Východní Afrika

Nová terénní kancelář v Keni

V jak zajímavé a vzrušující době se nacházíme! Když vám Bůh dá nový směr a řekne vám, abyste „rozšířili své stany“, můžete si být jisti, že se toho budete muset hodně naučit a ještě více udělat.

Jistě jste si v posledních letech všimli, že Kristus pro všechny národy je stále aktivnější ve Východní Africe. Nejenže jsme v tomto regionu dosud uspořádali tři události Operace Dekapole, ale také jsme zde zaznamenali explozi evangelizačních aktivit díky úsilí mnoha absolventů Evangelizačního Bootcampu.

Mnozí z těchto vysoce motivovaných a oddaných evangelistů se po absolvování svého zasvěcovacího výjezdu (praxe v terénu, která je završením jejich tréninkového programu) a po graduaci následně vracejí a touží vidět další spasené lidi. Někteří z nich již uskutečnili tisíce – ano, tisíce! – výjezdních akcí pro mládež. Někteří se do regionu přestěhovali natrvalo. Jiní ve spolupráci s našimi týmy zorganizovali a vedli celé kampaně ve stylu CfaN. Tato pokračující práce zasahuje do mnoha zemí východní a jižní Afriky, včetně Tanzánie, Rwandy, Ugandy, Mozambiku, Angoly, Zambie, Etiopie a Jižního Súdánu. A to ani není úplný výčet, protože denně přibývají další akce, iniciativy a místa.

Keňa – brána Východní Afriky

V centru všeho dění leží i náš sklad v Keni, který se nachází v Nairobi - bráně do východní Afriky. Náš sklad je součástí velkého areálu s dobrým zabezpečením a pevnými zdmi, obklopeného dalšími sklady, v nichž se skladují potraviny pro Světovou potravinovou banku.

Právě zde náš technický tým skladuje a vybavuje flotilu našich evangelizačních kamiónů - ve východní Africe jich je nyní sedm - které nám velice pomáhají mocně zasahovat celý rozlehlý region. Zde také skladujeme obrovské množství literatury pro následnou péči, která je potřebná pro každou akci. A právě zde nyní sídlí naše nová kancelář CfaN v Keni.

Jak si jistě dokážete představit, s tímto rozvojem úměrně roste i administrativní a organizační zátěž. Hledíme do budoucnosti a zároveň se nám odehrává před očima. Právě z toho důvodu, abychom lépe podpořili a umožnili další růst evangelizace ve Východní Africe, nyní propojujeme práci v Keni přímo s naší evropskou kanceláří CfaN. Naše prostory v Nairobi jsou nyní vlastně „terénní kanceláří CfaN Europe“.

Po vyřízení příslušných dokumentů můžeme nyní využít všech zkušeností a odborných znalostí naší kanceláře CfaN Europe přímo v Keni.

Je před námi ještě kus práce

Přestože se prostory již využívají, je naléhavě nutné přeměnit současný sklad na plně funkční terénní kancelář. Vzhledem k tomu, že se nachází v průmyslové oblasti, která se velmi rychle rozrostla, nejsou v blízkosti žádné přípojky obecní vody. Stejně jako ostatní budovy v této lokalitě jsme odkázáni na pojízdné vozy s vodou, které plní skladovací nádrže. Samozřejmě, že když se naše evangelizační kamióny „vrací domů“ z akcí, potřebujeme je důkladně umýt a opravit. Potřebujeme proto co nejdříve nainstalovat obří nádrže na vodu a čerpadla, abychom zajistili stálé zásobování vodou podle momentální potřeby.

Bezpečné a pohodlné kancelářské prostory

V současné době má sice sklad na sebou ještě první patro, ale toto patro je zcela otevřené. Když naši technici v přízemí pracují na nákladních vozidlech, znamená to, že je často plné hluku, prachu a výfukových plynů. Abychom z tohoto prostoru udělali bezpečný a pohodlný prostor pro administrativní práci, budeme muset vybudovat dělící stěny a strop. Náklady na stavbu jsou v Keni naštěstí nízké. Vyřešit přívod vody a přeměnit otevřený prostor na kancelář bude stát jen 3 500 eur – a práce jsou již v plném proudu.

Uzel pro evangelium

Naší vizí pro terénní kancelář v Nairobi je, aby se stala ústředním centrem, odrazovým můstkem a uzlem všech iniciativ, které CfaN ve Východní a Jižní Africe pořádá nebo se na nich spolupodílí. Samozřejmě je nesmírně důležitá i pro naše Velké evangelizační kampaně CfaN ve Východní Africe. Ale jde o mnohem více. S nárůstem počtu evangelistů, kteří se cítí být povoláni ke službě v Africe, musí s nimi růst i toto středisko.

Jen na letošní rok jsou naplánovány nejméně čtyři partnerské kampaně. Organizují a vedou je evangelisté, kteří jsou k CfaN přidružení a většinu z nichž tvoří absolventi Bootcampu. V závislosti na konkrétních potřebách kampaně nabízí CfaN logistickou podporu, návazné materiály, školení a často i rozsáhlou technickou pomoc. Do značné míry to přináleží k strategii Desetiletí dvojnásobné sklizně a věříme, že se tyto aktivity budou trvale rozrůstat.

Naše nová kancelář bude místem vysílání, vystrojování a podpory evangelistů v mnoha iniciativách, které jim Pán bude klást na srdce. Místo abychom plýtvali časem a prostředky a pro každého nového kazatele evangelia zas a znovu „vymýšleli vymyšlené“, můžeme použít to, co máme v rukou - a sledovat, jak to Pán na všechny strany namnožuje.

Váš ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

PS: Později v letošním roce proběhne další Operace Dekapole v Zambii, v Jižní Africe. Termín kampaně byl přesunut na září, kdy je tam jaro (a ještě není období dešťů). Prosíme, držte naše týmy na modlitbách, protože se snaží postupovat vpřed. Jedná se o obrovský projekt a my opravdu potřebujeme vaši pomoc, abychom pokryli náklady. Každý jednotlivý dar je odpovědí na naše modlitby. Vím, že vás Pán za vaši poslušnost požehná a děkujeme vám, pokud nám budete moci pomoci.