Dopis o vizi

Poselství Daniela Kolendy

Těžko se mi vyjadřuje, jak se právě teď cítím. Jsem plný vzrušení, údivu a silného očekávání – připadám si jako dítě během vánočního večera, jen bez oné dětské jednoduchosti. Vnímám, že žijeme v historickém období. Věřím, že nás nabrala mocná vlna dynamického působení Ducha svatého a já se jen snažím udržet hlavu nad vodou!

Je to současně děsivá i vzrušující zkušenost! Jsem hluboce přemožen tím, co Bůh dělá a ještě bude dělat (při čtení tohoto dopisu poznáte, co tím mám na mysli). Zároveň platí, že jsme prožívali v mnoha ohledech velice intenzivní a těžké období. Mnozí z nás zakoušeli v mnoha životních oblastech zvýšený stav duchovního boje.

Procházeli jsme okamžiky bolesti a zkoušek. Zažívali jsme to my a vím, že jste to zažívali i mnozí z vás. Modlím se, aby Pán vaše srdce naplnil pevnou vírou a vy se brzy za současnými obtížemi ohlédli zpět a spatřili v nich vítěznou Boží ruku. Věřím, že zkouškami projdete vítězní a silnější než dříve. Ve jménu Ježíše se žádná zbraň namířená proti vám nesetká se zdarem!

Ve skutečnosti věřím, že vše, co satan zamýšlel ke zlému, obrátí Bůh k dobrému pro váš užitek a požehnání. Zejména pro ty, kdo vytrvají a zůstanou Pánu věrní bez ohledu na okolnosti, to ve jménu Ježíše bude nejplodnější a nejpožehnanější období, jaké kdy zažili. Opravdu tomu věřím!

Musím vám toho tolik říci!

Tímto dopisem o vizi vás chci uvést do obrazu – ačkoliv musím přiznat, že bude těžké vyjádřit vše, co mám na srdci. Děje se toho teď po světě tolik a musím zcela upřímně uznat, že není možné jedním dopisem vše postihnout. Přesto se o to pokusím.

Začnu rovnou úžasným oznámením, které je pro mě teď nejvíce vzrušující. Po více než roce tvrdé práce a příprav je to konečně tady! Za několik dní oficiálně zahájí činnost církev Nations Church (Církev národů)! Její první shromáždění proběhne 15. srpna v Orlandu na Floridě!

Bůh dal dohromady neuvěřitelně silný tým

Již před oficiálním zahájením činnosti Nations Church jsme byli svědky obrácení stovek lidí v ulicích Orlanda. Stovky lidí se již teď scházejí na domácích skupinkách, společně uctívají Pána a budují vztahy Božího království. Každý týden se také stovky lidí scházejí k přímluvám a uctívání. A mnoho desítek dobrovolníků již začíná sloužit v různých oblastech rodícího se sboru. Zcela upřímně vám mohu říci, že Bůh sestavil neuvěřitelně silný tým vedoucích – pastorů, evangelistů a služebníků všeho druhu. Zřejmě jsem nikdy neviděl, že by se v jednom místě za jedním účelem shromáždila tak silná sestava! Doslova stovky rodin se sem stěhují nebo se plánují přistěhovat, aby byly součástí Božího díla v Orlandu.

Nations Church vnímám jako místní církev odrážející Krista pro všechny národy. Věřím, že naší službu obohatí o novou dimenzi. Nepůjde jen o víkendová shromáždění, o jakousi každotýdenní konferenci. Bude to opravdová místní církev, jejímž pilířem budou učednictví, biblické vyučování a pastýřská péče. Zároveň do ní ale chceme vnést náš zápal pro evangelizaci a učednictví nově obrácených lidí v kontextu našeho města a jeho okolí.

Domovská základna pro armádu evangelistů

Zároveň věřím, že Nations Church bude jakýmsi uzlem či základnou historického evangelizačního a misijního hnutí, na jehož pokraji se právě nacházíme. Ve skutečnosti se přiznám, že právě tento faktor je pro mě na zakládání sboru Nations Church nejvíce vzrušující. Jsem přesvědčený, že bude domovskou základnou pro armádu evangelistů, jež Bůh během Desetiletí dvojnásobné sklizně vysílá do světa. Uvedu nyní jen něco málo z toho, co se teď děje:

Již absolvovalo více než 143 evangelistů Bootcampu CfaN. Třídy Bootcampu jsou malé, účastní se jich dobře prověření muži a ženy, na kterých je zjevné evangelizační povolání. Jsou to „Reinhardové Bonnkeové“ a „Billy Grahamové“ příští generace.

Trénujeme je pro všechny oblasti evnagelizační služby. Jedna věc je však na Evangelizačním Bootcampu CfaN jedinečná a nemá ve světě obdoby. Studenty totiž trénujeme i pro masové evangelizační kampaně. Vystrojujeme je všemi nástroji, jaké CfaN v posledních 40 letech shromáždil, abychom sklidili supermasivní sklizeň. Dáváme jim také možnost strategického partnerství s námi i po graduaci. Naším cílem je vidět v tomto desetiletí 150 miliónů spasených duší a zbudovat armádu dvou tisíc evangelistů, kteří v následné dekádě společným koordinovaným úsilím zacílí na sklizeň miliardy duší! Více informací k této vizi najdete na 150million.org.

Stovky tisíc spasení – ještě před graduací

Mnozí z našich studentů již při příchodu do Bootcampu mají za sebou léta zkušeností ve službě masové evangelizace, jiní nemají žádné. V době graduace bývají ale všichni vyzbrojeni dostatečnými nástroji k tomu, aby tuto práci dokázali zastat. Dokonce platí, že ještě před graduací každý student přivede tisíce lidí ke Kristu. Příkladem je skupina 96 studentů z posledního Bootcampu, která odjela v dubnu do Tanzánie na své „zasvěcení.“ Během třítýdenního pobytu tam uspořádali 1 204 kampaní (na evangelizačním kamiónu, dětských kampaní a evangelizací na tržiští) a zaznamenali 316 458 rozhodnutí pro Krista!

Po zasvěcení se většina z nich vrátila zpět do Orlanda na slavnostní graduaci. 27 z nich ale v Tanzánii zůstalo, aby nám pomohli s organizací Operace Dekapole, která proběhla v červnu. Pracovali zde pod vedením 16 ředitelů kampaní CfaN). V rámci této operace jsme uspořádali pět kampaní v pěti městech souběžně (z nichž každá probíhala pět dní).

Bez ohledu na počet uspořádaných kampaní byly finanční náklady i objem vynaloženého času téměř stejné jako ty, které potřebujeme na uskutečnění jediné naší standardní kampaně. To je možné jedině díky násobení! V každém městě byli umístěni dva evangelisté. Většinu z nich mimochodem tvořili absolventi Bootcampu. Já jsem cestoval od města k městu a v každém z nich kázal jeden večer, povzbudil jsem mísní tým a posunul se dál. Absolventi Bootcampu se tedy zapojili jako do organizace kampaní, tak i do samostné evangelizace!

Násobení funguje!

To ale není všechno. V době, kdy píšu tyto řádky jsou absolventi Bootcampu po celém světě. Všude pořádají doslova stovky kampaní – sami, ve spolupráci s jinými absolventy, nebo s CfaN. Nemohu je zde všechny vyjmenovat, připojím však jen několik novinek z posledních dní:

 • Právě jsme uspořádali týdenní „FireCamp“ v Rakousku, vedený ředitelem Evropské evangelizace CfaN, Matthewem McCluskeym a týmem absolventů Bootcampu. Společně na něm vytrénovali skupinu mladých evropských evangelistů a pořádali pouliční evangelizace. Zde se můžete podívat na videorekapitulaci z této akce: Bit.ly/CfaNFireCamp.
 • Právě teď je v Tanzánii tým devíti evangelistů (absolventů Bootcampu) a pořádají tam každý den dětské kampaně.
 • Tým čtyř evangelistů (absolventů Bootcampu) právě pořádá evangelizační kampaň ve městě Gairo v Tanzánii.
 • Evangelista CfaN Gary Smith pořádá kampaně ve městech Fostoria a Findley v Ohiu.
 • Evangelistka CfaN (a absolventka Bootcampu) Roselyn Ayeola pořádá dětské kampaně v nigerijském městě Abuja, kde v uplynulém týdnu zaznamenala přes 1 600 rozhodnutí pro Krista.
 • Tým absolventů Bootcampů spolu s členy Nations Church káže evangelium v ulicích Bostonu v Massachusetts.
 • Tým absolventů Bootcampu připravil červencovou evangelizační kampaň v Bukobě v Tanzánii.
 • Tým absolventů Bootcampu připravuje evangelizační kampaň v Burundi, která proběhne v srpnu.
 • Instruktoři CfaN Jako a Karin Hugovi právě v Botswaně pořádají dětské kampaně a připravují tam další budoucí kampaně. V minulém týdnu viděli 812 spasených duší!
 • Evangelistka CfaN (a absolventka Bootcampu) Evelina Smane se trvale přestěhovala do Tanzánie, kde otevírá základnu CfaN a každý týden aktivně vede týmy, které cestují do dosud nezasažených oblastí s filmem Ježíš, kážou evangelium a modlí se za nemocné.
 • Stovky služebníků a služebnic se připojili k Evangelizační alianci CfaN a byli prostřednictvím CfaN ordinováni do služby. Více informací o těchto skvělých příležitostech získáte na stránkách Evangelizační aliance CfaN: cfan.org/ea, informace o ordinaci ke službě pak zde: cfan.org/credentials.

