Pane, potřebujeme velmi velké pole!

Koncem roku 2015 hledal náš západoafrický tým CfaN v Ghaně vhodný pozemek pro naši nadcházející akci. Přípravy na blížící se evangelizační kampaň běžely vcelku dobře. Mezi lidmi bylo cítit veliké vzrušení, zájem a očekávání. Chystali jsme se totiž udělat něco, co jsme dosud ještě nikdy neučinili. Rozběhli jsme souběžně přípravu dvou kompletních týmů ve dvou městech, Ashaimanu a Temě, nedaleko sebe ležících rozlehlých metropolích. Řada jejích obyvatel bojovala s extrémní chudobou a mnoho jejich obyvatel žilo ve velmi tvrdých životních podmínkách. Rodiny přežívaly v chatrčích v chudinských čtvrtích a místní úřady jim pomáhaly zaopatřit jen nezbytné minimum na holé přežití.

Vzhledem k tomu, jak vysoké pozornosti se naše kampaň těšila již značnou dobu před jejím plánovaným datem, jsme potřebovali sehnat opravdu velkou plochu, která by dokázala pojmout stovky tisíc lidí. Uběhly dny a týdny a my jsme stále nedokázali najít žádné vhodné místo. Chtěli jsme evangelizační kampaň uspořádat někde poblíž centra, kam by lidé mohli snadno dojít či dojet autobusem – ne někde daleko na odlehlém předměstí. Určitě nějaké vhodné místo musí existovat, ale kde? „Pane,“ modlili jsme se, „prosíme, ať získáme vhodnou plochu, kde budeš moci vykonat své dílo.“

John Darku, our African Campaign Director
John Darku, African Campaign Director

Náš západoafrický ředitel kampaní John Darku nakonec přišel s určitým řešením. Byla to jedna z těch situací, kdy říkáme „mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.“ Dobrou zprávou bylo, že našel obrovský kus země na dokonalém místě, přímo uprostřed obou měst. Tou špatnou, že se na jeho ploše momentálně rozkládala obrovská skládka odpadů. Její okolí bylo navíc známé jako nejnebezpečnější místo v celé Ghaně. Byla to tak nebezpečná oblast, že do ní nechodila ani policie či armáda.

Může si Pán použít tak příšerné místo?

Náš tým se zašel na místo podívat. Ve vzduchu okamžitě pocítili smrad pálící se gumy. Kouř z mnoha ohňů, na nichž se pálilo kdeco, jim dráždil nosní dutiny a vháněl slzy do očí. Kam oko dohlédlo, všude se tyčily smradlavé hory odpadků, po kterých lezli zoufalí lidé ve snaze objevit cokoliv užitečného. Skládkou se procházely i kozy a žraly vše, co kde našly. Po jedné straně skládky byl příkop, který se proměnil v tekoucí řeku odpadních splašků.

Při pohledu na tu hrůzu si člověk sotva mohl představit beznadějnější místo. Jak bychom jen mohli tak strašný kus země proměnit v bezpečnou a použitelnou evangelizační plochu pro naši kampaň? Ležely před námi doslova hory překážek – hory odpadků. CfaN se nikdo do ničeho tak šíleného nepustil.

Pozitivní skutečností však bylo, že v okolí sklády byla nesmírně vysoká hustota osídlení. Chatrče stály jedna vedle druhé v každém směru, kam jste se podívali, a neexistovala jiná dostatečně veliká plocha, která by pro naše účely byla vhodná. Břemeno rozhodnutí teď viselo na našem technickém týmu. Oni měli být těmi, kdo se tomuto obru postaví a budou ho muset porazit. A víte co? Ani na okamžik nezaváhali. Tito nebojácní Boží muži směle prohlásili: „Najdeme způsob, jak to udělat.“

Bůh působí cestu, kde zdánlivě žádná není.

Jak působí Bůh cestu? Většinou si k tomu používá naše ruce, naše nohy a naše ústa. Jakmile se náš tým pustil do práce, zrodil se plán. Pronajali jsme buldozery a začali čistit plochu. Mezitím členové našeho týmu štědře vyplatili lidi, kteří na skládce bydleli, abychom mohli strhnout některé z jejich chatrčí. Odstranili jsme neskutečné množství odpadků. Navezli jsme na plochu mnoho náklaďáků pilin a dřevěné drti, abychom vysušili mokřiny. Náš technický tým dokonce postavil dřevěný most, aby se po něm lidé dostávali bezpečně přes řeku znečištěnou splašky.

Náš tým nikdy neměl tolik práce s přípravou kampaně. Když byla vyvezena poslední várka odpadků a vztyčeno pódium se zvukovým systémem, cítili jsme se, že teprve teď jsme pochopili, co znamená „obsadit zem“! Při pohledu na čistou, prázdnou plochu, připravenou na začátek události, jsme věděli, že už jsme spatřili první zázrak kampaně.

Co kdo zaseje, to i sklidí

Přijdou lidé na kampaň, poté, co jsme do jejích příprav vložili tolik úsilí? Odváží se obyvatelé Ashaimanu a Temy vkročit do oblasti nechvalně známé svými gangy a všemi druhy kriminální činnosti? Tým CfaN připravil plochu, ale jedině Bůh dokáže zaopatřit sklizeň.

Začal se dít druhý zázrak. Hned první večer se na plochu dostavilo 90 000 lidí. Každý další večer jich přicházelo více a více. Byli jsme svědky nádherných uzdravení – žena chromá na levou část těla po mrtvici přijala úplné uzdravení, mladý chlapec, který byl chromý a částečně slepý pobíhal po modlitbách bez sebemenšího zaváhání po pódiu. Zpráva o těchto a mnoha dalších zázracích se rychle roznesla po celém regionu, a tak zástup přicházejících lidí nepřestával růst. Celkově shromáždění navštívilo přes 710 000 lidí s tím, že na samotném závěrečném shromáždění bylo přítomno 300 000 lidí. Výsledky byly dechberoucí.

Náš tým vzkřísil tuto zapomenutou, strašidlenou a smrdutou část města. Podobně Ježíšova moc vzkříšení radikálně proměňovala životy lidí přímo před našima očima. Během čtyř dní vyplnilo karty rozhodnutí 381 610 lidí, kteří tím potvrdili své rozhodnutí následovat Ježíše.

Zde je svatá půda

Dlouho před uskutečněním kampaně v Ahaimanu a Temě jsme na ní plánovali nahrát živé album s uctíváním. Přizvali jsme k tomu známé vedoucí chval Roye Fieldse a Hope Darstovou, kteří naše pozvání přijali. V tu dobu jsme samozřejmě vůbec netušili, jakým výzvám budeme v souvislosti s přípravou kampaně čelit a jak význačné nakonec toto místo pro nás bude. Dokážete si představit tu radost v mém srdci, když jsme na původně tak ponurém místě pozvedli hlasy k Bohu! Namísto kouře z hořících odpadků se k nebesům vznášela sladká vůně našich chval. Na tomto opuštěném, zapomenutém a zavrženém místě pozvedly stovky tisíc lidí své ruce a hlasy k nebi, aby zpívaly píseň Pánu.

Jak úžasná proměna! Jak dokonalý obraz toho, jakým způsobem Bůh jedná v životech lidí. Vezme to, co bylo odhozeno a zapomenuto – to, co umírá, hnije a zapáchá – a dokonale to promění skrze Ježíšovu krev. Zlomené se stává celistvým. Nemocné se stává zdravým. Ztracené se stává nalezeným. Strašidelné místo se stává svatou půdou.

Drazí přátelé, z toho důvodu děláme to, co děláme, a vyrážíme všude, kam nás Pán posílá. Boží milosrdenství, milost, spasení a uzdravení se nenacházejí jen na oprášených listech staré Bible na něčí domácí polici. Jsou živým příběhem, který se píše právě teď, a vy jste jeho důležitou součástí.

Nepřestávejte nás, prosím, vysílat!

Prosíme, abyste se dnes na modlitbách ptali Pána, jak chce, abyste podpořili tuto službu. Chci vás vyzvat k tomu, abyste obnovili váš závazek Velkému poslání a byli vojáky v předních liniích bitvy, jež přináší odměny pro věčnost. Prosíme, zvažte, zda byste se nechtěli stát naším měsíčním partnerem a pomohli nám financovat naše budoucí evangelizační kampaně. Pokud takový závazek nyní nedokážete učinit, zvažte prosím jednorázovou podporu našich nadcházejících kampaní v Keni. Děkujeme.

Toužíme vidět celou Afriku proměněnou ve svatou půdu. Pojďme být společně Ježíšovýma rukama a nohama.

Společně s vámi v Ježíši,

Daniel Kolenda
evangelista