Škola evangelizace Německo

Evropští evangelisté v akci

Rodina evangelistů v Evropě se rozrůstá a my jsme připraveni zasáhnout tento kontinent a získat ho pro Ježíše! První Škola evangelizace v Německu vysoce předčila naše představy. Studenti absolvovali plni očekávání a nadšení, protože osobně zažili Boží moc ke spasení a uzdravení. Přinášeli z průběžně probíhajících evangelizací tolik svědectví, že jsme je sotva všechna dokázali sledovat. Lidem dorostly nohy, opustily je bolesti, deprese se změnily v radost a mnozí přijali Ježíše za svého Pána – to vše v těchto dnech v ulicích Německa. SOE je teprve začátek. Studenti jsou nyní součástí celosvětové sítě evangelistů, kteří spolupracují na sklizni.

Požádali jsme studenty o zpětnou vazbu a odpovědi byly vynikající. Cítí se být vybaveni pro hlásání evangelia, zažili setkání s Ježíšem a stali se rodinou připravenou společně oslovovat ztracené. Všichni se shodli na tom, že jejich životy po absolvování SOE už nikdy nebudou stejné. Jeden student řekl: „Nepřestanu lidem vyprávět o Ježíši! Ten oheň, který se ve mně tady rozhořel, mi už nikdo nevezme – bude jen sílit!“

Vize

Vize SOE je přímo napojena na vizi evangelisty Daniela Kolendy pro Desetiletí dvojnásobné sklizně, spočívající v násobení a spolupráci. Bůh pracuje v Evropě a absolventi Bootcampu jsou naplno zapojeni. Pořádají velké kampaně, vedou Fire Campy, školí sbory v evangelizaci a další. V Evropě vidíme zázraky, uzdravení a spasení stejně jako v Africe. S tím, jak se práce rozšiřuje, lépe rozumíme Ježíšovým slovům z Matouše 9,37: „Žeň je velká, ale dělníků málo.“ Toužíme vytrénovat mnoho dělníků. A nejlepších výsledků dokážeme skrze spolupráci!

[Translate to Čeština:] School of Evangelism in Stuttgart

SOE není klasická biblická škola. Evangelisté CfaN vydávají evangeliu celé své životy a ke stejnému povolání zveme i studenty. Rádi zpíváme píseň, která velmi dobře vyjadřuje podstatu našeho hnutí. Text misionářské hymny říká: „Ježíši, jsi hoden přijmout každý jazyk a kmen. Než získáme poslední duši, buď navždy veleben. Sklizeň je zralá, musíme jít, za spásu světa se musíme bít.“

Náš model: teorie a praxe

Model tréninku v SOE je jedinečný a účinný. Našich 81 studentů prošlo komplexním učebním plánem zahrnujícím všechny aspekty evangelizace. Učili jsme se od nejlepších evangelistů světa včetně Daniela Kolendy, Leviho Lutze, bratra Yuna, Jeana-Luca Trachsela, Bena Fitzgeralda a mnoha vedoucích CfaN. Každý z učitelů se s námi podělil o moudrost a zkušenosti získané za desítky let služby a poté jsme prožili hluboké chvíle modliteb a vkladů. Studenti běželi dopředu a odevzdávali se Božímu povolání pro své životy.

Měli jsme také praktická setkání, která vedli absolventi Bootcampu. Zabývali jsme se tématy, jako je zvěstování evangelia, modlitba za nemocné, vedení svědectví, plánování kampaní, získávání finančních prostředků a další. Vyučovanou teorii školitelé předvedli studentům i v praxi. Následně přišla řada na studenty, kteří si nabyté dovednosti procvičili. Tento model učení, pozorování a praktikování studenty dobře připravil.

To nás přivádí k další části SOE, k evangelizacím. Studenti evangelizovali po celém Frankfurtu a Hanau několikrát týdně. Studium završili dvoutýdenní zasvěcovací cestou do oblasti Bodamského jezera. Kázali tam evangelium na ulicích, svědčili lidem jeden na jednoho a modlili se za ně. Vedoucí Bootcampu vedli studenty jako koučové a pomáhali jim zdokonalovat jejich dovednosti. Během osmi týdnů se pro Krista rozhodlo 1 096 lidí a 400 z nich poskytlo své kontaktní údaje kvůli následné péči.

Čas svědectví: Uzdravení a spasení na ulicích

Zastavil se, aby vyslechl kázání o uzdravování. Studenti se modlili a jeho bolesti kolen a kyčlí zcela ustoupily!

Díky zasvěcovacímu výjezdu studentů SOE si tito tři mladí lidé vyslechli plné evangelium a dobrou zprávu o tom, že Ježíš je velice miluje! Pozvali jsme je na Večery naděje.

Naši studenti sdíleli evangelium s použitím aplikace Jesus at the Door, která je skvělým nástrojem při evangelizaci jeden na jednoho. Tato vzácná žena byla spasena a uzdravena z dlouholetých bolestí zad.

Byla úplně uzdravila z bolestí kolen! Potom se slzami v očích přijala Ježíše za svého Pána a prožila pokoj, jaký do té doby neznala.

Měla poškozené plíce, CHOPN a problémy s dýcháním. Byla beznadějná a v depresi. Ježíš se jí mocně dotkl svou láskou. Volněji dýchá a v jeho přítomnosti pocítila pokoj.

Večery naděje

Večery naděje– 219 zdokumentovaných rozhodnutí pro Krista

SOE byla završena evangelizační kampaní Večery naděje ve Friedrichshafenu. Jednalo se o společnou iniciativu absolventů Bootcampu Davida Rotärmela (ze služby Reviving the World) a Lukase Reperta (ze služby God’s Power). CfaN zajistil aparaturu a technický tým. Studenti SOE sloužili v mnoha oblastech – tréninku přímo v terénu se nic nevyrovná.

Lukas Repert (God’s Power)

Večery naděje skutečně do regionu vnesly naději. Ve veřejném parku proběhly čtyři večery uctívání, kázání evangelia, modliteb za nemocné a svobody. Každý večer byli mnozí spaseni, uzdraveni a osvobozeni. Evangelium je mocné! Do iniciativy se zapojilo mnoho místních církví, které se zavázaly postarat se o nově obrácené a vést je k učednictví.

School of Evangelism with Daniel Kolenda, Levi Lutz and many more ...

Co bude dál

Škola evangelizace – 400 zdokumentovaných rozhodnutí pro Krista

Jednalo se o první SOE v Evropě, ale to je teprve začátek. S tím, jak se rodina evangelistů bude rozrůstat, budeme pokračovat v pořádání evangelizačních iniciativ po celé Evropě. Všechnu slávu dostane Bůh! Pokud čtete tuto zprávu a vaše srdce hoří pro ztracené, chceme vás pozvat, abyste se k nám připojili. Naše další SOE začne v dubnu 2024 ve Velké Británii. V září 2024 se pak vrátíme do Německa. Budeme pokračovat v tréninku evropských evangelistů pro Evropu a kázat evangelium za doprovodu znamení, divů a zázraků. Věříme, že na tomto kontinentu sklidíme k Boží slávě mocnou žeň!

Děkujeme vám za vaši podporu. Bez našich věrných partnerů, kteří se za nás modlí a zasévají pro sklizeň, bychom to nezvládli. Jste nedílnou součástí Božího mocného pohybu v Evropě.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda

Absolventi evangelizační školy // Německo (2023)
Absolventi evangelizační školy // Německo (2023)