To je jen malý vzorek toho, co se děje právě teď, ve chvíli, kdy toto píšu. Zároveň se těšíme na příští třídu studentů Bootcampu, která od srpna podstoupí čtyřměsíční intenzivní trénink.

Operace Dekapole – Dar-es-Salaam

Velký tým našich pracovníků právě teď v Tanzánii chystá příští kampaň Operace Dekapole v Dar es Salaamu. Bude to speciální kampaň, jedinečná tím, že představuje novou strategii a nový přístup k souběžnému pořádání více kampaní. Dar es Salaam je velké město, je ale velice náročné na cestování z jedné jeho části na druhou. Namísto toho, abychom ve městě (tak jako v minulosti) konali jednu velkou kampaň, uspořádáme souběžně pět kampaní v pěti jeho hustě obydlených částech města. Doufáme, že tím kampaň lépe zpřístupníme nejen obyvatelům daných čtvrtí, ale i lidem z k nim přilehlých předměstí, a že tak zasáhneme více lidí!

A závěrem – a toto je opravdu velice vzrušující – náš západoafrický tým tvrdě pracuje na přípravě dvou kampaní v Nigérii, které uspořádáme letos v listopadu a prosinci. Náš západoafrický ředitel CfaN, John Darku, věří, že by to mohly být největší události v celé historii naší služby!

Listopadová kampaň již dokonce získala podporu téměř tisícovky vedoucích denominací a přes 5 000 místních církví (s tím, že se každý den hlásí stovky dalších). Město jsme rozdělii do 55 zón, v každé z nichž pracuje kompletní organizační tým (odpovídající padesáti pěti kampaním běžné velikosti).

Jedna spojená vize

Veškeré tyto aktivity, jakkoli jsou pestré a rozmanité, spadají pod jednu  spojenou vizi Desetiletí dvojnásobné sklizně! Před lety mi Pán ukázal, že toto pověření můžeme dosáhnout jedině skrze násobení a spolupráci. Znamená to, že to vyžaduje lidi – hodně lidí, kteří dají k dispozici své životy kvůli sklizni. Cenu však neplatí pouze evangelisté samostní – součástí jejich povolání jsou jejich partneři a děti, tedy celé jejich rodiny. A nepotřebují jen inspirativní promluvy a pochodové příkazy. Potřebují společenství. Potřebují systém podpory. Potřebují... církev. A tím se kruh uzavírá. To je jedním z hlavních důvodů pro Nations Church. Naše místní církev se stane zázemím, v němž tyto rodiny naleznou společenství a podporu.

To je můj sen. A není to už jen sen, už se to děje. Dovolte mi podělit se s vámi o dopis, který jsem dostal od jednoho z absolventů Bootcampu (který se stal klíčovým člověkem zapojeným do těchto iniciativ). Napsal ho po návratu z dlouhého zapojení při organizacci kampaně Operace Dekapole:

Drahý evangelisto Kolendo,

chtěl jsem Vám vyjádřit svou hlubokou vděčnost za vizi Nations Church. Od roku 2014 jsem misionářem a příjezd zpět do Ameriky byl pro mě vždy při odjezdu z misijního pole postrachem. Pokaždé jsem cítil, že do života doma v Americe nezapadám a nemám tam místo, které by mi sedělo... Po téměř sedmi letech jsem dnes poprvé jako misionář a evangelista vkročil do církve, které mohu nazvat svým domovem – do církve, které se cítím být součástí a v níž zažívám občerstvení. V průběhu shromáždění jsem plakal, když jsem si uvědomil, že mě Bůh povolal do církve, která mě upřímně pozvedá na modlitbách, podporuje mě a opravdově o mě pečuje. Je to místo bezpečí.

Děkuji Vám, evangelisto Kolendo, za Vaši poslušnost Duchu svatému. Je mi ctí být součástí této rodiny a těším se na vše, co pro nás všechny Bůh připravil.

~ Denis Artyushevskiy

Já se také velice těším na vše, co pro nás Bůh připravil! Věřím, že stojíme na prahu největší sklizně duší v historii lidstva.

Vy jste součástí tohoto zázraku a modlím se, aby vás Pán hojně odměnil a požehnal za vaši věrnost. Jsme za vás vděční a ceníme si vás více, než si dokážete představit. Děkujeme vám.

Společně s VÁMI ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda

PS: Prosíme, nepřestávejte se za nás modlit, zatímco se navzdory všem překážkám tlačíme vpřed s nebeskou vizí. Právě teď potřebujeme vaši podporu více než kdy dříve.