Probuzení v čase války – O rok později

O rok později

Probuzení v čase války

Válka na Ukrajině vstupuje do druhého roku a navzdory tomu bych se s vámi chtěl podělit o některé z mnoha dobrých zpráv, které nám z tohoto regionu přicházejí. Již mnoho desetiletí křesťané po celém světě věří lži, že Evropa není zralá pro evangelium. Z Janova evangelia 4,35 přitom víme, že pole v Evropě se, stejně jako kdekoli jinde, bělají ke žni.

S prostou vírou v tuto skutečnost vyslal CfaN den po propuknutí války na Ukrajině, 25. února 2022, tým vedený ředitelem evropské pomoci Matthewa McCluskeyho na polsko-ukrajinskou hranici, aby tam zahájili humanitární úsilí a prozkoumali možnosti přivést mnohé ke Kristu. Po přistání v polském Krakově byl jejich cíl jednoduchý: vyhledat místa, kde se shromažďují tisíce ukrajinských uprchlíků, maximálně jim prakticky pomoci a s odvahou a láskou jim hlásat evangelium.

Hlavní prioritou vždy zůstává Ježíš

Na vlakovém nádraží, kde uprchlíci vystupovali, jsme postavili stoly s předměty humanitární pomoci a začali s běženci komunikovat. Díky našim reproduktorům a chválícímu týmu Awakening Europe jsme si celý prostor v podstatě přivlastnili. Všechno se to odehrávalo na medializovaném frekventovaném vlakovém nádraží, na kterém natáčela CNN a další mezinárodní žurnalisté. My jsme zde uctívali Boha a svobodně hlásali evangelium. Ačkoliv jsme lidem poskytovali i spoustu humanitární pomoci, nikdy jsme neztráceli ze zřetele, že nejdůležitější je za všech okolností s nimi sdílet evangelium. A byli jsme svědky opravdového probuzení. Během prvních sedmi týdnů bylo pro uprchlíky téměř nemožné překročit hranice, aniž by alespoň jednou neuslyšeli evangelium!

Přes hranice – na Ukrajinu

První týden jsme byli na polské straně hranic. Brzy jsme se ale rozhodli založit tým i na druhé straně. Tam propukla skutečně hojná sklizeň. Měli jsme okolo dvaceti lidí v týmech po dvou nebo po třech, obvykle absolventa Bootcampu s překladatelem. Trvale jsme tam měli čtyři až pět týmů. Postupem času jsme se dozvídali o dalších uprchlických centrech a začali i na tato místa přinášet pomoc a sdílení evangelia jeden na jednoho. Všude bylo plno dětí, a tak jsme začali každý den pořádat hodinový program pro děti pod vedením Niny Ogorové z církve Nations Church.

„Teď, když jsi byl spasen“ v Ukrajinštině

Bylo úžasné, jak rychle CfaN přeložil, vytiskl a doručil do našich rukou brožury následné péče. Všechny jsme je rozdali nově se obracejícím lidem. Mnohokrát jsme po několika týdnech narazili na lidi, kteří byli spasení na hranicích a kteří se s námi podělili o svá svědectví, dokladující trvalou změnu v jejich životech. Mít k dispozici tyto knížečky v ukrajinštině bylo životně důležité, protože za dané situace bylo obtížné propojit nové věřící s místními církvemi.

Podaná ruka uprostřed chaosu

Nejvíce na mě zapůsobilo, když jsem viděl hrdinské a obětavé chování obyčejných lidí. Bylo krásné vidět ovoce lidí, kteří věnovali desítky let budování sborů, ve kterých lidé rozumí lásce Boha Otce a moci evangelia. Pohled na podanou ruku těchto lidí, kteří se okamžitě po vypuknutí války vztahovali k potřebným, aby uprostřed chaosu a války budovali Boží království, pro mě bude nezapomenutelný.

– Matthew McCluskey

V Kristu pro všechny národy věříme, že pole Evropy se bělají ke žni. Věříme, že to, co jsme viděli na hranicích Ukrajiny, je pouhou předzvěstí toho, co Bůh plánuje v nadcházejícím desetiletí činit v jednotlivých národech Evropy.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda