Příprava půdy – Uganda & Kongo

Uganda & Kongo

Příprava půdy

Letošní léto bude pro Boží království v Africe velice plodné. Jen v červnu uspořádá Kristus pro všechny národy sedm masových evangelizačních kampaní v Ugandě (ležící ve Východní Africe), po nichž bude v červenci následovat dalších osm „následných kampaní“. V srpnu pak zamíříme do Demokratické republiky Kongo (DRK ve Střední Africe), kde proběhne dalších šest kampaní a vlajková kampaň v Mbuji-Mayi, která by měla být skutečně obří událostí. Jak si dokážete představit, zvládnout to všechno během dvou měsíců ve dvou zemích vyžaduje ohromující množství organizace a příprav! Dovolte mi, abych vám řekl, co se v té souvislosti právě teď děje.

Zapalujeme plamen v Ugandě

Part of the Uganda and DRC Team.
Part of the Uganda and DRC Team.

V Ugandě máme velký tým třiceti lidí. Mobilizují pracovníky pro sklizeň a školí dobrovolníky z církve. Vyvinuli jsme skvělou metodiku, jak ve sborech roznítit zápal pro ztracené a jak jim pomoci s péčí o nově obrácené po evangelizačních kampaních. Náš systém funguje velmi dobře, protože ho po mnoho let pilujeme a zdokonalujeme.

Pro každé město, v němž má proběhnout kampaň CfaN, je ustanovený ředitel kampaně, který pracuje ruku v ruce s manažerem kampaně. Několik posledních týdnů jim pomáhají studenti Bootcampu, kteří jsou zde na praxi (jež je závěrečnou fází jejich výcviku v Bootcampu). Všichni úzce spolupracují s doslova tisíci církevními dobrovolníky, kteří jsou organizováni do výborů, aby řešili jednotlivé aspekty organizace kampaně. V Ugandě jsme se setkali s fenomenální přízní ze strany vedení země. Někteří z našich ředitelů dokonce dostali zdarma k užívání vozidla! Nadšeně nás přivítali místní vedoucí i vedoucí jednotlivých církevních denominací.

Vystrojujeme místní církve

V listopadu loňského roku jsme v Ugandě uspořádali první „Setkání otců“, na kterých jsme se setkali s nejvyššími představiteli jednotlivých měst. Od ledna jsme pak měli členy týmu v zemi téměř nepřetržitě. V posledních týdnech před kampaněmi jde především o to, abychom investovali do sborů a připravili je na následnou péči o nově obrácené. Přinášíme jim nesmírně praktické vyučování. Učíme je, jak zavést systémy, které zajistí, aby se noví věřící neztratili. Kdo nově obráceným zavolá? Kdo je půjde navštívit k nim domů? Jaké skupiny pro nově příchozí zavedete? Vyzýváme je, aby si vzpomněli na to, jaké to bylo pro ně, když se obrátili, a aby byli připraveni vést lidi k duchovní zralosti a dospělosti.

Řekněte všem, že přijíždíme!

Jakmile je trénink církve z větší části hotový, věnujeme se propagaci kampaní a šíření informací o nich široko daleko. V rámci celostátní marketingové kampaně běží tisíce reklam v televizi a rádiu, objevují se inzeráty v novinách a všude visí billboardy. Ještě větší nadšení v nás ale vzbuzuje Ohnivá vlna, která tento měsíc probíhá. Začala Fire Campem, kterého se zúčastnilo více než 100 místních evangelistů. Šlo to tak dobře a měli jsme s sebou tolik zkušených evangelistů z celého světa, že jsme se rozhodli pokračovat Ohnivou vlnou ve třech městech! Vydali jsme se do Busie, Mbale a Liry, kde jsme vedli kampaně pro mládež a kázali na tržištích a po ulicích. Díky této iniciativě jsme zaznamenali více než 50 000 obrácení. Je fantastické vidět místní evangelisty plné ohně Ducha svatého, kteří touží lidem zvěstovat evangelium. To vše v nás probouzí očekávání a dává všem ve vybraných městech najevo, že brzy přijde něco velkolepého.

Fyzické výzvy v Kongu

Současně s touto akcí v Ugandě se připravujeme na šest kampaní v Demokratické republice Kongo. Proběhnou uprostřed této země, v té nejzapomenutější a nejnepřístupnější oblasti, jakou si dokážete představit. Tento region má tak malou infrastrukturu, že narážíme na výzvy na každém kroku. Naši tanzánští ředitelé nám řekli, že takovou chudobu ještě nikdy neviděli. Na některých místech nejsou žádné silnice, neteče tam voda ani elektřina. Už jen dostat se do měst, kde pracujeme, je velmi obtížné. Náš ředitel kampaně Vojtěch Trčka strávil cestováním mezi dvěma městy devět hodin na motorce! To je obětavá poslušnost, jít tam, kam říká Pán, bez ohledu na to, jak je to nepohodlné nebo těžké.

Ve dvou z pěti měst, kam se chystáme, se mezinárodní kampaň ještě nikdy nekonala. Zbylá tři města mají za sebou pouze jednu, a to před mnoha lety. Když jsme oznámili náš návrat do těchto měst, církevní vedoucí plakali radostí. Vřele nás přivítali a okamžitě přeorganizovali své vlastní kalendáře a plně se přizpůsobili kampani. Málokdy se setkáváme s tak horlivou oddaností.

Navzdory drsným podmínkám a logistickým výzvám děkujeme Bohu, že přípravy v Kongu probíhají opravdu velmi dobře. Máme povolení ke kampaním a v současné době spolupracujeme s tisíci pastory, včetně více než 1 700 pastorů jen v Mbuji-Mayi. Nemůžeme se dočkat, co bude Bůh činit v tomto odlehlém regionu s mnoha potřebami.

Kamkoliv jdeme, vy jdete s námi

Nic z toho bychom nezvládli bez našich partnerů, kteří nám službu umožňují. Ti, kdo vysílají, se podílejí na odměně těch, kteří kážou – jde o naše společné úsilí pro dobro evangelia. Děkuji vám tedy za sebe i za všechny, kteří jsou právě teď v terénu, za to, že nám pomáháte přinášet žeň do obilnic. Jsme za vás vděční a děkujeme za vás Pánu.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)

Každý dar nám pomáhá pokračovat.

To je možné díky lidem jako jste vy!