeli evangelium.

Je čas to změnit.

Je čas na „Lagos 2017“!

Za několik týdnů vám pošleme více informací o chystané kampani v Lagosu a řekneme vám o pokroku v přípravách na ni.

Pomozte nám s úspěšnou realizací kampaně Lagos 2017!

„Buď je křesťanství nadpřirozené, nebo bezcenné. Máme nadpřirozeného Ježíše s nadpřirozenou službou, který založil nadpřirozenou církev, hlásající nadpřirozené evangelium a věřící nadpřirozené Bibli. Pokud odstraníme nadpřirozeno, odebereme evangeliu jeho srdce a život.“

Reinhard Bonnke

 

Práce CfaN pokračuje

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžeme vás v tuto chvíli oslovit s žádostí o mimořádný dar určený na Velkou evangelizační kampaň „Lagos 2017“? Očekáváme, že mocným způsobem na věky ovlivní celé toto rozlehlé město i jeho okolní region. Žádný dar není příliš malý či bezvýznamný – každý je pro naši službu cenný a důležitý. Pomáháte nám jeho prostřednictvím vyhlašovat evangelium a přinášet do životů obyvatel Lagosu věčnou změnu.

Afrika bude spasena!

Dary

 

 

Děkujeme vám za veškerou vaši podporu!